Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Пропозиції щодо маркетингових досліджень мотивації споживачів ліків

 

З метою мотивації споживачів ліків фірмі КРКА варто дотримуватися нижченаведених рекомендацій.

Одним з варіантів поліпшення комерційної діяльності ВАТ «КРКА» є обіг керівництва підприємства в якусь фірму, що робить консультаційні послуги й пропонує програму підвищення ефективності діяльності фармацевтичних підприємств. Пропонована програма сприяє підвищенню стабільності фірми на ринку, що дуже актуально в умовах різко зростаючої конкуренції ринку роздрібної торгівлі.

Мети складання й реалізації даної програми:

- підвищення товарообігу  в 1,3 - 2,5 разів;

- підвищення прибутковості;

- підвищення мотивації й ефективності роботи персоналу, впровадження системи контролю й обліку з ліквідацією недостач;

- підвищення керованості персоналом і його кількісна і якісна оптимізація;

- настроювання асортиментів із заповненням його прибутковим і ліквідним товаром;

- забезпечення оборотними коштами (кредити банків і інвестиційних компаній).

Основні етапи програми підвищення ефективності роздрібної торгівлі мережі аптек ВАТ «КРКА» представлені в додатку Г.

Товаропостачання - це процес реального доведення товарів до споживача. Перебої з поставкою товару викликані, насамперед, неорганізованою роботою фірми постачальника. Тому що організаційну структуру підприємства постачальника змінити не можливо, внаслідок відсутності на те повноважень, те єдино вірним рішенням у даній ситуації буде перегляд умов договору поставки. Зокрема, включити в даний договір нові пункти, що передбачають збільшення відповідальності фірми постачальника за прострочення поставок.

Закупівельна діяльність торговельної організації повинна бути планомірно організована й економічно обґрунтована. Для цього необхідно, щоб торговельна організація вела систематичне вивчення джерел закупівлі й постачальників товарів.

За час існування підприємства на ринку воно знайшло оптимальних постачальників товарів, які формують асортименти для нього й поставляють товари на своєму транспорті в необхідній кількості, належної якості й точно в строк, згідно з укладеними договорами. Це дозволяє без використання власного транспорту одержувати необхідні обсяги товарів від постачальників на вигідних умовах.

Вибір постачальників - завдання складна й відповідальна, оскільки від них багато в чому залежить благополуччя підприємства, і, в остаточному підсумку, - прибуток і репутація фірми перед клієнтами. Проблема вибору є найбільш гострою для нових фірм, що міняють номенклатуру продукції, сферу діяльності або стратегію. Діючі фірми, що мають господарські зв'язки, випробовують інші труднощі. Якщо такі фірми успішно співробітничають із постачальником, то доцільно зберегти ці види зв'язку, подкорректував їх відповідно до нових вимог.

ВАТ «КРКА» працює з досить більшою кількістю постачальників, але основна їхня частина це великі виробники фармацевтичної продукції, які зарекомендували себе на ринку з позитивної сторони. Особливо хочеться підкреслити, що в даних постачальників досить вузькі спеціалізовані асортименти.

Систематичне вивчення торговельної кон'юнктури, установлення постійного зв'язку з постачальниками дозволяють вчасно визначати зміна кон'юнктури ринку, вивчати виробничі можливості розширення асортиментів випускає продукции, що. Все це дає можливість пред'являти постачальникам більше обґрунтовані вимоги відносно кількості, якості, асортиментів товарів.

Головний механізм системи керування запасами, якому необхідно впровадити в роботу всіх її елементів, складається в реалізації принципу зворотного зв'язку. Це класичний принцип будь-якої керованої системи. Суть цього принципу полягає в тім, що, якщо керівна ланка системи впливає на робочий елемент системи, то в системі повинна існувати «зворотний зв'язок», що дає дані про новий стан всієї системи й оцінює результативність її функціонування. Система буде керована, якщо після впливу на неї можна визначити її новий стан, оцінити його, і з обліком отриманих нових даних про систему можна прийняти наступний коригувальний вплив на систему.

Незважаючи на всю очевидність цієї класичної вимоги до керованої системи, товарна система ВАТ «КРКА» не має цю властивість. Вирішивши проблему складського обліку й видаючи в структуру збуту керуючі впливи, головний бухгалтер не одержує правильного подання про тім стані, у якому перебуває система.

Прислів'я - «знав би, де впаду - соломки підстелив» не годиться для торговельної фірми. Вона не може помилитися у своїх висновках про доцільність поставок товарів і повинна дати правильні розрахунки обсягів поставок, визначити строки завезення товару. Помилки ж тягнуть серйозні фінансові проблеми для фірми.

Для планування запасів фірма повинна досліджувати динаміку продажів у розрізі окремих товарів. Ця динаміка може бути представлена у вигляді графіка, на якому крива продажів буде робити коливання щодо деякої усередненої кривої.

 

 

Малюнок 3.1 - Крива продажів.

 

Звичайно, у найпоширеніших випадках доцільно застосовувати таблично - розрахунковий процесор Excel. Представивши у вигляді електронної таблиці дані про продажі за ряд днів, можна застосувати найпростіші методи прогнозування (наприклад, метод ковзного середнього) і розрахувати оцінку продажів на найближчий період.

Для рішення завдання керування необхідно знати прогнози продажів окремих товарів, їхньої ціни (закупівельні й продажні), можливі строки поставок. І звичайно, урахувати суму вкладень у резерви. Відповіддю буде кількість товарів, що повинне бути на складі завжди. Це означає, що нижче встановленої величини рівень товару не повинен опуститися. Цю величину називають «нормою запасів». Таке завдання вирішується оптимизованними методами.

Правильно розрахована норма запасу є формально висловлене правило керування запасами (малюнок 3.2). Це правило зрозуміло кожному, навіть тим працівникам, які й не чули ні про які прогнози, ні про ймовірності. Стеж собі за падінням рівня запасу й починай закуповувати, коли досягнута норма. У це-те й укладається «пряме» керуючий вплив.

 

 

Малюнок 3.2 - Правило керування запасами.

 

Чи доцільно вирішувати це або інше, подібну, завдання керування запасами? Відповідь на це питання можна дати лише тоді, коли буде прийнята до реалізації керівництвом фірми приблизно наступна логіка дій.

По-перше, варто почати з найпростішого й корисного. Варто почати з «макроаналізу» товарних запасів. Для цього варто оцінити їхня оборотність, оборотність грошей, вкладених у товарний запас. Аналізу може бути піддадуть не тільки весь товарний запас, як єдиний об'єкт вивчення, але й окремі товарні групи, і навіть бренды. Варто побудувати динаміку цих показників. Для цього варто підняти історію продажів.

По-друге, варто зіставити свої стратегічні й тактичні рішення по керуванню запасами з фактами коливання динаміки оборотності запасів. Можна вважати, що рішення виправдали себе, коли рівень оборотності постійно поліпшувався.

По-третє, ухвалення рішення про введення нових правил формування запа

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров