Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (4)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (2)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Основні види та форми безготівкових розрахунків

 

Безготівкові розрахунки клієнтів банку поділяються на дві групи - іногородні та місцеві.

Також безготівкові розрахунки розрізняються за способом платежу і формою.

Структурними елементами, що визначають суть способу пла­тежу, є платіжний засіб, форма його руху і суб'єкти платежу.

У безготівковому платіжному обороті функціонують безготів­кові засоби платежу:

1) гроші на банківських рахунках;

2) кредит, оформлений документально;

3) акцептовані або видані платниками розрахункові документи (вексель, акредитив);

4) вільні кредитні ресурси банку.

В Україні переважна більшість безготівкових розрахунків здійснюється між юридичними установами, і незначна частка - за участю фізичних осіб (перерахування на вклади заробітної плати, пенсій, гонорару, оплата із поточного рахунку вкладника комунальних послуг, використання кредитних карток).

Основний спосіб платежу - це перерахування грошових ко­штів з рахунку платника на рахунок постачальника шляхом відповідних записів за ними. Залежно від характеру платежу, порядку кредитування та інших умов кошти перераховуються за різними рахунками підприємств - поточними, позичковими, рахунками фінансування капітальних вкладень. Різновидом цього способу платежу є планові платежі, при яких розрахунки здійснюються не за кожною окремою поставкою матеріальних цінностей, а за певний період, виходячи з плану поставки.

Інший спосіб платежу - залік взаємних вимог, при якому взаємні борги підприємств зараховуються, і тільки різниця пере­раховується шляхом записів за рахунками. [22, с. 145]

Форма безготівкових розрахунків визначається платіжним інструментом, за допомогою якого здійснюються розрахунки. Існує класифікація платіжних інструментів, за якою вони поділяються на такі групи:

1) ті, що базуються на кредитовому переказуванні коштів (платіжні інструменти рухаються в тому самому напрям­ку, що й сам платіж - від платника до одержувача. Пла­тник є ініціатором платіжної операції та емітентом від­повідного інструменту);

2) ті, що базуються на дебетовому переказі коштів (платіжні інструменти рухаються у зворотному відносно платежу (руху грошей) напрямку; одержувач грошей є ініціатором платіж­ної операції та емітентом відповідного інструменту);

3) пластикові картки, що мають ознаки як кредитових, так і дебетових інструментів.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров