Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Сутність поняття «особистість» у когнітивних теоріях особистості (Аарон Бек, А. Бандура, А. Елліс)

 

      Являє собою розвиток поведінкової психотерапії, в якій емоційні реакції та психічні розлади розглядаються як опосередковані пізнавальними (когнітивними) структурами та актуальними пізнавальними процесами, набутими у минулому. Емоційні та поведінкові проблеми особистості пов'язані з порушенням когнітивних процесів. Когнітивні процеси, які притаманні особистості, можна описати в певних поняттях.

      Неадекватні думки – думки, які заважають справитися з життєвими ситуаціями, які викликають внутрішню дисгармонію та больові емоційні реакції. Такі думки характеризуються автоматизмом, слабким усвідомленням, важкою доступністю та нестійкістю.

      Автоматичні думки – неадаптивні думки, які виникають самі по собі, мимовільно. Викривлюють реальність, заважаючи успішній адаптації до неї.

Таким чином, один із найважливіших моментів – виявлення (ідентифікація) людиною власних автоматичних думок. Необхідно відновити хід думок, які виникають у відповідь на психотравмуючі обставини.

            Сутність поняття “особистість” у вітчизняних теоріях особистості.

      Блонський критикував теорії, які орієнтуються на пасивність вихованця і при цьому  наголошував на необхідності розвитку підростаючої особистості. Він був переконаний, що лише те виховання є дійсно плідним, яке звертається до власних сил виховуваної особистості та розвиває її ніби зсередини. Але Блонський підкреслював, що  не можна увагу до особистості перетворювати у культ дитячої особистості. Увага до дитини має бути увагою до процесу формування її особистості, вона передбачає намагання розібратися в її інтересах і потребах, всебічно розвивати її інтелектуальні та моральні якості, пробуджувати  в ній почуття краси і справедливості, спонукати її до творчості.

      Виготський розробив генетико-моделюючий метод. В експериментальних умовах моделюється процес становлення і розвитку різних психічних функцій в діяльності. При цьому механізми психічного розвитку виявляються шляхом активного формування певних якостей особистості людини.

            Становлення і розвиток особистості у теорії К. Юнга.

Юнг ввів поняття «психея», яке характеризує особистість як цілісність. В межах психеї циркулює «життєва енергія», лібідо. Будь-який дисбаланс у розподіленні цієї енергії викликає компенсаторні тенденції.

У структуру «психеї» (цілісної особистості) входять слідуючі компоненти: внутрішній світ, зовнішній світ, его.

            Его («Я») – центр поля свідомості особистості.

            Персона (маска) – верхній шар, фасад особистості, який включає соціальні ролі, стиль поведінки, зовнішність, якій віддається перевага, тобто облік людини, який він представляє іншим.

            «Самість» – центральний архетип у структурі Его. Це архетип упорядкованості та цілісної особистості. Самість  – це якість, яка перевершує свідоме Его. Воно охоплює свідомість та несвідому психею. «Самість» – це архетип потенціалу людської особистості, кінцева ціль самореалізації.

            Особистісне підсвідоме – зона, суміжна з Его. Вона складається із забутих переживань, які можуть час від часу згадуватися.

            Колективне підсвідоме (архетипи) – центральне поняття теорії                    К. Юнга (скарб світових процесів, відкладених у структурі мозку та симпатичної нервової системи як складові сукупності позачасовий та вічний образ світу). Приклади архетипів: Мати, Батько, Герой, Дитя.

            «Тінь» – архетип, який являє собою «темну», «низьку», гріховну інстанцію особистості. Це те неприємне людині в самому собі, що він ховає від інших. В той же час «тінь» може позитивно впливати на людину тому, що вона може трансформуватися в позитивному напрямі, коли її зміст визнається природним.

            Метою психічного розвитку людини Юнг вважав індивідуалізацію – прагнення Его до злиття із «самістю» – особливу інтеграцію змісту колективного підсвідомого, завдяки якій особистість реалізується як унікальне неподільне цілісне.

            Рівні розвитку особистості за Братусем

  1. Доособистісний (задоволення біологічних потреб).
  2. Егоцентричний (людина зорієнтована на себе, інших сприймає як об'єкт досягнення своєї мети).
  3. Групоцентричний (людина зорієнтована на групові норми і цінності).
  4. Гуманістичний (людина розглядається як найвища цінність буття).
  5. Духовний (людина знаходить істинний смисл життя і допомагає його віднайти іншим) – реалізація духовного потенціалу.

            Концепція особистісних конструктів (Дж. Келлі)

      Поняття конструкта – особливий суб'єктивний засіб, який сконструйований самою людиною, перевірений (валідизований) на власному досвіді, за допомогою якого людина виділяє, оцінює та прогнозує події, організує свою поведінку, «розуміє» інших людей, реконструює систему взаємовідношень та будує «образ Я».

      Особистісний конструкт – суб'єктивна категорія (когнітивна одиниця, узагальнення), яку суб'єкт, як правило, виробляє самостійно у ході процесу аналізу власного досвіду та засвоєння мовної культури. ЛК дозволяє індивіду не тільки пояснювати чужу поведінку, але й проектувати власну поведінку.

      Особистісні конструкти являються тими трафаретами, за допомогою яких індивід оцінює оточуючу дійсність.

      Ключовим поняттям в теорії особистісних конструктів являється поняття діапазону придатності: конструкти, за якими піддослідний оцінює які-небудь об'єкти, повинні бути адекватними цим об'єктам та належати до тієї змістовної області.

      У результаті застосування статистичних методів є можливість віднайти ті конструкти, ті системи звіту, про які сама людина не підозрює, та побачити його індивідуальну картину світу.

      Конструкт – це «особлива референтна вісь», елементи, які в одному контексті опиняються на одному полюсі, в іншому – можуть опинитися на іншому полюсі. Будь-який конструкт має свій діапазон застосування, або діапазон зручності.

      Само поняття «конструкту» корисне як практично (дає можливість психологу «працювати» з людиною на тому ж самому рівні, на якому розгортаються та описуються головні події його суб'єктивного життя), так і теоретично (оскільки підкреслює особливості реальної когнітивної організації “повсякденної” свідомості людини, біполярність людських суджень, оцінок та відношень), виявляється багато в чому задаваємим метафорично, описово та потребує глибокої змістовної розробки.

      Вибираючи у якості предмету аналізу такі складні психологічні утворення, як стереотипи, цінності, соціальні ідентифікації, які глибоко торкаються афективного рівня респондента, необхідно враховувати переплетіння в індивідуальній свідомості двох реальностей: відображеної у вигляді суб'єктивних переживань та відчуттів та опосередковано – через систему суспільно вироблених способів усвідомлення (через мовні форми).

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров