Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (8)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (8)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (5)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (16)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (15)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (16)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Загальні принципи організації аудиту

 

Виникнення і розвиток аудиту – явище об'єктивне, пов'язане з урізноманітненням форм власності на капітал в різних суспільно-економічних формаціях та потребою його раціонального використання. Аудит має досить складний і довгий шлях розвитку. Як стверджують наукові джерела, його історія налічує понад дві тисячі років [108].

У сучасних умовах аудит можна трактувати як незалежний контроль, який здійснюється відповідними організаціями, а також внутрішніми аудиторськими службами. Основне його завдання – перевірка і підтвердження достовірності бухгалтерських документів і звітів з метою активізації економічної діяльності шляхом підвищення ефективності управління підприємством і насамперед поліпшення його внутрішнього контролю [107].

Аудиторські перевірки здійснюються з використанням аудиторських стандартів, розроблених Міжнародною федерацією бухгалтерів, яка була створена в 1977 році [109]. Її штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку, США. На сьогодні до Міжнародної федерації бухгалтерів (International Federation of Accountants – IFAC) входять 129 національних бухгалтерських організацій, які представляють 92 країни. Згідно з політикою IFAC кожна країна має бути представлена тільки однією організацією, яка загальновизнана в цій країні, як найбільш авторитетна, чи визначена в законодавчому порядку. Але деякі країни, наприклад Велика Британія, представлені в IFAC декількома професійними організаціями бухгалтерів.

Сьогодні існує 45 міжнародних стандартів аудиту та сукупних робіт, які поділені на 10 груп. Збільшення кількості стандартів в системі МСА відбулося перш за все за рахунок групи “Положення з міжнародної практики аудиту”, зокрема за рахунок стандартів, які висвітлюють різні питання застосування комп'ютерної техніки. До 1974 року МСА складались із 33 стандартів, поділених на 4 групи: загальні (4 стандарти), робочі (23), стандарти звітності (4), специфічні стандарти, які використовуються для адиу в окремих галузях (2).

Аудиторська палата України рішенням № 73 від 18.12.1998 р. затвердила систему національних нормативів аудиту, яка визначає діяльність аудиторів у всіх сферах і є  основою розвитку аудиторської діяльності в Україні.

Аудиторські стандарти в Україні розроблені на основі міжнародних стандартів аудиту (International Standards on Auditing – ISA). Разом з тим потрібно враховувати, що міжнародні стандарти не можуть застосовуватись в чистому вигляді. Їх потрібно адаптувати до законодавства України, а також врахувати особливості системи обліку в перехідній економіці [110].

В цьому зв'язку важливе значення має точне визначення аналітичних процедур в аудиті. Це питання в стандартах аудиту не знайшло належного вирішення. Аудиторські процедури, на нашу думку, можна визначити як вид незалежних процедур, які полягають у виявленні, аналізі та оцінці показників і тенденцій, а також співвідношень між показниками фінансової діяльності суб’єкта господарювання, що перевіряється. Аудиторські процедури являють собою різновид перевірок фінансової інформації шляхом проведення досліджень і порівняння даних і тенденцій.

На нашу думку, аудиторські процедури можна здійснювати як шляхом детальної перевірки правильності відображення в бухгалтерському обліку оборотів і сальдо за рахунками, так і шляхом аналізу та оцінки одержаної аудитором інформації, дослідження важливих фінансових та інших показників підприємницької структури, що перевіряється, особливо їх незвичайних відхилень від очікуваних значень, а також виявлення причин їх викривлень.

Ретельне виконання аудиторських процедур має значний вплив на якість аудиту, що, на наш погляд, передбачає рівень, повноту, достатність, порядок виконання аудиту і є досить важливою умовою ефективності аудиторської діяльності. Аудиторські стандарти призначені полегшити роботу аудиторів, забезпечити встановлений рівень якості аудиторських послуг, дати змогу не лише здійснювати перевірку якості діяльності аудитосрької фірми, а й більш точно визначити рівень відповідальності аудитора.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров