Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Скляревская В.А. Управление персоналом: учебно-практическое пособие. -М.: МГУТУ, 2004 (7)
(Методические материалы)

Значок файла Теория корпоративной безопасности (9)
(Методические материалы)

Значок файла Канидьев Д.Ю. Таможенные пошлины и расчеты. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И РАСЧЕТЫ Рабочая программа, темы контрольных работ и методические указания по их выполнению для студентов факультета «Экономики и предпринимательства» специальности 060400, 060500, 061100, 351000 всех форм обучения (6)
(Методические материалы)

Значок файла Стратегический менеджмент. Часть 1.Учебное пособие для сту-дентов специальности 0611.-.М. : МГТА,2001,102с (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть I Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть II Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Класифікаційні ознаки інтеграції фінансового та промислового капіталу

 

В останні роки набули поширення різні форми ділового співробітництва: спільні венчурні підприємства, ліцензування, угоди про спільне виробництво, програми спільних досліджень, дослідницькі консорціуми, що свідчить про зміну виробничих відносин, зокрема міжнародних, і корпоративної стратегії. Угоди про співробітництво виникають не тільки між великими й дрібними фірмами, але й між фірмами рівного масштабу й охоплюють різні етапи суспільного відтворення й господарської діяльності: дослідження й розробки, ресурсне й фінансово-кредитне забезпечення, виробництво, експлуатацію й утилізацію об’єктів. Така стратегія економічного розвитку позитивно характеризується багатьма закордонними вченими [353; 354; 356; 357].

Співробітники консультативної фірми «Эс-Ар-Ай Норзен Юроп» Г. Девлін і М. Блекли відзначають, що якщо в минулому угоди про співробітництво між приватними фірмами не істотно впливали на стратегію компаній і їх конкурентні позиції, то нові стратегічні альянси розглядаються саме як елемент стратегії у забезпеченні конкурентних переваг. Їх відмінна риса в тому, що стратегічні альянси вписуються в довгостроковий стратегічний план і спрямовані на поліпшення або кардинальну зміну конкурентних позицій фірми [346, c. 18].

Відомі американські фахівці з економіки й управління Ф. Дж. Контрактор і П. Лоранж підкреслюють, що співробітництво й конкуренція визначають альтернативні або одночасні шляхи до успіху бізнесу. Менеджери повинні оволодіти мистецтвом конкуренції й співробітництва як рівною мірою цінними аспектами корпоративної стратегії [198, с. 3].

Розглядаючи проблему конкурентної стратегії фірм, професор Стенфордського університету Дж. Пфеффер відзначає, що диверсифікованість важлива не тим, що скорочує економічний ризик, а тим, що знижує залежність від споживачів і джерел постачання. Подібним чином координація, сформована через торгово-промислові асоціації, фінансово-промислові об’єднання, директорати що переплітаються, спільні підприємства, може розглядатися як засіб забезпечення  більшої економічної влади. Звідси – необхідність розширення різного роду міжфірмених зв’язків, спільних дій і організаційних форм [355, c. 120].

Французькі фахівці П. Дюссож і Б. Раманантсоа розглядають розвиток особливих форм міжфірмових відносин, угод і союзів між конкурентами як альтернативу класичної конкуренції, пов’язаної із зростанням стратегічної ролі технології. Вони визначають технологічні союзи як сукупність відносин, що об’єднують на основі оволодіння технологією конкуруючі або потенційно конкуруючі підприємства, які, вступаючи в союз, знімають конкуренцію між собою або модифікують її. Технологія в цих угодах може виступати предметом обміну в межах асоціації між двома або кількома підприємствами, або бути метою спільної діяльності підприємств, що входять до союзу [347, c. 157]. Створення союзів пов’язане глобалізацією ринків, необхідністю об’єднання ресурсів при зростанні витрат на технологічний розвиток, розширенням сфер діяльності, що базуються на комбінації різних технологій [347, c. 159-160].

Керівник служби стратегічного й інвестиційного планування фірми «Фольксваген» З. Хен виділяє стратегію кооперації як самостійну область корпоративної стратегії в 90-і роки, поряд зі стратегіями маркетингу, виробництва, капіталовкладень, досліджень і розробок. На його думку, розвиток процесів концентрації, вертикальної й горизонтальної інтеграції виробництва призведе до розвитку різних форм міжфірменної кооперації, ефективних з точки зору використання науково-технічного потенціалу, оптимальних розмірів виробництва, фінансування капіталовкладень, скорочення ризику, спільних досліджень і обміну досвідом [349, с. 40].

У вітчизняній практиці різного роду економічні альянси виникають стихійно, а система керування ними поки що не створена. Відсутня також інформаційна база для обґрунтування доцільності організації таких альянсів. Разом з тим, в економічній літературі відзначається, що об’єднання зусиль може бути вигідно як великим, так і невеликим фірмам, особливо у сучасних умовах. Прискорення інноваційних процесів спричиняється низьким рівнем конкурентоспроможності виробів і нестабільністю ринків нових технологій. В свою чергу необхідність підвищення конкурентоспроможності вимагає розширення фундаментальних досліджень, що веде до швидкого росту витрат на ці роботи. Навіть велике ізольоване підприємство не володіє нині достатніми коштами для проведення дослідних і конструкторських робіт. Тому створення різних видів об’єднань підприємств часто є попередньою умовою самої можливості досліджень [353, c. 115].

У нашім випадку дослідження процесів створення економічних альянсів слід розділити на два напрямки. Перший з них – аналіз і виділення класифікаційних ознак інтеграції фінансового та промислового капіталу. Другий напрямок – обґрунтування ієрархічних рівнів об’єднання капіталу, що впливає на організацію обліку господарських процесів, взаєморозрахунків, аналіз використання виробничого й фінансового капіталу, оцінку фінансових результатів об’єднання, ефективність використання власності кожного партнера суб’єкта господарювання, заснованого на злитті промислового й фінансового капіталу.

Дослідження, представлені в попередньому параграфі, показують основні тенденції сучасної економіки, насамперед пов’язані із процесами злиття фінансового й промислового капіталу як форми співробітництва, і як основного способу забезпечення умов розвитку управлінських структур різних економічних напрямків, що потребує удосконалення облікових функцій управління цими процесами.

Подальші дослідження вимагають систематизації об’єктів управління, в основі яких – взаємодія фінансового й промислового капіталу. Із цією метою доцільно ввести поняття «фінансово-промислова система» (ФПС).

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров