Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Дослідження репродуктивних структур деревних рослин

 

Одним із підходів в індикації мутагенної напруженості навколишнього середовища є дослідження репродуктивних структур деревних порід (і, насамперед, чоловічого гометофіту), які дуже чутливі до дії забруднювачів. При цьому фінансуються кількість і характер аномальних пилкових зерен, зміни морфогенезу і життєздатності пилку, зниження репродуктивної здатності. Однією з обов’язкових умов при доборі рослин індикаторів в цьому випадку має бути неможливість апоміктичного способу формування насіння [12].

Більшість індукованих полютантами мутацій є рецесивними і проявляються в гаплоїдних пилкових клітинах чи зародках при ембріональному розвитку насіння. Метод виконує роль своєрідного бар’єру в передачі потомству деяких типів таких мутацій, в результаті чого утворюється стерильний пилок і нежиттєздатне насіння. Тому найбільш значними критеріями в оцінці дії техногенних забруднювачів є кількість аномальних лістотичних клітин і стерильність пилкових зерен. При цьому всі види стерильності слід розглядати як еспетичну елімінацію, що приводить до зниження генетичної різноманітності популяцій та порушення внутрішньо- і міжпопуляційних відносин.

В умовах експерименту виявлена пряма залежність між дозою деяких пестецидів та інших хімічних мутагентів і рівнем порушень в методі та ембріогенезі, а також зворотня – між дозою та фертильністю і життєздатністю пилку. В натуральних умовах встановлено зв’язок між акумуляцією важких металів у квіткових бруньках, кількістю аберацій в мейозі та стерильністю і діаметром пилку. Основні типи патології мейотичного поділу – десинапсис, порушення розходженні упівалентів, аномалії утворення веретена поділу. Наслідком цього є хромосомні мости, нерівномірний розподіл хромосом та їх лізис [13].

В умовах забруднення довкілля поряд з підвищенням абортивності спостерігається зниження життєздатності чоловічого гометофіту, що проявляється в зменшенні ступеня проростання та пригніченні росту пилкових трубок [12].

Таким чином на сьогоднішній день існує об’єктивна необхідність створення системи біоіндикаторів та біомаркерів для визначення інтенсивності мутагенного фону на урбанізованих територіях.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров