Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Аналіз розвитку економічних тенденцій управління

 

Сучасне розуміння природи економічної науки, за думкою Л. Роббінса, визначається: "Економіка - це наука, яка вивчає поведінку людини з погляду відносин між його цілями і обмеженими засобами, що допускають альтернативне використання" [374]. Це визначення перетворює економіку на науку про альтернативний вибір. Слід насамперед відзначити, що у дослідженні поняття «підприємство» чи «фірма» трактуються, згідно прийнятому у сучасній економічній теорії: «фірма - це та організація, яка перетворює початкові ресурси в кінцевий продукт» [375, с.423]. Для пояснення, чому фірми існують і що саме вони роблять, Р. Коуз ввів поняття "витрати використання механізму цін", "витрати здійснення трансакцій обміну на відкритому ринку", "ринкові витрати" або "витрати ринкових трансакцій" [375]. В економічній літературі закріпився вираз "трансакційні витрати", які Р. Коуз трактує наступним чином: "Щоб здійснити ринкову трансакцію, необхідно визначити, з ким бажано укласти операцію, оповістити тих, з ким бажають укласти операцію і на яких умовах, провести попередні переговори, підготувати контракт, зібрати відомості, щоб переконатися в тому, що умови контракту виконуються, і так далі" [375].

К. Далман визначає поняття трансакційних витрат як "витрати збору й обробки інформації, витрата на проведення переговорів і ухвалення рішення, витрати контролю і юридичного захисту виконання контракту" [371, с.35]. Слід погодитися з думкою Р. Коуза, що «існування трансакційних витрат стимулює підприємства до введення різних форм ділової практики, що забезпечують скорочення трансакційних витрат у тому випадку, коли витрати по виробленню таких форм виявляються менші, ніж економія на трансакційних витратах. При цьому можуть мінятися вибір партнерів, тип контракту, вибір пропонованих продуктів і послуг. У роботі "Природа фірми" Р. Коуз довів, що, хоча виробництво може вестися абсолютно децентралізовано, на основі контрактів між індивідуумами, і що здійснення трансакцій вабить деякі витрати, неминучою є організація фірм для здійснення дій, які інакше здійснювалися б через ринкові трансакції, за умов, якщо внутрішньофірмові витрати менші, ніж витрати ринкових трансакцій. Саме це визначає, що саме фірма купує, розповсюджує і продає. Слід відзначити, що концепція трансакційних витрат не часто використовується економістами, тому відповідний підхід недостатньо упроваджується в практику. Причини такого відношення до цього можна виявити при розгляданні не тільки фірми, але й ринку.

Згідно теоремі Коуза, в умовах ринку досконалої конкуренції трансакційні витрати передбачаються нульовими, з чого слідує, що якщо права всіх сторін ретельно визначені, то розміщення ресурсів буде однаковим в обох випадках. Дж. Стіглер висловився щодо теореми Коуза: "Світ з нульовими трансакційними витратами виявляється таким же дивним, як фізичний мир без сил тертя" [372, с.213]. У своїй роботі "Природа фірми" Р. Коуз показав, що за відсутності трансакційних витрат немає економічної основи для існування фірми. Враховуючи викладене, для цілей дослідження стандартна економічна теорія не відкидається, але до аналізу вводяться трансакційні витрати, оскільки в сучасній економіці використовуються різноманітні стратегії, спрямовані на скорочення трансакційних витрат. Слід відзначити, що із збільшенням розмірів фірми може початися скорочення доходу від підприємницької функції, іншими словами -- витрати на організацію додаткових трансакцій усередині фірми можуть зростати. Це відбувається через збільшення постійних витрат, пов’язаних із зростанням рівнів управління та заробітної плати управлінцям, збільшенням витрат на координацію управління, та ріст транспортних витрат, які можуть зменшити прибуток. Одне велике підприємство матиме більші транспортні витрати, ніж два підприємства середніх розмірів, розташованих поблизу до ринку. Звідси можна зробити висновок, що з підвищенням імовірності зміни цін витрати на організацію усередині фірми ростуть більше, ніж витрати на здійснення обмінних трансакцій на ринку, що цілком імовірно. Чим більше трансакцій організовує підприємство, тим вірогідніше, що ці трансакції здійснюватимуться в різних місцях, або будуть дуже різноманітними [372]. Це є додатковою причиною падіння ефективності із зростанням розміру фірми. Нововведення, що скорочують витрати на подолання простору, сприяють збільшенню розмірів фірми; всі нововведення, які покращують техніку управління, також сприяють збільшенню розмірів фірми [373].

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров