Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Производственная специальная практика: Метод. указ. и рабочая программа / Сост.: Н.И. Швидков, В.Б. Деев, А.В. Феоктистов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с (3)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по проведению преддипломной практики на металлургических предприятиях.: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 20 с (3)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по проведению производственной практики на металлургических предприятиях. : Метод. указ / Сост.: И.К. Коротких, Б.А. Кустов, А.А. Усольцев, А.И. Куценко: СибГИУ - Но-вокузнецк 2003- 22 с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Применение регрессионного и корреляционного анализа при проведе-нии исследований в литейном производстве: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Преддипломная практика: Метод. указ. и рабочая программа / Сост.: Н.И. Швидков, В.Б. Деев, А.В. Феоктистов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 9 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (7)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (11)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Роль логістики в інноваційній діяльності

 

Технічний прогрес і глобальна лібералізація світової торгівлі та інвестиційних процесів надають нові можливості для країн щодо входу на глобальні ринки та зниження рівня бідності. Але з появою глобальних логістичних мереж доставки висувають нові вимоги до спроможності перевезення товарів швидко, надійно та дешево. Здатність приєднатися до сучасного логістичного процесу розповсюдження товарних потоків стала ключовим чинником, що визначає конкурентоспроможність підприємства та держави в цілому. Для країн і підприємств, здатних до такого приєднання, забезпечується доступ до входу на нові ринки; але для країн, чиї зв’язки з мережею глобальної логістики є слабкими, витрати внаслідок виходу з цієї мережі є великими та швидко зростаючими [99, c.357. Незважаючи на причину або наслідки, жодна країна не в змозі успішно розвиватися без експансії своєї торгівлі. Одним з вирішальних аспектів реалізації інноваційної стратегії України в умовах глобалізації є створення інвестиційної привабливості [65, с.624]. Створенню сприятливого інвестиційного клімату сприяють такі чинники, як наявність відповідного законодавства, високий рівень фундаментальних і прикладних наук, високий рівень освіти і кваліфікована робоча сила [66, с.14]. Динаміка прямих інвестицій в Україну та з України має тенденцію до зростання (табл. 1.7). В Україні, починаючи з 1998 р., набув розвитку перспективний метод залучення капіталів на основі створення територій зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності, який по-різному оцінюється фахівцями, враховуючи певну суперечливість його дії на господарські процеси. З одного боку, завдяки спеціальному режиму інвестування вдалося досягти певних успіхів, наприклад, на територіях пріоритетного розвитку Донецької області [48, с.271]. З іншого – в національному масштабі така практика часто приводить до зростання податкових преференцій і дискримінації підприємств та громадян, які не користуються такими пільгами [30, с.15]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров