Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Салихов В.А. Основы научных исследований в экономике минерального сырья: Учеб. пособие / СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 124 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Дмитрин В.П., Маринченко В.И. Механизированные комплексы для очистных работ. Учебное посо-бие/СибГИУ - Новокузнецк, 2003. – 112 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Шпайхер Е. Д., Салихов В. А. Месторождения полезных ископаемых и их разведка: Учебное пособие. –2-е изд., перераб. и доп. / СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 239 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ Для студентов специальности "Металлургия цветных металлов" (4)
(Методические материалы)

Значок файла Учебное пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Управление производством» Специальность «Металлургия черных металлов» (110100), специализация «Электрометаллургия» (110103) (5)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания по математике для студентов заочного факультета. 1 семестр. Контрольные работы №1, №2, №3/Сост.: С.А.Лактионов, С.Ф.Гаврикова, М.С.Волошина, М.И.Журавлева, Н.Д.Калюкина : СибГИУ. –Новокузнецк, 2004.-31с. (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Помилкові дії управлінця, керівника, що викликають конфліктність

 

«Сидіти в керівному кріслі це одне, а бути керівником це зовсім інше!»  Народна мудрість

Помилкових дій безліч, але конфліктологи називають такі основні напрями помилкових дій:

порушення службової етики;

порушення службового законодавства;

несправедлива, неповноцінна оцінка керівником підлеглого й членів колективу;

некомпетентність професійна та управлінська тощо.

Порушення службової етики

Існують такі види нетактовності:

вияви грубості, пихатості, неповаги до підлеглих;

невиконання обіцянок;

нетерпимість до думок підлеглих, які відрізняються від думок керівника;

утиск критики;

зневажання прав підлеглих;

привласнення заслуг окремих членів колективу;

зловживання службовим становищем у корисливих цілях;

доручення роботи "через голову" безпосереднього начальника виконавця;

приховування інформації від членів колективу;

невитриманість (неврози керівника, управлінця негативно впливають на колектив);

критика, зауваження (грубого порядку), що принижує людину;

свідоме провокування конфлікту між підлеглими;

різні інтриги в колективі тощо.

Порушення службового законодавства

У демократичному суспільстві всі мають працювати в межах правового поля й набувати певного рівня правової культури, інакше це призводить до конфліктних ситуацій. На етапі державотворення в Україні закони ще непродумані відповідно до потреб сьогодення, через що і спостерігається значна кількість правопорушень. Вони викликані як суб'єктивними, так і об'єктивними чинниками. Керівник колективу повинен бути сам законослухняним і мати відповідний рівень правової культури залежно від профілю установи, якою керує.

Несправедлива оцінка підлеглих конфліктогенний чинник у колективі

Неправомірність дій керівників до підлеглих може виявлятися через такі чинники:

помилки щодо заохочення й покарання;

недоліки в розподілі праці (робіт, завдань) між виконавцями;

надання посадового окладу, що є дисбалансом "внесок оклад";

запрошення працівників "зі сторони", коли на посаду є гідний претендент "із своїх" у колективі, відділі;

коли керівник боязко ставиться до авторитетних підлеглих побоювання конкуренції з боку підлеглих;

некоректні вимоги до підлеглих: "працювати так, як до сьогодні, ви більше не будете";

нечітке формулювання завдань (іди туди не знаю куди);

відсутність чіткої, свіжої інформації про стан справ у колективі;

недооцінка власних переконань як засіб управління людьми;

хизування знаннями (нічого дивного, що керівник знає більше за підлеглих);

психологічна несумісність тощо.

Одним із показників успішної діяльності керівника є рівень сформованості в колективі сприятливого соціально-психологічного клімату. Соціально-психологічний клімат колективу це притаманний певному колективу стійкий психічний настрій, який має значний вплив на взаємини людей, їхнє ставлення до праці, до держави, до історичної пам'яті, традицій, віри, культури, родини. [2, с.38]

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров