Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Неопределенный интеграл: индивидуальные задания / Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова, О.В.Олесюк: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 16 с. (10)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания для оценки остаточных знаний по дисциплине «мате- матика»./ Составители И.В. Касымова, В.Б.Королев – ГОУ ВПО «СибГИУ», Но- вокузнецк, 2005.-13с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения и их системы./ Составители: Н.Г.Бердова, А.Н.Береснев, В.И.Зимин, Л.М.Калинина, И.В. Касымова, В.А.Панамарев, О.Л.Прошина, К.Ю.Сарычев, Л.Н.Хохлова. – ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2005.-33с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения: Метод. указ. / сост. В.В. Варламов; ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк (10)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Характеристика та систематизація сучасних підходів до реформування бухгалтерського обліку

 

В умовах зміни форм власності, розвитку фінансових інститутів і поступового переходу України до вирішення завдань світової економіки зростає потреба в удосконаленні методологічних і організаційних аспектів управління процесами інтеграції капіталу, які відбуваються при формуванні різних рівнів фінансово-промислових систем.

Високий динамізм, властивий ринковій економіці, постійна зміна соціально-економічних відносин у всіх сферах діяльності країни потребують реформування механізму економічного регулювання на основі вдосконалення обліково-аналітичних і контрольних функцій. Ці функції слід розвивати як систему попередження, що забезпечує раціональне злиття фінансового і промислового капіталу та ефективний загальноекономічний розвиток елементів суспільного відтворення.

В меморандумі центральних органів виконавчої влади і громадських організацій, уповноважених регулювати бухгалтерський облік в Україні, констатується, що реформу бухгалтерського обліку необхідно розглядати як складову загальноекономічної реформи [187, с. 5]. Загальноекономічний підхід передбачає створення єдиної нормативної бази, єдиних методів обліку, аналізу та контролю для всіх структур економічної системи – науково-дослідних і проектних організацій, виробників і споживачів продукції, фінансових, банківських та бюджетних інститутів, контролюючих органів. Всі вони мають безпосереднє відношення до суспільного відтворення, світових та європейських процесів гармонізації обліку.

Для України дуже важливо активно включитися у європейський процес гармонізації обліку. Вирішальну роль у цьому відіграють директиви Європейської комісії, покликані впорядкувати та гармонізувати фінансову звітність усіх суб’єктів господарської діяльності [145, с. 79].

Професор В. В. Сопко зазначає, що «для іноземного інвестора важливо – те, щоб вкладений ним в українську економіку капітал, визначений за даними бухгалтерського обліку прибуток були реальними й за даними, прийнятими у міжнародній практиці відповідно до міжнародних стандартів. Це вимагає такого бухгалтерського обліку, який буде прийнятий міжнародним співтовариством» [293, с. 21].

Оцінюючи процеси світової економіки й завдання, розв’язувані світовим співтовариством у сфері бухгалтерського обліку, доцільно критично розглянути, що зроблено в Україні в напрямку реформування й гармонізації вітчизняного обліку зі світовими стандартами.

Передусім слід зупинитися на банківській системі, яка найбільш тісно пов’язана з міжнародним економічним ринком. Міжнародні розрахунки, операції з інструментами фондового ринку, кредити Всесвітнього банку здійснюються через банківську систему України. Тому реформування бухгалтерського обліку й впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) почалося саме з банківської системи й учасників фондового ринку. Відповідно до вимог МСБО було опрацьовано методологію бухгалтерського обліку, План рахунків НБУ й комерційних банків, форми звітності, істотно трансформована нормативна база.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров