Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (6)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (12)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (5)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (16)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (28)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (40)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (31)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Аналіз якості води р. Десна

 

Екосистема басейну Десни належить до унікальних природних утворень: своєрідний ландшафт, комплекс заплавних озер, стариць і джерел, м’який клімат, специфіка хімічного складу деснянської води з малою мінералізацією і присутністю іонів йоду тощо. Басейн Десни є одним з найкращих природно-оздоровчих комплексів на території України. Водозбір на території ріки має виключно важливе значення для развитку народного господарства України, а саме: для питного водопостачання населених пунктів і промислових центрів, рекреації, відтворення рибних запасів, зрошення с-г угідь.

У формуванні хімічного складу води Десни велике значення мають ряд чинників: перехід річки із заболоченої місцевості (у верхів’ї) до незаболоченої (в середній і нижній течії), перетин крейдяних відкладів, впадіння в річку на 352 км від гирла найбагатоводнішої притоки Сейму, хімічний склад води якої відрізняється від хімічного складу води в Десні.

Десна - перший за протяжністю і другий за величиною басейну лівобережний приток Дніпра. Протяжність - 1130 км, площа водозбору - 88900 км2, загальне падіння ріки - 146 м.

Витік ріки знаходиться в болотах південних схилів Смоленської гряди на 238 м над рівнем моря. Впадає в Дніпро на 892 км від гирла, в межах Києва, на висоті 92 м над рівнем моря. В межах України довжина Десни становить 591 км, площа водозбору -33760 км2 , що становить 38,0% від загальної площі. В межах України Десна має близько 40 приток довжиною більше 10 км, найбільші з яких Сейм, Снов і Остер. Деснянський водозабір знаходиться на лівому березі Десни в 3,2 км від гирла. Вище Деснянського водозабору в басейні Десни налічується 129 водосховищ [3].

Основною притокою Дніпра, яка впадає в Канівське водосховище, є річка Десна, яка поставляє до 20% стоку. Для води Десни характерний нижчий, ніж у дніпровській воді, показник хімічного споживання кисню (ХСК) і вищий показник БСК, тобто вода менше забруднена органікою і органічні речовини, які містяться у воді, легше мінералізуються біохімічним шляхом.

У формуванні хімічного складу води Десни велике значення мають ряд чинників: перехід річки із заболоченої місцевості (у верхів’ї) до незаболоченої (в середній і нижній течії), перетин крейдяних відкладів на ділянці Новгород-Сіверський - Шостка, впадіння в річку на 352 км від гирла найбагатоводнішої притоки Сейму, хімічний склад води якої відрізняється від хімічного складу води в Десні.

У верхній течії Десни в прикордонних створах якість води задовільна. Підвищений, але в межах норм, вміст азоту амонійного та заліза загального (у весняний період до 1,2 ГДК) пояснюється природними факторами - басейн водозбору Десни складають болота (20 %) і ліси (22 %).

У нижній течії Десни, в районі водозабору м. Києва, на якість деснянської води суттєво впливає Канівське водосховище. Вода в цих створах є практично сумішшю деснянської і дніпровської вод. Особливо звертає на себе увагу висока концентрація завислих речовин і заліза загального. Слід відзначити, що порівняно з минулим роком забрудненість деснянської води знизилась у нижній течії ріки, у верхній - залишилась на рівні минулого року. Слід відзначити, що порівняно з 2004  роком  забрудненість деснянської води у нижній течії річки  азотом амонійним та фосфатами значно збільшилась [12].

Протягом 30-річного періоду досліджень вода Десни є прісною і належить до категорії 1 - “гіпогалинні” води (сума іонів 103-370 мг/дм3 в 1964 р., 251-378 мг/дм3 в 1995 р.). Лише в 1984 році за максимальними величинами цей показник переходив до категорії 2 - “олігогалинні” води. Зміна мінералізації води р. Десни в значній мірі залежить від гідрологічного режиму. Збільшення мінералізації відбувається при зменшенні витрат і навпаки. Починаючи з 1973 року і особливо в сучасний період, вміст хлоридів за максимальними величинами досяг категорії 2 - “дуже добрі”, або “чисті” води, а сульфатів  на нижній ділянці (с. Шостовиця) категорії 3 “добрі”, “досить чисті” води. Зазначене зростання мінералізації води (490-600 мг/дм3)  і концентрації основних іонів зумовлене тим, що річка на верхній ділянці перетинає крейдяні відклади, а на середній ділянці - приймає більш мінералізовані води Сейму, мінералізація яких понад 600 мг/дм3.

Збільшення вмісту хлоридів і сульфатів змінює співвідношення іонів, не змінюючи їх суми. За весь період досліджень вода р.Десни характеризується як карбонатно-кальцієва за перші два періоди (1964, 1973 рр.) ІІ типу, а в 1984 і 1995 рр. - ІІ-ІІІ типів [5].

            Обчислення індексу сольового складу на всіх ділянках Десни та аналіз одержаних результатів свідчать про поступове погіршення якості води р.Десни від верхньої до нижньої ділянки, як за середніми (1.2 проти 2), так і за максимальними (1,2 проти 1,5) значеннями цього інтегрального показника.

Найвищі значення завислих речовин на всіх ділянках Десни відмічалися в 1975 р.: 26,2 мг/дм3 - середні, 41,8 мг/дм3 - максимальні, що відповідає 4 і 5 категоріям якості води. Пізніше (1984, 1995 рр.) кількість завислих речовин зменшилася до 11,2 мг/дм3 – середня величина, 21,4 мг/дм3 – максимальна величина (3-4 категорії). Каламутність води в Десні тісно пов’язана з її гідрологічним режимом.

Величини інтегрального індексу, розрахованого за середніми значеннями блокових індексів в цілому по Десні,  дорівнюють 2,25/2-3 (1973 р.) і 3,2/3 (1995 р.), вони є проміжними між категоріями 2 і 3 “досить чисті” і “чисті” води, а за найгіршими значеннями - 2,7/3(2) і 3,9/4 відповідно - проміжні між 3 і 4 категоріями “задовільні” і “слабко забруднені” води. Протягом 30років на усіх ділянках Десни якість води за величинами інтегрального екологічного індексу погіршилася на 1-2 категорії. Це спричинено збільшенням індексів блоків трофо-сапробіологічних і специфічних показників. Виявлене погіршення якості деснянської води ймовірно пов’язане з інтенсифікацією господарської діяльності малими масштабами і неефективністю водоохоронних заходів в басейні Десни за три попередні десятиріччя.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров