Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (5)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (9)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (4)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (14)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (36)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (29)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Шкала оцінки психічного розвитку здібностей від               4 до 52 тижнів (на першому році життя»

 

Психічний розвиток здібностей як безперервний і складний процес має різні особливості. Кожний період характеризується різними виявами, через які реалізується цілісний розвиток здібностей дитини. А той, у свою чергу (від 0 до 1 року) пов'язаний з розвитком:

  • рухів;
  • сенсорної діяльності;
  • емоційно-соціальним;
  • мовлення.

       З таким баченням погоджується більшість дослідників перехідного розвитку в перші три роки життя, вважаючи їх головними особливос­тями розвитку.

     На другий і третій рік психічний розвиток здібностей ускладнюєть­ся. Диференціація і розшарування відбуваються в усіх напрямках пси­хічного розвитку здібностей, але найбільш вони виражені в сенсорній діяльності, яка на другий і третій рік виявляється в:

  • умінні рук;
  • передобразотворчій та образотворчій діяльності;
  • навичках.

Коротко охарактеризуємо кожну з названих здібностей.

     1. Розвиток рухів - моторика

        У грудному та ранньому дитячому віці розвиток рухів займає провід­не місце в психічному розвитку здібностей дитини. Завдяки здатності рухатися дитина має реальну можливість безпосередньо стикатися з навколишнім середовищем і пізнавати його. На всіх стадіях розвитку здібностей, моторики їхня динамічність дуже тісно пов'язана із мис­ленням, почуттями, уявою.

      Але особливо моторика пов'язується з розумовою активністю. Всі ступені, всі рівні і поверхи ставлення організму до середовища форму­ються між руховим актом і наявністю думки.

       2. Сенсорна діяльність

         В основі сенсорної діяльності лежать сенсорні (здібності) процеси, які відбуваються в аналізаторах під час переробки подразників різного ступе­ня складності. Отже, сенсорна діяльність – це комплекс здібностей від­чуттів (зорових, слухових, дотикових, нюхових, рухових, рівноваги).

               3. Емоційно-соціальний розвиток

       Емоційний розвиток є суттєвою частиною загального психічного розвитку здібностей дитини в перші три роки. Емоції зберігають своє значення і в пізнішому віці, породжуючи відповідні почуття, але в ранньому вони переважно провідні, на них будується цілісна поведінка дитини. Ставлення малої дитини до навколишнього середовища ви­значається і залежить лише від емоційних, почуттєвих здібностей, які збуджуються різними подразниками.

       Дитина легко звикає до всього, що викликає приємні відчуття, уникає впливу неприємних подразників та почуттів. Соціалізація – це процес, що виникає на ґрунті емоцій та почуттів, якими дитина зв'язана з людьми.

         4. Мовлення

       У ранньому віці в мовленні дитини інтегруються всі найггростіші психічні вияви. Тому воно має важливе значення як показник психічного розвитку здібностей у цей віковий період. Відомо, що чим вищий один якийсь вияв, тим узагальненіший характер він має. Такий узагальнювальний й інтегрувальний характер мовлення має свою фізіологічну основу. Було доведено, що мовний аналізатор пов'язаний з усіма іншими аналізаторами й суттєво впливає на становлення і розвиток здібностей почуттів, мислення та уяви.

 

 

         5. Уміння рук

            Уміння рук розвивається на основі рухів. А рухи рук мають визначне і важливе значення в психічному розвитку здібностей дитини і людини взагалі. Руки – це інструмент людської діяльності, ними можна ви­конувати різні рухи, можна без кінця вдосконалювати їх.

       Завдяки діяльності рук людина постає перед матеріальною дійсністю як її перетворювач і як творець матеріальної культури. В діяльності рук виявляються творчі здібності людини, її душа та духовний світ.

            6. Навички

         Важливе значення для характеристики поведінки людини, мають здіб­ності її навичок. їхні корені – в діяльності дитини, бо здібність вироблення навички – це  схильність людини до певних дій. У процесі тривалих вправ така схильність стає потребою, яка змушує дитину діяти певним чином. Взагалі в навичках можна помітити спрямованість психічної активності малої дитини і цілеспрямованість у формуванні її особистості.

7.     Передобразотворча та образотворча діяльність

            Малювання посідає особливо важливе місце в дитячій психології, коли воно ще не є діяльністю окремих дітей, а улюблене і захопливе заняття всіх. Є серйозні підстави вважати малювання у перші роки дитинства виявом графічної діяльності – коли дитина виражає свої знання про світ, предмети і людей, але це також і діяльність, за допо­могою якої дитина показує особисте ставлення до речей, які малює. З цього випливає, що здібності до малювання для дитини є і засобом вираження, і покликом до творчості.

      Ми розглянули стислий опис основних здібностей дитини, які                       

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров