Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Інтерпол

 

Однієї із провідних спеціалізованих міжнародних організацій по боротьбі зі злочинністю є Міжнародна комісія кримінальної поліції – Інтерпол. Цей орган був створений з ініціативи поліцейських структур в 1923 році. На долі Організації повною мірою відбилися катаклізми світової історії. Вона була відтворена лише після закінчення Другої світової війни. Друга половина 50-х років виявилася періодом швидкого росту Інтерполу, і в 1960 році його членами були 65 держав миру. Період «холодної війни» відбився й на участі країн соціалізму в діяльності Інтерполу. Лише з 70-х років ХХ століття в її ряди стали вступати соціалістичні країни. СРСР вступив в Інтерпол в 1990 році, Україна стала членом даної організації в 1992 році.

В 1982 році Інтерпол одержав в ООН статус міжнародної міжурядової організації. Сьогодні він поєднує 184 країни.

Кінець ХХ століття ознаменувався деякими змінами організаційно-правових основ діяльності й структури Інтерполу. 8 липня 1997 року була підписана Угода про співробітництво між ООН і Інтерполом, що визначила конкретні сфери спільної діяльності по боротьбі із транснаціональною й внутрішньодержавною злочинністю. У структурі Генерального секретаріату Інтерполу був сформований підрозділ кримінальної аналітичної розвідки. Надалі Інтерпол запропонував створити підрозділу стратегічного кримінального аналізу в поліцейських структурах країн-учасників.

З 1995 року Інтерпол здійснює  стратегію регіоналізації. Вона передбачає створення субрегіональних бюро на правах департаментів Генерального секретаріату, що перебувають поза штаб-квартирою й підкоряються Генеральному секретарю. Це було зроблено з метою активізації регіонального співробітництва країн-учасників, посилення матеріально-технічного й фінансового забезпечення цієї діяльності.

З кінця ХХ століття Інтерпол став здійснювати діяльність на більш високому технічному рівні. У даний момент впроваджена нова система зв’язку I–24/7 (Інтерпол, 24 години, 7 днів у тиждень), що забезпечує цілодобовий доступ країн – учасниць до електронної бази даних Інтерполу.

Відмінною рисою Інтерполу як міжнародної організації є те, що в структуру його органів входять національні центральні бюро держав-учасниць, що є частиною поліцейської системи кожної держави – члена Інтерполу. НЦБ Інтерполу в Україні являє собою всю сукупність правоохоронних та інших державних органів Росії в контактах з Інтерполом. [12, С. 96-99][1]

Основними завданнями Укрбюро Інтерполу є:

1) координація діяльності правоохоронних органів країни у боротьбі із злочинністю, що має транснаціональний характер або виходить за межі країни;

2) забезпечення взаємодії з Генеральним секретаріатом та відповідними органами держав – членів Інтерполу в боротьбі із злочинністю;

3) оцінка рівня поширення в Україні злочинності, що має транснаціональний характер, і загрози злочинної діяльності громадян України за кордоном. [2][2]

НЦБ Інтерполу в Україні у своїй діяльності керується Конституцією нашої держави, національним законодавством, міжна­родними договорами України, Статутом та рекомендаціями Інтерполу, нормативними актами МВС України, а також Положенням про Національне централь­не бюро Інтерполу.

Україна взяла на себе певні зобов’язання, які передба­чають конкретні форми співробітництва між її органами внутрішніх справ та Інтерполом. Зокре­ма, ці органи мають надсилати до Генерального секретаріату Інтерполу та до НЦБ цієї організації у країнах, що є її членами, запити, повідомлення, які містять інформацію про злочини і злочин­ців, що розшукуються, здійснення нагляду за особами, підозрюваними у вчиненні злочинів; приймати запити й інформацію від Генерального секретаріату Інтерполу і його НЦБ та контролюва­ти хід їх виконання; сприяти представникам компетентних органів іноземних держав, які прибу­ли в Україну для здійснення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на боротьбу з транс­національною злочинністю; здійснювати контроль (у межах своєї компетенції) за додержанням міжнародних договорів України у сфері боротьби зі злочинністю.

Отже, НЦБ Інтерполу в Україні наділено компетенцією здійснювати різнобічну діяльність по боротьбі зі злочинністю. Проте у деяких випадках вона може ускладнюватись правовими ко­лізіями, породжуваними особливостями внутрішнього законодавства нашої держави.

Посиленню ролі Інтерполу в боротьбі зі злочинністю сприяло б:

1) посилення прогнозуючої ролі Інтерполу;

2) реформування системи зв’язків із громадськістю з метою профілактики злочинності міжнародного характеру;

3) більше активне використання можливостей Генерального секретаріату для стажування співробітників НЦБ країн-учасників з метою підвищення їхнього професійного рівня, у т.ч. для більш продуктивного використання можливостей міжнародного розшуку; 

4) розвиток інституту офіцерів зв’язку країн-учасників Організації;

5) створення на просторі колишнього СРСР субрегіонального бюро Інтерполу.[1] Мацько А. Правові та організаційні аспекти діяльності Інтерполу в Україні // Право України. – 2001. – № 9. – С. 96-99.

[2] П. 3 Положення про Національне центральне бюро Інтерполу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р. // [WWW document]. URL http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=220-93-%EF (12 березня 2007).
 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров