Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (3)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (6)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (6)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Характеристика та систематизація сучасних підходів до реформування бухгалтерського обліку

 

В умовах зміни форм власності, розвитку фінансових інститутів і поступового переходу України до вирішення завдань світової економіки зростає потреба в удосконаленні методологічних і організаційних аспектів управління процесами інтеграції капіталу, які відбуваються при формуванні різних рівнів фінансово-промислових систем.

Високий динамізм, властивий ринковій економіці, постійна зміна соціально-економічних відносин у всіх сферах діяльності країни потребують реформування механізму економічного регулювання на основі вдосконалення обліково-аналітичних і контрольних функцій. Ці функції слід розвивати як систему попередження, що забезпечує раціональне злиття фінансового і промислового капіталу та ефективний загальноекономічний розвиток елементів суспільного відтворення.

В меморандумі центральних органів виконавчої влади і громадських організацій, уповноважених регулювати бухгалтерський облік в Україні, констатується, що реформу бухгалтерського обліку необхідно розглядати як складову загальноекономічної реформи [187, с. 5]. Загальноекономічний підхід передбачає створення єдиної нормативної бази, єдиних методів обліку, аналізу та контролю для всіх структур економічної системи – науково-дослідних і проектних організацій, виробників і споживачів продукції, фінансових, банківських та бюджетних інститутів, контролюючих органів. Всі вони мають безпосереднє відношення до суспільного відтворення, світових та європейських процесів гармонізації обліку.

Для України дуже важливо активно включитися у європейський процес гармонізації обліку. Вирішальну роль у цьому відіграють директиви Європейської комісії, покликані впорядкувати та гармонізувати фінансову звітність усіх суб’єктів господарської діяльності [145, с. 79].

Професор В. В. Сопко зазначає, що «для іноземного інвестора важливо – те, щоб вкладений ним в українську економіку капітал, визначений за даними бухгалтерського обліку прибуток були реальними й за даними, прийнятими у міжнародній практиці відповідно до міжнародних стандартів. Це вимагає такого бухгалтерського обліку, який буде прийнятий міжнародним співтовариством» [293, с. 21].

Оцінюючи процеси світової економіки й завдання, розв’язувані світовим співтовариством у сфері бухгалтерського обліку, доцільно критично розглянути, що зроблено в Україні в напрямку реформування й гармонізації вітчизняного обліку зі світовими стандартами.

Передусім слід зупинитися на банківській системі, яка найбільш тісно пов’язана з міжнародним економічним ринком. Міжнародні розрахунки, операції з інструментами фондового ринку, кредити Всесвітнього банку здійснюються через банківську систему України. Тому реформування бухгалтерського обліку й впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) почалося саме з банківської системи й учасників фондового ринку. Відповідно до вимог МСБО було опрацьовано методологію бухгалтерського обліку, План рахунків НБУ й комерційних банків, форми звітності, істотно трансформована нормативна база.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров