Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Організація документообігу витрат підприємства на виробництво продукції

 

Облік витрат на виробництво є одним з найважливіших елементів в усій системі обліку, так як формування доходу підприємства неможливо без урахування витрат. Тобто, будь-яке підприємство, якщо воно бажає успішно вести свою діяльність, повинно чітко знати напрямки і структуру витрат, а також, чи сприяють вони формуванню його доходу.

Отже, доход підприємства безпосередньо пов’язаний з витратами, тому підприємець зацікавлений в тому, щоб оптимізувати витрати таким чином, щоб вони сприяли отриманню в подальшому максимального прибутку, а для цього витратами повинно управляти. Тобто, на підприємстві обов’язково повинен бути організований такий облік витрат, який допоможе при прийнятті рішень щодо шляхів формування прибутку. При організації обліку витрат повинні бути визначені цілі, завдання, методика обліку, а також хто і яким чином повинен його вести. Бухгалтер з обліку витрат на виробництво здійснює контроль за виконанням бюджетної дисципліни, розробляє разом з керівництвом бухгалтерії методи обліку і розподілу витрат, шифри витрат, коди облікових номенклатур та облікових реєстрів для механізованої обробки облікових даних по обчислювальній техніці.

Першоджерелом інформації для ведення бухгалтерського обліку є первинні документи, на основі яких формуються всі данні про стан підприємства. Тобто, для того, щоб прийняти  правильне рішення, необхідна чітка і точна інформація, яка до того ж, повинна бути згрупована і систематизована певним чином.

Документи, які використовуються в бухгалтерському обліку для оформлення господарських операцій різноманітні і чисельність їх велика. Серед них є типові форми бухгалтерських документів,  галузеві уніфіковані, але для документального оформлення більшої частини господарських операцій немає спеціальних форм документів. Не існує і спеціальних документів для обліку затрат.

Тому для бухгалтерського обліку витрат на виробництво використовують первинні документи, якими оформлюються господарські операції. До таких документів відносяться :

-           накладні, товарно-транспортні накладні, (в цих документах відображаються дані як по вартості та кількості придбаних виробничих запасів, так і наводяться дані про вартість транспортних послуг);

-           рахунок-фактура (служить підставою платежу та його розміру, виписується у випадку передоплати за виробничі запаси або за фактично відпущені виробничі запаси на підставі документів на відпуск, відвантаження або доставку їх);

-           розрахунки по оплаті праці, розрахунково-платіжні відомості (дані цих документів використовуються для визначення витрат по оплаті праці та витрат на соціальні заходи);

-           акти прийому-передачі виконаних робіт та послуг ( дані цих документів використовуються для визначення витрат які виникають в зв’язку з використанням послуг сторонніх організацій);

-           розрахунки бухгалтерії оформлені довідками (розрахунки амортизації, розрахунки обов’язкових платежів, тощо);

-            та багато інших.

Але, незалежно від того складені документи в бухгалтерії чи отримані від сторонніх організацій, всі вони мають бути оформлені з дотриманням певних вимог.

Після того, як документи складено на місцях або прийнято від сторонніх організацій, вони потрапляють до бухгалтерії, де вони перевіряються і обробляються. Приймання та перевірка документу полягає в перевірці повноти і чіткості заповнення всіх необхідних реквізитів, крім того, документи перевіряють з точки зору законності і достовірності здійснення оформленої документом операції. Забороняється приймати до виконання і оформлення первинні документи за операціями, які не відповідають законодавству і встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей. Якщо під час перевірки документу, що надійшов від іншого підприємства, виявлено помилку, то йому надсилають письмове повідомлення про це.

Шлях, який проходить документ від моменту його виписки до здачі в архів, називається документообігом. На підприємстві ТОВ „КОНТРАКТ ТЕК” документообіг визначається головним бухгалтером, який передбачає персональну відповідальність працівників за документи, що у них знаходяться, і строки їх обробки. Головним принципом документообігу можна назвати забезпечення проходження документів по найкоротшому шляху та з мінімальними витратами праці на їх обробку та пошук.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров