Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические указания к научно-исследовательской работе студентов по курсу “Социология”. Ч. 1/ Сост.: Е. А. Сафонова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. – 45 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации для практических занятий по психологии: Метод. указ./ Сост.: С. Г. Колесов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 29 (4)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по проведению производственной практики (первой). Специальность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Контроль качества бетона. Определение прочности бетона неразру-шающими методами. Методические указания к выполнению лабора-торных работ по курсу «Технология строительных процессов». Специ-альность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Динамика. Тема 6. ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ: Расч. прак./ Сост.: Г.Т. Баранова, Н.И. Михайленко: СибГИУ.-Новокузнецк, 2003.- с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Семенихин А.Я. С 30 Технология подземных горных работ: Учебное пособие / А.Я. Семенихин, В.И. Любогощев, Ю.А. Златицкая. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. - 91 с (21)
(Методические материалы)

Значок файла Огнев С.П., Ляховец М.В. Основы теории управления: методические указания. – Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2004. – 45 с (16)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Помилкові дії управлінця, керівника, що викликають конфліктність

 

«Сидіти в керівному кріслі це одне, а бути керівником це зовсім інше!»  Народна мудрість

Помилкових дій безліч, але конфліктологи називають такі основні напрями помилкових дій:

порушення службової етики;

порушення службового законодавства;

несправедлива, неповноцінна оцінка керівником підлеглого й членів колективу;

некомпетентність професійна та управлінська тощо.

Порушення службової етики

Існують такі види нетактовності:

вияви грубості, пихатості, неповаги до підлеглих;

невиконання обіцянок;

нетерпимість до думок підлеглих, які відрізняються від думок керівника;

утиск критики;

зневажання прав підлеглих;

привласнення заслуг окремих членів колективу;

зловживання службовим становищем у корисливих цілях;

доручення роботи "через голову" безпосереднього начальника виконавця;

приховування інформації від членів колективу;

невитриманість (неврози керівника, управлінця негативно впливають на колектив);

критика, зауваження (грубого порядку), що принижує людину;

свідоме провокування конфлікту між підлеглими;

різні інтриги в колективі тощо.

Порушення службового законодавства

У демократичному суспільстві всі мають працювати в межах правового поля й набувати певного рівня правової культури, інакше це призводить до конфліктних ситуацій. На етапі державотворення в Україні закони ще непродумані відповідно до потреб сьогодення, через що і спостерігається значна кількість правопорушень. Вони викликані як суб'єктивними, так і об'єктивними чинниками. Керівник колективу повинен бути сам законослухняним і мати відповідний рівень правової культури залежно від профілю установи, якою керує.

Несправедлива оцінка підлеглих конфліктогенний чинник у колективі

Неправомірність дій керівників до підлеглих може виявлятися через такі чинники:

помилки щодо заохочення й покарання;

недоліки в розподілі праці (робіт, завдань) між виконавцями;

надання посадового окладу, що є дисбалансом "внесок оклад";

запрошення працівників "зі сторони", коли на посаду є гідний претендент "із своїх" у колективі, відділі;

коли керівник боязко ставиться до авторитетних підлеглих побоювання конкуренції з боку підлеглих;

некоректні вимоги до підлеглих: "працювати так, як до сьогодні, ви більше не будете";

нечітке формулювання завдань (іди туди не знаю куди);

відсутність чіткої, свіжої інформації про стан справ у колективі;

недооцінка власних переконань як засіб управління людьми;

хизування знаннями (нічого дивного, що керівник знає більше за підлеглих);

психологічна несумісність тощо.

Одним із показників успішної діяльності керівника є рівень сформованості в колективі сприятливого соціально-психологічного клімату. Соціально-психологічний клімат колективу це притаманний певному колективу стійкий психічний настрій, який має значний вплив на взаємини людей, їхнє ставлення до праці, до держави, до історичної пам'яті, традицій, віри, культури, родини. [2, с.38]

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров