Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Організація та проведення ділових зустрічей та прийомів

 

Ділові переговори

Переговори - це засіб, взаємозв'язок між людьми, призначені для досягнення угоди, коли обидві сторони мають співпадаючі або протилежні інтереси.

 

Переговори призначені в основному для того, щоб за допомогою взаємного обміну думками (у формі різних пропозицій за рішенням поставленої на обговорення проблеми) одержати що відповідає інтересам обох сторін угода і досягти результатів, які б влаштували всіх його учасників. Переговори - це менеджмент у дії. Вони складаються з виступів і у відповідь виступів, питань і відповідей, заперечень і доказів. Переговори можуть протікати легко або напружено, партнери можуть домовитися між. собою без зусиль, або насилу, або взагалі не прийти до, згоді. Тому для кожних переговорів необхідно розробляти і застосовувати спеціальну тактику і техніку їх ведення.[4,с.154]

У зв'язку з різноманітністю переговорів неможливо запропонувати їх точну модель. Узагальнена схема їх проведення має наступний вигляд

 

I етап  II етап  III етап  IV етап

?  Підготовка переговорів

?  Проведення переговорів

?  Вирішення проблеми (завершення переговорів)

?  Аналіз підсумків ділових переговорів

 

Підготовка ділових переговорів. Успіх переговорів цілком залежить від того, наскільки добре ви до них підготувалися. До початку переговорів необхідно мати. розроблену їх модель:   

?  чітко уявляти собі предмет переговорів і обговорювану проблему. Ініціатива на переговорах буде у того, хто краще знає і розуміє проблему;

?  обов'язково скласти зразкову програму, сценарій ходу переговорів. Залежно від трудності переговорів може бути декілька проектів;

?  намітити моменти своєї непоступливості, а також проблеми, де можна, поступитися, якщо несподівано виникає безвихідь в переговорах;

?  визначити для себе верхній і нижній рівні компромісів з питань, які, на ваш погляд, викличуть найбільш жарку дискусію.

Реалізація даної моделі можлива в тому випадку, якщо в процесі підготовки переговорів будуть вивчені наступні питання:       

1) мета переговорів;

2) партнер по переговорах;

3) предмет переговорів;

4) ситуація і умови переговорів;

5) присутні, на переговорах;

6) організація переговорів.

Проведення переговорів. У практиці менеджменту при проведенні ділових переговорів використовуються наступні основні методи:

?  Варіаційний метод

?  Метод інтеграції

?  Метод урівноваження

?  Компромісний метод

Варіаційний Метод. При підготовці до складних переговорів (наприклад, якщо вже наперед можна передбачати    негативну реакцію осоружної сторони), з'ясуєте наступні питання:

1. у чому полягає ідеальне (незалежно від умові реалізації) рішення поставленої проблеми в комплексі?

2. від яких аспектів ідеального рішення (з урахуванням всієї проблеми в комплексі, партнера і його припустима реакція ) можна відмовитися?

3. у чому слідує бачити оптимальне (висока ступінь ймовірності реалізації) рішення проблеми при диференційованому підході до очікуваних наслідків, труднощів, перешкод?

4. які аргументи необхідні для того, щоб належним чином відреагувати, на очікуване припущення партнера, обумовлене неспівпаданням інтересів і їх одностороннім здійсненням (звуження або відповідно розширення пропозиції при забезпеченні взаємної вигоди, нові аспекти матеріального, фінансового, юридичного характеру і т.д.)?

5. яке вимушене рішення можна ухвалити на переговорах на обмежений термін?

6. які екстремальні пропозиції партнера слід обов'язково відхилити і за допомогою яких аргументів?

Такі міркування, виходять за рамки чистого альтернативного розгляду предмету переговорів. Вони вимагають огляду всього предмету діяльності, творчості і реалістичних оцінок.

Метод інтеграції. Призначений для того, щоб переконати партнера в необхідності оцінювати проблематику переговорів з урахуванням суспільних взаємозв'язків і витікаючи звідси потреб розвитку-кооперації. Застосування цього методу, звичайно ж, не гарантує досягнення угоди в деталях; користуватися цим слідує в тих випадках, коли, наприклад, партнер ігнорує суспільні взаємозв'язки і підходить до здійснення своїх інтересів з вузьковідомчих позицій.

Намагаючись добитися того, щоб партнер усвідомив необхідність інтеграції, не упускайте, проте, із виду його законні інтереси. Тому уникайте повчальних закликів, відірваних від інтересів партнера і не пов'язаних з конкретним предметом обговорення. Навпаки, викладете партнерові свою позицію і підкресліть, яких дій в рамках сумісної відповідальності за результати переговорів Ви від нього чекаєте.

Не дивлячись на неспівпадання Ваших відомчих інтересів з інтересами партнера, особливо відзначте необхідність і відправні точки вирішення обговорюваної на переговорах проблеми. Спробуйте виявити у сфері інтересів загальні для всіх аспекти і можливості отримання взаємної вигоди і доведіть все це до свідомості партнера. Не удавайтеся до ілюзій і не вважайте, що можна прийти до згоди по кожному пункту переговорів; якби так було насправді, то переговори взагалі були б не потрібні.[5,с.231]

Метод урівноваження. При використанні цього методу враховуйте приведені нижче рекомендації. Визначте, які докази і аргументи (факти, результати розрахунків, статистичні дані, цифри і т.д.) доцільно використовувати, щоб спонукати партнера прийняти Вашу пропозицію. Ви винні на деякий час в думках встати на місце партнера, тобто подивитися на речі його очима.

Розгляньте комплекс проблем з погляду очікуваних від партнера аргументів "за" і доведіть до свідомості співбесідника зв'язані, з цим переваги. Обдумайте також  можливі контраргументи партнера, відповідно "настройтеся" на них і приготуйтеся використовувати їх в процесі аргументації.

Безглуздо намагатися ігнорувати висунуті на переговорах контраргументи партнера: останній чекає від вас реакції на свої заперечення, обмовки, побоювання і т.д. г Перш ніж перейти до цього, з'ясуєте, що послужило причиною такої поведінки партнера (не зовсім правильне розуміння Ваших висловів, недостатня компетентність, небажання ризикувати, бажання потягнути час і т.д.).

Компромісний метод. Учасники переговорів повинні виявляти готовність до компромісів: у разі неспівпадань інтересів партнера слід добиватися угоди поетапно.    

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров