Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (15)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (15)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (10)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (14)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (20)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (33)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Предмет етика

 

Етика - це наука про відносини, що існують між людьми і про обов'язки  які виникають з цих відносин.

Етика одна з якнайдавніших наук, що виникла як складова частина філософії ще в період рабовласницького суспільства. На думку грецького філософа Арістотеля- етика допомагає пізнати, що слід робити, а від чого слід утриматися. Широке громадянство, виявляють цікавість ( науковий, діловий, соціологічний) до впорядкування людських  відносин. Це і економіст А. Сміт- автор теорії етичних відчуттів, і російський фізіолог І. Мечників, що вивчав  природу людини, англійський філософ Спенсер- автор теорії стресу, нормативів біологічних законів. Про значення етики в ефективності керівництва господарством писав ще німецький філософ І. Кант, що без такої суспільної науки не мислимо керувати людьми.

У сучасному світі інтерес до етики посилився у зв'язку з проблемою психологічного клімату в колективі, що впливає на успіх в діяльності підприємств і в бізнесі.

Один з фахівців у області етики С. Ф. Анісимов, реанімуючи погляди І. Канта писав, що « Етика - це наука про правильну (і не правильному ) поведінку».[5,с.101]

Мовний етикет - це сукупність правив, принципів і конкретних форм спілкування. Слово "етикет" - французького походження і в перекладі означає ярлик, етикетку, церемоніал, тобто порядок проведення який - або церемонії. У російську мову воно увійшло в XVIII сторіччі як зведення правило, прийнятих при дворах монархів. В даний час поняття мовного етикету тлумачиться як прийняті в суспільстві культурні норми спілкування і поведінки. Мовний етикет - синонім культури спілкування. Стосовно сфери соціальної роботи - це сукупність норм культурного ділового спілкування.

Ділове спілкування повинне відповідати ряду вимог. Серед них орієнтація на конструктивний результат, прагнення вирішити конфлікт, спірне положення, досягти домовленості, угоди. Альтернативою конструктивного стилю виступає деструктивний стиль, що зводить спілкування до конфронтації, конфлікту, між особового протистояння. У діловому спілкуванні відношення до обговорюваної проблеми не залежить від відношення до партнера по обговоренню. Це припускає виявлення проблеми в «чистому вигляді», оцінку спірного питання, витікаючу з об'єктивних критеріїв, незалежну експертизу ситуації, формулювання висновку, виходячи з принципової рівності, допустимості права іншої сторони на свою власну думку. Мовний етикет в діловому спілкуванні передбачає лояльне, шанобливе відношення до співбесідника, використання загальнокультурних норм спілкування, думки, форми виразу.[1,с.188]

У мовному етикеті спостерігається певна технологія ведення бесіди, розмов, переговорів. Він пов'язаний з діловими манерами знайомства, звернення, вітання, прощання. Культурні норми мовного етикету упорядковують вираз подяки, побажання, вибачення прохання, запрошення, ради. Окрім обговорення конкретних практичних питань зміст ділової бесіди припускає уміння в коректній формі виразити утіху, співчуття, а також сформулювати комплімент, схвалення, незгоду.

Вітання - етикет мовного етикету, з якого починається будь-який вид мовного спілкування, незалежно від того, були або не були до цього представлені один одному співбесідники. Золотим правилом тут є те, що вітає, вітається першим той, хто першим відмітив партнера. Вихованість і етичний етикет не убачають в черговості вітання приниження свого або чужої гідності. Проте при зустрічі знайомого, старшого за віком або положенням, передбачається, що першим вітає молодший старшого. Вербальні форми типу «здрастуйте», «вітаю вас» можуть бути доповнені невеликим уклоном. Рукостискання у вітанні, не будучи обов'язковим, зазвичай символізує певні відносини між людьми. При цьому молодший за віком або положенням не повинен робити спроби першою протягнути руку. При вході в приміщення, поздоровавшись за руку з одним, потрібно зробити це і з іншими (у суспільстві не можна виділяти людей). Якщо в приміщенні знаходилися незнайомі, потрібно акт вітання супроводжувати коротким знайомством.

При рукостисканні необхідно дивитися в очі того, кому протягується рука. Непристойно подавати ліву руку і, якщо права зайнята, треба звільнити її. Відвідувач, входивши в приміщення, першим вітає тих, хто в нім знаходиться. Це стосується всіх, незалежно від віку або посадового положення. Що вітають в приміщенні, до якої увійшов відвідувач, відповідають не хором, як в класі, а по черзі, починаючи з того, хто ближче або кому це зручно. Люди, зайняті терміновою роботою, віддаючи належне загальному вітанню відвідувача, можуть обмежитися просто кивком голови, що сигналізує про те, що відвідувач відмічений і його вітання прийняте. Відсутність всякої уваги до вітання відвідувача - акт зневаги, приниження його гідності, невиконання вимог мовного етикету і зрештою поганий стиль ділового спілкування.[7,с.211]

Звернення - елемент мовного етикету, пов'язаний з початком спілкування, який виражається в адресації до співбесідника по імені, прізвищу, посадовій або професійній ознаці. Звернення має декілька цілей. У - перших, це звичайний вираз ввічливості і вияв поваги співбесідникові. У - других, вказівка на те, що конкретна інформація буде адресована тому, кому адресовано дане звернення. У - третіх, звернення знімає знеособлення, тобто надання уваги даній людині показує зацікавленість що обертає до особи як до суб'єкта ділового або іншого спілкування. У - четвертих, звернення викликає позитивні емоції у співбесідника і відповідно відчуття задоволення від них. У - п'ятих, звернення формує атракцію (відчуття взаємної симпатії, прихильності розташування, залучення). Згідно цьому, звернення - не просто елемент мовного етикету, проходження боргу ввічливості, а також психологічний прийом управління спілкуванням.

У основі даного прийому звернення, як «ім'я власне», містить в собі: звучання власного імені (Д.Карнеги стверджує, що звучання власного імені - найприємніша мелодія для людського вуха), увага до особи, затвердження особи, відчуття задоволення, позитивні емоції, атракцію. Послідовна реалізація вказаного психологічного прийому в різних його модифікаціях, а не тільки в прямому обігу, пов'язаному з адресацією за допомогою назви співбесідника на ім'я та по батькові, створює довірчий контекст ділової бесіди. Непрямими зверненнями можуть служити згадка заслуг співбесідника, включення в бесіду таких, наприклад, виразів: «Як вам відомо, Іван Іванович», «Дуже приємно було ознайомитися з вашою думкою з цього питання, Микола Степанович», «Упевнений, Марія Іванівна, що вас це не залишить байдужими». Бесіда і знайомство починаються із звернення, але для того, щоб розмова не йшла знеособлений, потрібно частіше виконувати «мелодію» звернення: саме вона показує співбесідникові, що він як особа вам цікавий. А це найпростіший шлях досягнення взаєморозуміння.

Знайомство - акт взаємного самовизначення в спілкуванні між людьми, раніше не представленими один одному. Як елемент ділового і побутового спілкування і частина мовного етикету, знайомство переслідує декілька основних цілей. В першу чергу це інформація, що дається співбесідникові (і одержувана відповідно від нього) про ім'я, по батькові і прізвищі. Різні контексти спілкування накладають свої обмеження на взаємне уявлення. Службовий-адміністративний контекст передбачає повне уявлення, побутовий комунікативний контакт може обмежуватися тими елементами інформації, які потрібні в цьому контексті. Фактично, знайомство виражає прагнення інформувати співбесідника з наступних питань: хто, з якою метою, яке місце і яке відношення має партнер до того, що представляється. У ситуації знайомства виділяються явні і неявні контексти. Явні припускають відповіді на питання, поставлені в явному вигляді і обумовлені раніше. У неявних контекстах знайомство - не просто взаємний обмін обумовленою вище інформацією, але і процес формування уявлень про зовнішність, характер, імідж людини. Тому в процесі знайомства грають роль всі компоненти спілкування: одяг, вимога стилю, смаку, відповідність обстановці і ситуації, досвід поведінки, облік розмовного етикету, досвід відчуттів, коректність.[1,с.112]

Технологія знайомства починається з вітання. Формальний або неформальний тон вітання зумовлює весь хід подальшого знайомства. У першому випадку відсутність вияву особистої цікавості одного співбесідника до іншого повинна задати тон протокольного уявлення, що не виходить за межі обміну мінімумом інформації один про одного. У другому випадку знайомство може бути добудоване обміном неформальною інформацією. При знайомстві чоловіка представляють жінці, вона називає своє ім'я і подає руку. Першим представляється відвідувач (якщо він, звичайно, упевнений, що звертається за адресою). Зайві питання, що не прояснюють даний комунікативний контакт, можуть бути сприйняті як докучливість, настирливість і в загальному випадку як порушення етикету мовного спілкування.

Запрошення - елемент мовного етикету, пов'язаний з пропозицією про зустріч, про встановлення відносин, що виходять за рамки службової субординації, або ж, навпаки, для визначення цих рамок, з кроком назустріч для вирішення конфлікту або досягнення угоди. Запрошення повинне формулюватися відкрито, але одночасно не прямолінійно. Прямолінійне запрошення не залишає вибору співбесідникові. А запрошення, зроблені у витіюватій, витіюватій формі, просто можуть бути не понятими. Запрошення як елемент мовного етикету припускає систему відповідних вказівок. У їх числі вказівка на те, що служить причиною або приводом запрошення. В цьому випадку обмовляється і те, хто ще входить до числа запрошених. Конкретність запрошення пов'язана ще і з тим, що в нім обмовляються місце і час проведення зустрічі, співбесіди, розмови.

Діловий стиль запрошення припускає ознайомлення співбесідника з режимом роботи (якщо зустріч або обговорення відбуватиметься в службовій обстановці) і інформування про режим зайнятості співбесідника. Якщо в дозволі обговорюваного питання зацікавленіша запрошуюча сторона, то вона, скоріше, добивається самої можливості такої зустрічі, а потім вже погоджує її час і місце, не нав'язуючи при цьому свої умови по вказаних позиціях. Якщо ж, навпаки, відвідувач є зацікавленою особою, то його ставлять в популярність про те, коли він може бути прийнятий. У будь-якому випадку формулювання запрошення вимагає великого такту і відчуття міри. Хорошим стилем у будь-якому випадку буде бажання довідатися про те, який час і можливості має в своєму розпорядженні партнер і чи не поставить його в скрутне положення пропозиція, пов'язана із запрошенням.[5,с.121]

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров