Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Особливості аудиту розрахунків з бюджетом за іншими податками і платежами

 

Аудит є незалежною експертизою фінансової звітності комерційних підприємств уповноваженими на те особами (аудиторами) з метою підтвердження її достовірності для державних податкових органів і власників.

Основною передумовою аудиту є взаємна зацікавленість підприємства (фірми) в особі його власників (акціонерів), держави в особі податкової адміністрації і самого аудитора в забезпеченні реальності та достовірності обліку і звітності [118].

Джерелами інформації для аудиту розрахунків з бюджетом є наступні документи:

1) Наказ про облікову політику підприємства.

2) Первинні документи з обліку (розрахунки та довідки бухгалтерії, податкові накладні, виписки банку, розрахунково-платіжні відомості, ВКО, ПКО, платіжні доручення тощо).

3) Облікові регістри, що використовуються для відображення операцій з обліку розрахунків з бюджетом.

4) Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю.

5) Звітність.

Для виконання умов договору аудит розрахунків з бюджетом доцільно розпочинати з інвентаризації, за погодженням із замовником. Метою проведення інвентаризації є встановлення правильності розрахунків.

Інвентаризація розрахунків з бюджетом полягає у виявленні по відповідних документах залишків заборгованості та ретельній перевірці обґрунтованості сум, що обліковуються на цих рахунках. В ході проведення інвентаризації аудитор встановлює терміни виникнення зобов'язань, їх реальність і осіб, винних в пропущенні строків їх погашення.

Документальну перевірку доцільно проводити у такій послідовності:

1. За даними аналітичного обліку виявляють суми заборгованості розрахунках з бюджетом.

2. Звіряють залишок заборгованості, яка обліковується на балансі на початок періоду перевірки з кожного виду розрахунків, із залишком в облікових регістрах.

Перевіряють записи з кожного виду розрахунків у регістрах, а також документах, які служать підставою для цих записів. Таку перевірку потрібно проводити за кожним рахунком і місяцем послідовно, тобто кожний запис аналітичного рахунку кожної суми того чи іншого виду розрахунків потрібно звірити з документами, а також із записами в Головній книзі з відповідними кореспондуючими рахунками [109].

Перевіряють законність проведених операцій щодо кожної суми заборгованості.

Перевіряють правильність отриманих претензій.

Загальну перевірку операцій за податками й платежами проводять в наступній послідовності.

На початку перевірки аудитору необхідно з'ясувати, за якими платежами й податками підприємство веде розрахунки з бюджетом. Правильність застосування ставок податків, зборів та платежів, правильність розрахунків сум податків встановлюється шляхом перерахунку сум, порівняння з нормативними матеріалами, вивчення характеру торгівлі, категорії підприємства [117].

Перевірка правильності, повноти та своєчасності перерахування (сплати) податків, зборів, платежів до бюджету може встановлюватися шляхом перевірки платіжних документів, податкових декларацій тощо.

Для цього аудитор може застосовувати: порівняння на відповідність сум в кореспонденції рахунків з документами, що є підставою для запису (акти виконаних робіт, розрахунково-платіжні документи); вивчити терміни відображення ПДВ на предмет наявності чи відсутності передчасного зарахування сум ПДВ; вивчають правильність відображення сум ПДВ.

Важливим також є встановлення правильності складання та своєчасності пред'явлення до податкової інспекції звітності по видах податків, зборів, платежів.

По рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" аудитору слід встановити:

правильність визначення бази оподаткування;

порядок арифметичних підрахунків при нарахуванні податків і обґрунтованість ставок і пільг;

своєчасності платежів до бюджету.

У випадку несвоєчасної сплати можливість використання положень про "податкову амністію"; обґрунтованість нарахування штрафів з боку податкової інспекції та пред'явлення підприємству фінансових санкцій.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров