Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Роль виховання в саморозвитку та становленні особистості

 

Проблема розвитку та виховання особистості належить до найактуальніших соціальних аспектів суспільного життя і завжди потребує глибокого наукового обґрунтування психологічної сутності чинників цього процесу. У психологічних теоріях можна виокремити два напрями, які                  по-різному розглядають джерела психічного розвитку дитини, - біологічний  і соціальний. Представники першого, біологічного напряму вважають, що провідним є спадкове, яке наперед визначає всі особливості розвитку особистості. Американський учений Е. Торндайк стверджує, наприклад, що всі духовні якості особистості, її свідомість – це  такі самі дари природи, як і очі, вуха, пальці та інші органи тіла. Усе це спадково дається людині й механічно втілюється в ній після її зачаття та народження. Американський педагог Дж. Дьюї вважає, що людина народжується навіть з готовими моральними якостями, почуттями, духовними потребами. Представники теорії, відомої під назвою «біогенетичний закон» (Ст. Холл, Дж. Болдуїн та ін.), вважають, що дитина, народившись, у своєму розвитку поступово відтворює всі етапи історичного розвитку людини: період скотарства, хліборобський, торговельно-промисловий. Лише після цього вона включається в сучасне життя. Проходячи певний період, дитина живе життям того історичного періоду. Це виявляється в її нахилах, інтересах, прагненнях і діях. Прихильники теорії «біогенетичного закону» обстоювали вільне виховання дітей, бо, на їхню думку, лише за такого виховання вони можуть повноцінно розвиватись і включатися в життя того суспільства, в якому живуть. Другий напрям розвитку особистості репрезентований соціогенетичною концепцією. Згідно із соціогенетичними теоріями розвиток дитини визначається соціальними умовами: в якому середовищі народилася та виховується дитина, у такому напрямі й відбувається її розвиток. Представники цього напряму, як і біогенетики, недооцінювали внутрішню активність особистості як свідомого суб’єкта діяльності, її природжені особливості. На початку XX сторіччя виникла методологічна концепція розвитку особистості.   Теорія психічного розвитку особистості у вітчизняній психології базується на визнанні того, що рушійні сили її розвитку виявляються у суперечностях між потребами, які постійно змінюються (ускладнюються) у діяльності людини, та реальними (такими, що не відповідають новим вимогам) можливостями їх задоволення. Подолання суперечностей у діяльності через оволодіння відповідними засобами її виконання (вміннями, способами, прийомами, знаннями) веде до розвитку і становить його суть. Провідну роль в оволодінні новими ефективними способами задоволення потреб відіграють навчання та виховання. Відбір, розвиток і культивування потреб, що мають суспільну та особистісну цінність, є одним із центральних завдань формування особистості. Цей процес тривалий, відбувається впродовж усього свідомого життя людини й характеризується певними особливостями. Кожний віковий етап розвитку особистості (дошкільний, молодший, середній та старший шкільний) має характерні анатомо-фізіологічні й психологічні особливості та можливості. Відповідно до цих особливостей планується і здійснюється навчально-виховна робота в яслах, дитячих садках і школі.

Саморозвиток особистості - це складний процес, в якому рівні розвитку постійно змінюються. Розвиток пізнавальних психічних процесів, емоцій і почуттів, волі, потреб, інтересів, ідеалів і переконань, свідомості та самосвідомості, здібностей, темпераменту та характеру, вмінь, навичок і звичок перебуває у складній міжетапній взаємодії. Вищі рівні зароджуються на попередніх етапах, але й особливості попередніх вікових етапів виявляються на наступних етапах. Щоб сприяти своєчасному зародженню та успішному розвитку прогресивного, нового у дитини на всіх етапах формування її як особистості, треба знати вікові особливості фізичного та духовного розвитку дитини.

Того, що людина лічиться разом з зірками, піщинками, квітками замало – вона, окрім простого існування, має ще й діяти для становлення себе як особистості. Процес формування особистості є досить складним і потребує часу, витримки, власної та з боку оточуючих. Психічні властивості особистості залежать від особливостей нервової системи людини, але не визначаються нею, не являються природженими чи біологічно обумовленими. Людина не народжується на світ із готовим характером, інтересами, схильностями, здібностями. Формування людини як особистості відбувається протягом тривалого часу, на нього впливає безліч факторів: спадковість, виховання, самовиховання, але найпровіднішим з них можна назвати суспільство, бо як особистість людина характеризується рівнем розвитку її свідомості, співвідношенням її свідомості з суспільною свідомістю, яка, в свою чергу, визначається рівнем розвитку даного суспільства. У властивостях особистості проявляються можливості певної людини до участі в суспільних стосунках. Окрім того, істотною стороною особистості є її ставлення до суспільства, до окремих людей, до себе та до власних суспільних обов’язків. У біологічній організації людини, в її природі закладені можливості майбутнього психічного розвитку, але людська істота стає людиною лише завдяки соціальній спадковості – завдяки опануванню досвіду попередніх поколінь, закріплених у знаннях, традиціях, предметах матеріальної та духовної культури, у системі суспільних стосунків. Природні сторони людини не варто протиставляти її соціальній сутності, адже сама природа людини є продуктом не лише біологічної еволюції, але й продуктом історії. Окрім того, становлення людини як особистості відбувається тільки за умови наявності конкретних суспільних чинників. Потреби суспільства визначають і моделі поведінки ще не сформованої особистості, і критерії оцінки її поведінки. Отже, ті природні якості, що, на перший погляд, здаються сформованими іншими чинниками (наприклад, риси її характеру), насправді виявляються закріпленням в особистості суспільних вимог до її поведінки. Рівень розвитку особистості визначається характерними для неї стосунками із суспільством. Низький рівень розвитку вирізняється тим, що її відносини в основному обумовлені утилітарними, меркантильними інтересами. Найбільш високий рівень розвитку особистості визначається переважанням суспільно значимих стосунків. Врегульовуючи свою життєдіяльність у суспільстві, кожний індивід вирішує складні життєві задачі. Особистість проявляється у тому, як вона розв’язує ці задачі. Часто буває так, що одні й ті самі труднощі, колізії переборюються різними людьми діаметрально протилежними шляхами.

Отже, суспільство як фактор формування особистості здатне виховувати людину, вишліфовувати її характер, але варто заглянути вглиб співвідношення «особистість-суспільство», прокрастися до самих коренів цього питання і розглянути його як занадто важливе, сформоване ще минулими поколіннями. Дійсно, стосунки особистості та суспільства зазнавали впливу багатьох чинників, окрім того історичних, сформованих ситуацією у світі, політичними порядками, законами, етичними та моральними нормами, притаманними тій чи іншій епосі.

Можна зробити висновок, що у дитинстві людина має лише не духовні інтереси, тобто беззмістовні та безідейні, у юнацтві – переважно ідейні, а у дорослому віці – плотські, егоїстичні. Та хіба можна якусь із цих стадій розвитку вважати гіршою за інші, тією, що руйнує моральність, не дає зароджуватися певним позитивним рисам особистості? Якщо в дитинстві закладаються певні початкові риси, в юнацтві виховується духовність, то у дорослому віці з’являється така риса, як практичність, що є не менш важливою за для фізичного виживання людини. Усі ці етапи є важливими кроками до саморозвитку людини як особистості. 

Отже, найсприятливішим часом для становлення людини як особистості виявляється ранній період, коли вплив суспільства, провідний фактор формування особистості, є найбільш помітним.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином, розумовий розвиток - ступінь розвитку в дитини пізнавальних процесів (відчуттів і сприймання, мислення та мовлення, пам'яті й уяви), Сформованість уміння міркувати, обґрунтовувати свої думки, діяти адекватно до вимог старших, виявляти інтерес до пізнання навколишнього середовища, здатність швидко і правильно розуміти те, що їй говорять, вибудовувати власні судження, користуватися поняттями й узагальненнями. Розумовий розвиток  дитини має велике значення особливо в ранньому розвитку. Необхідно батькам, вихователям, педагогам постійно звертати свою увагу на розумовий розвиток дітей з метою всебічного розвитку особистості дитини.

Саморозвиток особистості - це складний процес, в якому рівні розвитку постійно змінюються. Розвиток пізнавальних психічних процесів, емоцій і почуттів, волі, потреб, інтересів, ідеалів і переконань, свідомості та самосвідомості, здібностей, темпераменту та характеру, вмінь, навичок і звичок перебуває у складній міжетапній взаємодії. Щоб сприяти своєчасному зародженню та успішному розвитку прогресивного, нового у дитини на всіх етапах формування її як особистості, треба знати вікові особливості фізичного та духовного розвитку дитини.

               Отже, в даному розділі ми розглянули суть і завдання розумового розвитку в ранньому становленні особистості та з’ясували роль виховання в саморозвитку та становленні особистості.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров