Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Діловий стиль та спілкування

 

Етикет ділової бесіди відноситься, по своїй суті до етики науки про мораль і моральність.

У сучасному світі, коли в діловій сфері, побуті, урядових кругах, на виробництві, в міжнародних відносинах, виникають конфлікти, все частіше дозвіл їх ведеться шляхом ділової бесіди, переговорів. Суть конфліктів, причини їх  виникнення в ділових сферах і шляху залагоджування конфліктів відносяться до науки управлення менеджменту. Менеджери навіть провели класифікацію конфліктів: « конфлікти мети, конфлікти пізнання, плотський конфлікт ( емоцій)»   і розробили методи їх дозволу.

Основою дозволу неузгоджень і конфліктів є методи переговорів, які по стратегії розділяються на три типу : м'який ; жорсткий і принциповий.  М'який метод полягає в стратегії поступок, в  жорсткий змаганні волі, принципіальний об’єднує  і те і інше і вирішує проблеми по їх суті, даючи можливість досягти мети в рамках пристойності.[9,с.40]

На результати переговорів впливає багато чинників: сприйняття, емоції, позиції різних сторін та інші. Для вирішення різних суперечок дуже важливим буває з'ясування образу думки, мислення опонентів, що дуже сприяє успішному веденню переговорів.

Важливим моментом у веденні переговорів  мають також емоції, які необхідно пригнічувати так званим методом « випуску пари», що дозволяє звільниться від відчуття гніву, страху тих, що виникають в спорах. Крім того, ворожу ситуацію знімають вибачення, висловлювання співчуття, обмін рукостисканнями, недорогі подарунки.

Поведінка принципових переговорів включає два питання: як розробити об'єктивні критерії? Як їх застосовувати в розмовах. Об'єктивні критерії повинні бути законними і практичними, незалежно від бажання сторін.

МЕТОДИ ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ.

Переговори фактично відбуваються щодня в діловій сфері, в сім'ї, і навіть в суді, але вести їх як слід нелегко. Існують три методи ведення переговорів: м'який, жорсткий і принциповий.

М'який метод. М'яка по характеру людина бажає уникнути особистого конфлікту і ради досягнення угоди з готовністю йде на поступки. Він хоче полюбовної розв'язки, але справа найчастіше кінчається тим, що він залишається в образі і відчуває себе ущемленим.

Жорсткий метод. Жорсткий учасник переговорів розглядає будь-яку ситуацію як змагання волі, в якому сторона, що зайняла крайню позицію і що наполегливо стоїть на своєму, одержить більше. Він хоче перемогти, але часто кінчається тим, що він викликає таку ж жорстку  ситуацію, яка вимотує його самого і його ресурси, а також псує його відносини з іншою стороною. Метод принципових переговорів - це третій шлях ведення переговорів, що передбачає позицію, засновану не на слабкості або твердості, а скоріше об'єднуючий і те і інше.

Метод принципових переговорів, розроблений в рамках Тавардського проекту по переговорах полягає в тому, щоб вирішувати проблеми на основі їх якісних властивостей, тобто виходячи з суті поділа, а не торгуватися з приводу того, на що може знайти чи ні кожна із сторін.[8,с.111]

Цей метод вважає, що ви прагнете знайти взаємну вигоду там, де тільки можливо, а там, де ваші інтереси не співпадають слід наполягати на такому результаті, який був би заснований на яких то справедливих нормах, незалежно від волі кожної із сторін.

Метод принципових переговорів означає жорсткий підхід до розгляду істоти поділа, але передбачає м'який підхід до відносин між учасниками переговорів.

Принципові переговори показують, як досягти того, що вам вважається по праву і залишитися при цьому в рамках пристойності. Цей метод дає можливість бути справедливим, одночасно оберігаючи від тих, хто міг би скористатися на шкоду вашій чесності.

Метод принципових переговорів може бути використаний для вирішення одного питання або декілька, в обставинах, наказаних ритуалом, або в умовах непередбачуваної ситуації, як це буває в переговорах з викрадачами літаків.  Цей метод залежно від методів проти стоячої сторони.

Метод принципових переговорів є стратегією, призначеною для досягнення  всієї мети.

Окрім принципового методу, існує метод позиційний, метод позиційних дискусій, при якому  упор робиться не на суть суперечки, а на позиції кожної із сторін. Цей метод не відповідає основним критеріям: він не ефективний, не досягає мети, псує відносини між сторонами.[6,с.198]

Принциповий метод складає альтернативу позиційному підходу і призначений для ефективних і дружніх переговорів і  досягнення розумного результату. Цей метод може бути зведений до чотирьох основних пунктів:

1  люди розмежування між учасниками переговорів і предметом переговорів.

2   варіанти: перш ніж вирішити що робити, виділите круг можливостей.

3   інтереси - зосередьтесь на інтересах, а не на позиціях.

4   критерії -  наполягайте на тому, щоб результат ґрунтувався на якійсь об'єктивній нормі.

Нижче розглянемо кожний з базових елементів принципових переговорів.

Розмежування між учасниками дискусій і обговорюваними проблемами.

Кожен учасник переговорів переслідує подвійний інтерес: щодо істоти поділа і взаємин між партнерами. Слід пам'ятати, що учасник переговорів перш за все людина. Відносини зазвичай ув'язуються з проблемою. Головний наслідок людського чинника полягає в переговорах в тому, що виникає тенденція відношення між сторонами з дискусією по суті справи.

Іноді зауваження, які   робляться, щоб позначити проблему, приймаються як особиста образу ,що  веде до конфліктів. При позиційному  торзі виникає суперечність  між істотою проблеми і учасниками переговорів .Якщо ,на приклад, профспілковому лідерові важливі відносини  з керівником, чим задоволеннями вимог робочих, то він поступиться  в цьому позиційному торзі, але це коштуватиме йому стресового стану  і психологічного  збитку. Але рішення істоти питання і підтримка хороших відносин не обов'язково повинні бути цілями, що суперечать один одному, якщо сторони зважилися враховувати обидва цих аспекту. Для того, щоб знайти шлях в джунглях людських відносин корисно завжди враховувати три основні категорії: сприйняття, емоції і спілкування, на яких ми зупинимося докладніше.

Вплив сприйняття, емоцій, різниці інтересів на результати переговорів.

Сприйняття. Чи полягає операція або улагоджується суперечка, розбіжності, що виникають при цьому визначається не збігом ходу думки одного партнера з ходом думки іншого. Зрозуміти точку зору іншого чоловіка це не означає відразу погодитися з нею. Але якщо ви краще спіткайте образ його мислення, то зможете перейти до перегляду ваших власних поглядів. Це допомагає звузити область конфлікту, а також просунутися вперед у вашій власній зацікавленості, що одержала новий стимул, завдяки одержаному знанню. Не можна робити висновок про намір людей, виходячи з власних побоювань. Підозрілість часто виникає від упереджень і заважає досягти згоди. Також не можна перекладати власну провину на інше.[4,с.63]

Дуже важливо залучати в процесі рішення суперечки іншу сторону.        

Емоції. У переговорах, особливо, якщо вони зайшли в безвихідь, емоції можуть опинитися важливіше самою дискусією. Емоції можуть швидко завести переговори в безвихідь, а то і взагалі їх припинити. Тому дуже важливо управляти перш за все своїми емоціями і стежити за емоціями партнерів. Один з ефективних способів справитися з людським гнівом, розладом і іншими нервовими емоціями полягає в тому, щоб допомогти звільнитися від цих відчуттів.

Люди одержують психологічне звільнення, якщо вони просто розповідять про свої образи. Якщо дати можливість учасникам переговорів « випустити пару», з ним легше розмовляти. Більш того, якщо людина виголошує гнівну промову і таким чином демонструє своїм виборцям, що не « м'який», йому можуть надати велику свободу при переговорах. Навіть, якщо він все - таки приєднатися до угоди, то надалі, захищаючи себе від критики, він зможе, спиратися на свою репутацію жорсткої людини. Розрядити емоції у багатьох випадках допомагають вибачення, вирази сумніву, сумісна трапеза і т.п.

Різниця інтересів. Різниця між позиціями і інтересами в переговорах полягає в тому, що позиція - це щось, про що ухвалено рішення, а інтереси - це щось, що примусило ухвалити рішення. Основна проблема переговорів полягає не в конфліктних позиціях, а в конфлікті між потребами, бажаннями, турботами і побоюваннями кожній із сторін.

Інтереси є мотивуванням поведінки людей, вони є мовчазною силою на тлі шуму із-за позицій. За протиставленими позиціями, разом з суперечностями, знаходяться інтереси, що розділяються і прийнятні. Розбіжності в інтересах можна зняти досягнувши згоди. Один з найбільш прийнятних способів розкрити інтереси іншої сторони - це поставити себе на місце протиставленої сторони і визначити, яке рішення на їх думку ви повинні запропонувати, а потім запитати себе, чому вони самі не ухвалили такого рішення.[9,с.54]

Майже на всіх переговорах кожна із сторін має не один, а багато інтересів.

Найбільш сильні інтереси - це основні людські потреби: безпека, економічний стан, життєздатність. Для того, щоб виявити різні інтереси кожній із сторін велику допомогу може надати їх виклад на папері, це допоможе розкласти інтереси в певному порядку. Вірогідність успіху в переговорах зростає, якщо про проблеми говорять відкрито і перераховують конкретні деталі. Щоб ваші інтереси справили враження на опонентів необхідно обґрунтувати їх законність. Люди краще слухають, якщо відчуває, що їх зрозуміли. Вони схильні вважати, що ті, хто розуміє знаючі і симпатизуючи ним люди, до чиєї думки варто прислухатися. Тому, якщо ви хочете, щоб інша сторона поважала ваші інтереси, почніть з того, що доведіть до їх відома про пошану їх інтересів.

Ви краще задовольните свої інтереси, якщо будите говорити про те, чого хочете досягти, а не про те, що у вас було. В даний час всю частіше доводиться стикатися з конфліктними ситуаціями на виробництві, в діловій сфері, в побуті, і на вищому рівні - в державних установах, міжнародних відносинах.

Тому актуальним є вироблення культури службового спілкування, що включає ряд загальних моментів правил службового етикету. Недотримання цих правил приводить до неприємних наслідків. Так, невміння вести службової ро

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров