Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Загальні принципи організації аудиту

 

Виникнення і розвиток аудиту – явище об'єктивне, пов'язане з урізноманітненням форм власності на капітал в різних суспільно-економічних формаціях та потребою його раціонального використання. Аудит має досить складний і довгий шлях розвитку. Як стверджують наукові джерела, його історія налічує понад дві тисячі років [108].

У сучасних умовах аудит можна трактувати як незалежний контроль, який здійснюється відповідними організаціями, а також внутрішніми аудиторськими службами. Основне його завдання – перевірка і підтвердження достовірності бухгалтерських документів і звітів з метою активізації економічної діяльності шляхом підвищення ефективності управління підприємством і насамперед поліпшення його внутрішнього контролю [107].

Аудиторські перевірки здійснюються з використанням аудиторських стандартів, розроблених Міжнародною федерацією бухгалтерів, яка була створена в 1977 році [109]. Її штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку, США. На сьогодні до Міжнародної федерації бухгалтерів (International Federation of Accountants – IFAC) входять 129 національних бухгалтерських організацій, які представляють 92 країни. Згідно з політикою IFAC кожна країна має бути представлена тільки однією організацією, яка загальновизнана в цій країні, як найбільш авторитетна, чи визначена в законодавчому порядку. Але деякі країни, наприклад Велика Британія, представлені в IFAC декількома професійними організаціями бухгалтерів.

Сьогодні існує 45 міжнародних стандартів аудиту та сукупних робіт, які поділені на 10 груп. Збільшення кількості стандартів в системі МСА відбулося перш за все за рахунок групи “Положення з міжнародної практики аудиту”, зокрема за рахунок стандартів, які висвітлюють різні питання застосування комп'ютерної техніки. До 1974 року МСА складались із 33 стандартів, поділених на 4 групи: загальні (4 стандарти), робочі (23), стандарти звітності (4), специфічні стандарти, які використовуються для адиу в окремих галузях (2).

Аудиторська палата України рішенням № 73 від 18.12.1998 р. затвердила систему національних нормативів аудиту, яка визначає діяльність аудиторів у всіх сферах і є  основою розвитку аудиторської діяльності в Україні.

Аудиторські стандарти в Україні розроблені на основі міжнародних стандартів аудиту (International Standards on Auditing – ISA). Разом з тим потрібно враховувати, що міжнародні стандарти не можуть застосовуватись в чистому вигляді. Їх потрібно адаптувати до законодавства України, а також врахувати особливості системи обліку в перехідній економіці [110].

В цьому зв'язку важливе значення має точне визначення аналітичних процедур в аудиті. Це питання в стандартах аудиту не знайшло належного вирішення. Аудиторські процедури, на нашу думку, можна визначити як вид незалежних процедур, які полягають у виявленні, аналізі та оцінці показників і тенденцій, а також співвідношень між показниками фінансової діяльності суб’єкта господарювання, що перевіряється. Аудиторські процедури являють собою різновид перевірок фінансової інформації шляхом проведення досліджень і порівняння даних і тенденцій.

На нашу думку, аудиторські процедури можна здійснювати як шляхом детальної перевірки правильності відображення в бухгалтерському обліку оборотів і сальдо за рахунками, так і шляхом аналізу та оцінки одержаної аудитором інформації, дослідження важливих фінансових та інших показників підприємницької структури, що перевіряється, особливо їх незвичайних відхилень від очікуваних значень, а також виявлення причин їх викривлень.

Ретельне виконання аудиторських процедур має значний вплив на якість аудиту, що, на наш погляд, передбачає рівень, повноту, достатність, порядок виконання аудиту і є досить важливою умовою ефективності аудиторської діяльності. Аудиторські стандарти призначені полегшити роботу аудиторів, забезпечити встановлений рівень якості аудиторських послуг, дати змогу не лише здійснювати перевірку якості діяльності аудитосрької фірми, а й більш точно визначити рівень відповідальності аудитора.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров