Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (3)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (5)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (6)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Інтерпол

 

Однієї із провідних спеціалізованих міжнародних організацій по боротьбі зі злочинністю є Міжнародна комісія кримінальної поліції – Інтерпол. Цей орган був створений з ініціативи поліцейських структур в 1923 році. На долі Організації повною мірою відбилися катаклізми світової історії. Вона була відтворена лише після закінчення Другої світової війни. Друга половина 50-х років виявилася періодом швидкого росту Інтерполу, і в 1960 році його членами були 65 держав миру. Період «холодної війни» відбився й на участі країн соціалізму в діяльності Інтерполу. Лише з 70-х років ХХ століття в її ряди стали вступати соціалістичні країни. СРСР вступив в Інтерпол в 1990 році, Україна стала членом даної організації в 1992 році.

В 1982 році Інтерпол одержав в ООН статус міжнародної міжурядової організації. Сьогодні він поєднує 184 країни.

Кінець ХХ століття ознаменувався деякими змінами організаційно-правових основ діяльності й структури Інтерполу. 8 липня 1997 року була підписана Угода про співробітництво між ООН і Інтерполом, що визначила конкретні сфери спільної діяльності по боротьбі із транснаціональною й внутрішньодержавною злочинністю. У структурі Генерального секретаріату Інтерполу був сформований підрозділ кримінальної аналітичної розвідки. Надалі Інтерпол запропонував створити підрозділу стратегічного кримінального аналізу в поліцейських структурах країн-учасників.

З 1995 року Інтерпол здійснює  стратегію регіоналізації. Вона передбачає створення субрегіональних бюро на правах департаментів Генерального секретаріату, що перебувають поза штаб-квартирою й підкоряються Генеральному секретарю. Це було зроблено з метою активізації регіонального співробітництва країн-учасників, посилення матеріально-технічного й фінансового забезпечення цієї діяльності.

З кінця ХХ століття Інтерпол став здійснювати діяльність на більш високому технічному рівні. У даний момент впроваджена нова система зв’язку I–24/7 (Інтерпол, 24 години, 7 днів у тиждень), що забезпечує цілодобовий доступ країн – учасниць до електронної бази даних Інтерполу.

Відмінною рисою Інтерполу як міжнародної організації є те, що в структуру його органів входять національні центральні бюро держав-учасниць, що є частиною поліцейської системи кожної держави – члена Інтерполу. НЦБ Інтерполу в Україні являє собою всю сукупність правоохоронних та інших державних органів Росії в контактах з Інтерполом. [12, С. 96-99][1]

Основними завданнями Укрбюро Інтерполу є:

1) координація діяльності правоохоронних органів країни у боротьбі із злочинністю, що має транснаціональний характер або виходить за межі країни;

2) забезпечення взаємодії з Генеральним секретаріатом та відповідними органами держав – членів Інтерполу в боротьбі із злочинністю;

3) оцінка рівня поширення в Україні злочинності, що має транснаціональний характер, і загрози злочинної діяльності громадян України за кордоном. [2][2]

НЦБ Інтерполу в Україні у своїй діяльності керується Конституцією нашої держави, національним законодавством, міжна­родними договорами України, Статутом та рекомендаціями Інтерполу, нормативними актами МВС України, а також Положенням про Національне централь­не бюро Інтерполу.

Україна взяла на себе певні зобов’язання, які передба­чають конкретні форми співробітництва між її органами внутрішніх справ та Інтерполом. Зокре­ма, ці органи мають надсилати до Генерального секретаріату Інтерполу та до НЦБ цієї організації у країнах, що є її членами, запити, повідомлення, які містять інформацію про злочини і злочин­ців, що розшукуються, здійснення нагляду за особами, підозрюваними у вчиненні злочинів; приймати запити й інформацію від Генерального секретаріату Інтерполу і його НЦБ та контролюва­ти хід їх виконання; сприяти представникам компетентних органів іноземних держав, які прибу­ли в Україну для здійснення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на боротьбу з транс­національною злочинністю; здійснювати контроль (у межах своєї компетенції) за додержанням міжнародних договорів України у сфері боротьби зі злочинністю.

Отже, НЦБ Інтерполу в Україні наділено компетенцією здійснювати різнобічну діяльність по боротьбі зі злочинністю. Проте у деяких випадках вона може ускладнюватись правовими ко­лізіями, породжуваними особливостями внутрішнього законодавства нашої держави.

Посиленню ролі Інтерполу в боротьбі зі злочинністю сприяло б:

1) посилення прогнозуючої ролі Інтерполу;

2) реформування системи зв’язків із громадськістю з метою профілактики злочинності міжнародного характеру;

3) більше активне використання можливостей Генерального секретаріату для стажування співробітників НЦБ країн-учасників з метою підвищення їхнього професійного рівня, у т.ч. для більш продуктивного використання можливостей міжнародного розшуку; 

4) розвиток інституту офіцерів зв’язку країн-учасників Організації;

5) створення на просторі колишнього СРСР субрегіонального бюро Інтерполу.[1] Мацько А. Правові та організаційні аспекти діяльності Інтерполу в Україні // Право України. – 2001. – № 9. – С. 96-99.

[2] П. 3 Положення про Національне центральне бюро Інтерполу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р. // [WWW document]. URL http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=220-93-%EF (12 березня 2007).
 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров