Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Сутність і зміст інновації

 

У світовій економічній літературі “інновація” інтерпретується як перетворення потенційного науково-технічного прогресу в реальний, що втілюється в нових продуктах і технологіях. Проблематика нововведень в нашій країні на протязі довгого часу розроблялася у рамках економічних досліджень НТП [5, с.6]

Поняття “інновація” означає нововведення, тобто впровадження нових форм організації праці й управління в систему підприємницької діяльності; це використання в тій чи іншій сфері суспільної діяльності результатів інтелектуальної праці, технологічних розробок, спрямованих на удосконалення соціально-економічної діяльності [4, с.7].  

Інновація – це використання в той чи іншій сфері суспільної діяльності (виробництві, економічних, правових і соціальних відношеннях, науці, культурі, утворенні і т.д.) результатів інтелектуальної праці, технологічних розробок, що спрямовані на удосконалювання соціально-економічної діяльності [2, с.5].

Інновація представляє собою матеріалізований результат, що отриманий від вкладення капіталу в нову техніку чи технологію, в нові форми організації виробництва праці, обслуговування чи управління, включаючи нові форми контролю, обліку, методів планування, аналізу і т.п..[1, с.11]

Інновацію можна назвати також інноваційним продуктом. З поняттям “інновація” тісно пов’язані поняття “винахід” та “відкриття”.

Під винаходом розуміють нові прибори, механізми, інструмент, інші пристосування, що створені людиною.

Відкриттям є процес отримання раніше невідомих даних чи спостереження раніше невідомого явища природи.

Відкриття відрізняється від інновації по наступним ознакам [1, с.12]:

1.           Відкриття, а також винахід, робиться, як правило, на фундаментальному рівні, а інновація робиться на рівні технологічного (прикладного) порядку.

2.           Відкриття може бути зроблене винахідником-одинаком, а інновація розробляється колективами (лабораторіями, відділами, інститутами) і утілюється в формі інноваційного проекту.

3.           Відкриття не переслідує метою отримати вигоду. Інновація же завжди ставить своєю метою одержати яку-небудь відчутну вигоду, зокрема  більший приплив грошей, велику суму прибутку, підвищити продуктивність праці і знизити собівартість виробництва за рахунок застосування якогось нововведення у техніці і технології.

Відкриття може відбутися випадково, а інновація завжди є результатом пошуку. Її випадково не роблять. Вона потребує визначеної чіткої мети й техніко-економічного обґрунтування.

Існують такі характерні ознаки інновацій:

1.     якісна новизна;

  1. цілеспрямованість;
  2. успішність;
  3. темп поширення;
  4. ризикованість і невизначеність;
  5. забезпечення різкого скачку в місце поступального руху.

Різні вчені, в основному закордонні (Н.Мончєв, І.Перлакі, В.Д.Хартман, Е.Менсфілд, Р.Фостер, Б.Твисс, Й.Шумпетер, Е.Роджерс та інші), трактують це поняття в залежності від об’єкта й предмету свого дослідження.

Наприклад, Б.Твисс визначає інновацію як процес, у якому винахід чи ідея здобуває економічний зміст. Ф.Никсон вважає, що інновація - це сукупність технічних, виробничих і комерційних заходів, що приводять до появи на ринку нових і поліпшених промислових процесів і устаткування. На думку Б.Санто, інновація - це такий суспільно-техніко-економічний процес, що через практичне використання ідей і винаходів приводить до створення кращих по своїх властивостях виробів, технологій, і у випадку, якщо інновація орієнтована на економічну вигоду, прибуток, її поява на ринку може принести додатковий дохід. Й.Шумпетер трактує інновацію як нову науково-організаційну комбінацію виробничих факторів, мотивовану підприємницьким духом. У внутрішній логіці нововведень - новий момент динамізації економічного розвитку.[5, с.7]

Термін і поняття “інновації” як нової економічної категорії увів в науковий обіг австрійський (пізніше американський) вчений Йозеф Алоіз Шумпетер (1883-1950 рр.) в першому десятиріччі ХХ століття. В своїй роботі “Теорія економічного розвитку” (1911) Й.Шумпетер вперше розглянув питання нових комбінацій змін в розвитку (тобто питання інновації) і далі повний опис інноваційного процесу.

Й.Шумпетер виділяв п’ять змін в розвитку [1, с.12]:  

1.           використання нової техніки, технологічних процесів чи нового ринкового забезпечення виробництва;

2.           упровадження продукції з новими властивостями;

3.           використання нової сировини;

4.           зміна в організації виробництва ї в його матеріально-технічному забезпеченні;

5.           поява нових ринків збуту.

Сам термін “інновація” Й.Шу

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров