Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Облік розрахунків з бюджетом за іншими податками і платежами

 

Поряд з вищерозглянутими обліково-організаційними аспектами розрахунків сільськогосподарських підприємств з ФСП та ПДВ, не менш важливим, з точки зору минулої практики і перспективи удосконалення оподаткування сільськогосподарських підприємств, є облік розрахунків з податку на прибуток. Частка платників цього податку з числа сільськогосподарських підприємств незначна. Це пов’язано з тим, що більшість підприємств є платниками ФСП, зокрема по Менському, Бобровицькому та Сосницькому районах – це всі сільськогосподарські підприємства.

Сільськогосподарські підприємства за весь період, що досліджувався, сплачували податок на прибуток від усіх видів діяльності лише за 1998 рік. При цьому вони подавали спеціальну сільськогосподарську декларацію і були звільнені від ведення обліку приросту (зменшення) балансової вартості покупних товарів, матеріалів і сировини, комплектуючих виробів і напівфабрикатів на складах, передбаченого п. 5.9 ст. 5 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

За 2004 рік, згідно із п. 4 ст. 9 Закону № 320 на платників ФСП поширювалася дія Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” в частині оподаткування прибутку, який отримувався від несільськогосподарської діяльності. [71]

Отже, перед сільськогосподарськими підприємствами виникала потреба розробки організації та методики ведення податкового обліку витрат та доходів та визначення окремого фінансового результату за правилами податкового законодавства.

В бухгалтерському обліку методологічні засади формування доходів і витрат визначаються П(С)БО 15 “Дохід” та П(С)БО 16 “Витрати” [72, 73]. Узагальнена інформація про отримані підприємством доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності та надзвичайних подій формується на рахунках класу 7 (70, 71, 72, 73, 74, 75). Інформація про понесені підприємством в ході господарської діяльності витрати формується на рахунку 23 “Виробництво” та рахунках класу 9 (91, 92, 94, 95, 96, 97, 99).

В податковому обліку використовується інші методологічні підходи при визначенні для фіскальних потреб фінансових результатів, в зв’язку з чим вводяться категорії “валового доходу” і “валових витрат”, методологічні засади формування яких інші. В зв’язку з цим бухгалтерія підприємства не може використати узагальнену на рахунках бухгалтерського обліку інформацію про понесені за звітний період витрати і отримані доходи, переносити її в податкову декларацію та після відповідних коригувань обчислити базу оподаткування і визначати податкові зобов’язання.

Сільськогосподарські підприємства, що досліджувалися, як правило, мали справу з невеликою кількістю господарських операцій, пов’язаних з несільськогосподарською діяльністю (до 50 на місяць), тому не виникало потреби інтегрувати облік валових витрат і валових доходів в систему рахунків, передбачених Планом рахунків. Достатньо було організувати позасистемне ведення обліку ВД і ВВ, шляхом окремої вибірки необхідних операцій з журналів-ордерів № 11 с.-г. та № 6 с.-г. і ін. (далі – ж.-о. № 11 с.-г. та ж.-о. № 6 с.-г.), й групування їх в окремих регістрах табличної форми.

Методологічні засади податкового обліку операцій з реалізації, що формують валовий дохід та податкові зобов’язання з ПДВ тісно пов’язані, тому доцільно було орієнтуватися на інформацію, накопичену в щомісячних реєстрах, на підставі яких заповнювався розділ І “Податкові зобов’язання” третьої декларації, за якою підприємство здійснює розрахунки з бюджетом. Але при цьому необхідно було виключити операції з реалізації власно вироблених молока та м’яса живою вагою, реалізованих переробним підприємствам та підакцизних товарів, що відносяться до категорії сільськогосподарської продукції (тютюн, виноматеріали). Також до ВД необхідно було включити суми по деяких фінансових операціях, які не оподатковуються ПДВ (доходи по відсотках, від зміни валютних курсів, лізингових платежів тощо). Тому виникала необхідність розробити окремий реєстр операцій, які формують валовий дохід. Узагальнена форма запропонованого податкового регістру наведена в табл. 2.7.

Таблиця 2.7

Назва платника податку ______________________ 

Реєстр розпочато ___________________ 

Індивідуальний податковий номер _____________ 

Реєстр закінчено ___________________ 

Свідоцтво про реєстрацію платника
податку на прибуток _________________________ 

 
Зберігати _________________________ 

Відомість обліку валових доходів за _______місяць 200_ р. від несільськогосподарської діяльності підприємства _______________________

 

№ з/п

Дата отримання

Номер документу

Назва документу

(операції)

Реквізити покупця

Сума без ПДВ, грн.

Відмітка про включення як авансу в попередніх місяцях

Назва додатку до декл., у  який включ. суму

Код ЄДРПОУ/ДРФО/ реєстр. №

Назва покупця

(фінансового контрагента)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров