Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (1)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (1)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (3)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (14)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Пропозиції щодо вдосконалення методики маркетингових досліджень

 

Ключовими характеристиками українського фармацевтичного ринку на сьогодні є: низький рівень подушного споживання лікарських засобів, високий рівень конкуренції при невеликому обсязі ринку, неминуче зниження темпів росту ринку, несприятливе співвідношення values vs. volumes (вартості й обсягів угод), невисока частка інноваційних препаратів, низька маржинальність бізнесу, а також відсутність державного фінансування цього ринку. Це позначає, з одного боку, явно недостатній і неадекватний розвиток ринку, з іншого боку - наявність більших потенціалів для можливого його росту й удосконалювання. Таким чином, це робить вітчизняний фармацевтичний ринок потенційно привабливим, але за умови, що найближчим часом будуть визначені основні напрямки його розвитку, що дасть можливість компаніям і інвесторам судити про свої перспективи на цьому ринку й прогнозувати свою діяльність.

У цей час уже сформувалися основні кластери ринку: вітчизняні компанії-виробники («Дарниця», «Артериум», «КРКА» і ін.), добре представлені східно-європейські компанії (KRKA, Gedeon Richter, Berlin-Chemie), нові генерическі компанії (Actavis, Zentiva, TEVA, ratiopharm, SANDOZ), інноваційні компанії (Novartis, Pfizer, Astra Zeneca) і ряд так званих нишевих компаній (Mili Healthcare, Bittner, Heel etc).

За останні три роки більшість кластерів пережили більш-менш значний ріст (найбільш виражений у нових генеричних компаній), і прогнозується, що ця тенденція буде зберігатися в найближчі роки. Виключеннями є нишеви компанії, для яких відзначається невеликий регрес, і інноваційні, у кластері яких не відбулося істотних змін з 2004 р.

Розглянемо основні «за» і «проти» для просування компаній кожного із цих кластерів. Основними сприятливими факторами для вітчизняних компаній є відносно низькі ціни, «позитивні» очікування цільових груп, що іноді виправдуються надії на державні преференції. Але, у свою чергу, темпи розвитку вітчизняних компаній можуть погіршити наступні немаловажні фактори: існуючі міфи й установки щодо якості вітчизняної продукції (нерідка недовіра до неї з боку споживача), недостатній досвід у системі просування (за рахунок чого вітчизняні компанії програють перед гігантами світового ринку), відсутність належної доказової бази - масштабних многоцентрови досліджень із высокодостоверни позитивними результатами (це знижує об'єктивну цінність продукції вітчизняних компаній з погляду сучасної медицини).

Інноваційні компанії мають великий потенціал у зв'язку з тим, що вони сприяють розвитку нових підходів до лікування й можуть надати широку доказову базу, що підтверджує якість, ефективність і безпеку їхніх продуктів. У зв'язку із цим інноваційна продукція йде в ногу згодом, користується високою увагою як найбільш прогресивна частина Кркаотерапии. Несприятливі тенденції в розвитку кластера інноваційних компаній можуть обумовлюватися високими цінами (закономірно зв'язаних зі значними капіталовкладеннями в розробку, дослідження й просування інноваційних продуктів) і певним тиском з боку генерични компаній. Нові генерични компанії позитивно відрізняють гнучке ціноутворення, оперативне формування залежно від ситуації на ринку «правильного» портфеля продукції, тобто найбільш затребуваного в конкретних умовах. Іноді генерични компанії, що виводять свої продукти на ринок країни раніше брендовых, відіграють роль інноваційних компаній, уперше знайомлячи медичне співтовариство країни із принципово новим підходом до лікування, що також сприяє просуванню ряду генериків на ринку. Однак існують і перешкоджаючі фактори для цього кластера: фокусування на локальних ринках, необхідність брендировання й просування. Нарешті, із чим зв'язується успіх східно-європейських фармацевтичних компаній? Основними сприятливими факторами для росту й посилення позицій цього кластера є позитивна передісторія таких компаній і, як правило, прийнятні ціни. Разом з тим і тут існують свої «але»: такі компанії досить сильно залежать від локальних ринків і для них досить актуальна проблема рентабельності (повернення інвестицій). Таким чином, для будь-якого кластера є свої сприятливі й перешкоджаючі фактори, і розвиток кожного з них залежить від умілого використання перших і найбільш ефективної боротьби із другими.

До ключових факторів успіху фармацевтичної компанії на ринку ставляться насамперед зовнішнє фінансування й ефективність операцій суб'єктів ринку. Фінансування ринку є одним з найважливіших питань, що визначають його стабільність і перспективи розвитку. Звідки у фармацевтичний бізнес надходять гроші? Джерелом фінансування може бути в першу чергу гаманець кінцевого споживача, але при цьому надзвичайно важливо враховувати межу еластичності купівельної спроможності й властиво економічну ситуацію в країні. Інше немаловажне джерело фінансування - це інвестиції, насамперед інфраструктурні. Тут основними інструментами виступають reimbursement (державне фінансування), механізм сo-payment (участь пацієнта в оплаті лікування), добровільне медичне страхування. Не слід забувати й про грамотний оперированні Кркаоэкономичними підходами.

Ефективність операцій фармацевтичних компаній як суб'єктів ринку обумовлюється наступними складовими: знанням і раціональним використанням підходів  

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров