Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Автоматизація обліку розрахунків з бюджетом за податками і платежами

 

Проведеним дослідженням з’ясовано, що сільськогосподарськими підприємствами – юридичними особами, які розташовані на адміністративній території Бобровицкого, Менського та Сосницького районів Чернігівської області, традиційно використовуються переважно ручні меморіальна-ордерна та журнально-ордерна форми бухгалтерського обліку. Форми обліку, що використовуються у фермерських господарствах, які до 2004 р. не мали статусу юридичної особи, нами не досліджувалися.

Більшість підприємств до середини 90-х рр. ХХ ст. використовували механізовану форму обліку, користуючись при цьому послугами районного обчислювального центру (далі – РОЦ), де проводилася обробка первинної бухгалтерської документації на стаціонарних електронно-обчислювальних машинах. Після ліквідації РОЦ ці підприємства перейшли на ручну обробку первинних документів у бухгалтеріях підприємств переважно за меморіально-ордерною формою обліку.

Ринок бухгалтерських програм у нашій країні досить розвинутий. Провідне місце на ринку бухгалтерських програм займає компанія "1С" - їй належить понад 50% ринку. Крім того існують і такі  бухгалтерські програми, як “Парус”, "БЭСТ", "Турбо бухгалтер". Існує також велика кількість інших бухгалтерських програм, що не мають широкого вжитку, а саме: Фоліо, Інфо-Бухгалтер, Інфін-бухгалтерія, Суперменеджер, AUBI, ABACUS і інші [92].

Персональні електронно-обчислювальні машини (ЕОМ) з відповідним програмним забезпеченням почали застосовуватись для потреб бухгалтерського обліку з кінця 90-х рр. у лічених підприємствах (близько 15 % від кількості підприємств, зареєстрованих станом на 01.01.2000 р.). В таблиці 2.8 наведена характеристика цих програм (при заповненні табл. 2.9 використанні дані [92, с. 85]).

Таблиця 2.9

Програмні засоби, впроваджені для автоматизації обліку на підприємствах Бобровицкого, Менського та Сосницького районів Чернігівської області (станом на 1 січня 2008 р.)

Назва

Клас програми

Склад комплексу програм

Можливість ведення обліку за податковими правилами

Примітки

програми та її розробника

с.-г. підприємства, в якому програма використовується

1С:Бухгалтерія,

конфігурація для с.-г. встановлюється “АБИ-Украина”, “Кварц”

СТОВ “Жовтень”;

СТОВ “Перемога”

Бухгалтерська система

1С:Бухгалтерія.

1С:Заробітна плата та кадри

Така функція розробником передбачена

На практиці складання податкових декларацій з ПДВ, податку на прибуток і ФСП проводиться в ручну, оскільки відсутні настройки, що відповідають специфіці оподаткування в с.-г., а сформовані у автоматичному режимі податкові звіти викликають сумнів

“Дебет Плюс”,

Українське науково-технічне підприємство “КОМТЕКС”

ТОВ ім. Шевченка 

“Формування бухгалтерського балансу”

“Облік праці і заробітної праці”

“Облік ТМЦ, виробничих операцій, торгівельних операцій, складський облік”

Облік основних засобів”

“Адміністратор”

“Податковий облік”

“Галактика”,

КSС “Галактика”

СТОВ “Переяслівське”

Комплексна інформаційна система”

Контур логістики;

Виробничий контур;

Контур галузевих рішень;

Фінансовий контур;

Контур управління персоналом;

Контур управління взаємовідносинами з клієнтами

 

Широкого розповсюдження дана форма обліку не отримала внаслідок незадовільного фінансового стану підприємств, який не давав змоги придбавати персональні ЕОМ для потреб бухгалтерських служб, проводити навчання головних бухгалтерів та працівників бухгалтерій, залучати спеціальні групи з інженера-програміста, системотехніка, спеціаліста по впровадженню програмних засобів чи замовляти програмне забезпечення “Рахунки”, розроблене вченими ННЦ “Інститут аграрної економіки”, що є системою автоматизованих робочих місць (АРМів) облікових працівників (на АРМ “Рахунки” розробниками передбачено ведення податкової звітності).

Ручні, перевірені часом і адаптовані до потреб обліку в сільському господарстві, меморіально-ордерна та журнально-ордерна форми обліку дозволяли належним чином зареєструвати й згрупувати господарські операції на балансових рахунках діючого Плану рахунків з наступним їх використанням при складанні бухгалтерської звітності, податкових звітів і статистичних спостережень.

Найбільш розповсюдженою серед підприємств району була меморіально-ордерна форма обліку. Така розповсюдженість пояснюється простотою і зрозумілістю даної форми, що дозволяє працівникам бухгалтерії швидко її освоїти. Даною формою бухгалтерського обліку кори

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров