Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Основы микропроцессорной техники: Задания и методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальности 200400 «Промышленная электроника», обучающихся по сокращенной образовательной программе: Метод. указ./ Сост. Д.С. Лемешевский. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. – 22 с: ил. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Организация подпрограмм и их применение для вычисления функций: Метод. указ./ Сост.: П.Н. Кунинин, А.К. Мурышкин, Д.С. Лемешевский: СибГИУ – Новокузнецк, 2003. – 15 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Оптоэлектронные устройства отображения информации: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, Н.И. Терехов: СибГИУ. –Новокузнецк, 2004. – 23 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение частотных спектров и необходимой полосы частот видеосигналов: Метод указ./Сост.: Ю.А. Жаров: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.-19с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение первичных и вторичных параметров кабелей связи: Метод. указ./ Сост.: Ю. А Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 18с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Роль логістики в інноваційній діяльності

 

Технічний прогрес і глобальна лібералізація світової торгівлі та інвестиційних процесів надають нові можливості для країн щодо входу на глобальні ринки та зниження рівня бідності. Але з появою глобальних логістичних мереж доставки висувають нові вимоги до спроможності перевезення товарів швидко, надійно та дешево. Здатність приєднатися до сучасного логістичного процесу розповсюдження товарних потоків стала ключовим чинником, що визначає конкурентоспроможність підприємства та держави в цілому. Для країн і підприємств, здатних до такого приєднання, забезпечується доступ до входу на нові ринки; але для країн, чиї зв’язки з мережею глобальної логістики є слабкими, витрати внаслідок виходу з цієї мережі є великими та швидко зростаючими [99, c.357. Незважаючи на причину або наслідки, жодна країна не в змозі успішно розвиватися без експансії своєї торгівлі. Одним з вирішальних аспектів реалізації інноваційної стратегії України в умовах глобалізації є створення інвестиційної привабливості [65, с.624]. Створенню сприятливого інвестиційного клімату сприяють такі чинники, як наявність відповідного законодавства, високий рівень фундаментальних і прикладних наук, високий рівень освіти і кваліфікована робоча сила [66, с.14]. Динаміка прямих інвестицій в Україну та з України має тенденцію до зростання (табл. 1.7). В Україні, починаючи з 1998 р., набув розвитку перспективний метод залучення капіталів на основі створення територій зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності, який по-різному оцінюється фахівцями, враховуючи певну суперечливість його дії на господарські процеси. З одного боку, завдяки спеціальному режиму інвестування вдалося досягти певних успіхів, наприклад, на територіях пріоритетного розвитку Донецької області [48, с.271]. З іншого – в національному масштабі така практика часто приводить до зростання податкових преференцій і дискримінації підприємств та громадян, які не користуються такими пільгами [30, с.15]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров