Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Расчет выбросов загрязняющих веществ автотранспорта в ат-мосферный воздух: Метод. указ./ Сост. Е.Б.Серебряная, Н.К.Коротких: ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2003 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Работа с базами данных в DELPHI. Метод. указ. /Сост. А.В. Степанов, Ю.А. Степанов: ГОУВПО СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 24 с (4)
(Методические материалы)

Значок файла Программирование циклических алгоритмов. Метод. указ. / Сост. Л.Д. Павлова – 2-е изд. испр. и перераб. : СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 20 с (4)
(Методические материалы)

Значок файла Правоведение: Рекомендации к самостоятельному изучению дисциплины «Правоведение» студентами очной и заочной форм обучения /сост.: Н.Е. Анохина: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.- 7с (3)
(Методические материалы)

Значок файла Основные экологические термины: Метод. разработка / Сост.: С.А.Лежава, Е.Б. Серебряная: СибГИУ. – Новокузнецк, 2000.- 32 с (4)
(Методические материалы)

Значок файла НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА Методическая разработка для студентов очного и заочного обучения всех специальностей (13)
(Методические материалы)

Значок файла Практикум по курсу «Экология» и рекомендации к составлению раз-дела «Экологичность проекта» пояснительной записки при дипломном проектировании для студентов всех специальностей (12)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Характеристика та систематизація сучасних підходів до реформування бухгалтерського обліку

 

В умовах зміни форм власності, розвитку фінансових інститутів і поступового переходу України до вирішення завдань світової економіки зростає потреба в удосконаленні методологічних і організаційних аспектів управління процесами інтеграції капіталу, які відбуваються при формуванні різних рівнів фінансово-промислових систем.

Високий динамізм, властивий ринковій економіці, постійна зміна соціально-економічних відносин у всіх сферах діяльності країни потребують реформування механізму економічного регулювання на основі вдосконалення обліково-аналітичних і контрольних функцій. Ці функції слід розвивати як систему попередження, що забезпечує раціональне злиття фінансового і промислового капіталу та ефективний загальноекономічний розвиток елементів суспільного відтворення.

В меморандумі центральних органів виконавчої влади і громадських організацій, уповноважених регулювати бухгалтерський облік в Україні, констатується, що реформу бухгалтерського обліку необхідно розглядати як складову загальноекономічної реформи [187, с. 5]. Загальноекономічний підхід передбачає створення єдиної нормативної бази, єдиних методів обліку, аналізу та контролю для всіх структур економічної системи – науково-дослідних і проектних організацій, виробників і споживачів продукції, фінансових, банківських та бюджетних інститутів, контролюючих органів. Всі вони мають безпосереднє відношення до суспільного відтворення, світових та європейських процесів гармонізації обліку.

Для України дуже важливо активно включитися у європейський процес гармонізації обліку. Вирішальну роль у цьому відіграють директиви Європейської комісії, покликані впорядкувати та гармонізувати фінансову звітність усіх суб’єктів господарської діяльності [145, с. 79].

Професор В. В. Сопко зазначає, що «для іноземного інвестора важливо – те, щоб вкладений ним в українську економіку капітал, визначений за даними бухгалтерського обліку прибуток були реальними й за даними, прийнятими у міжнародній практиці відповідно до міжнародних стандартів. Це вимагає такого бухгалтерського обліку, який буде прийнятий міжнародним співтовариством» [293, с. 21].

Оцінюючи процеси світової економіки й завдання, розв’язувані світовим співтовариством у сфері бухгалтерського обліку, доцільно критично розглянути, що зроблено в Україні в напрямку реформування й гармонізації вітчизняного обліку зі світовими стандартами.

Передусім слід зупинитися на банківській системі, яка найбільш тісно пов’язана з міжнародним економічним ринком. Міжнародні розрахунки, операції з інструментами фондового ринку, кредити Всесвітнього банку здійснюються через банківську систему України. Тому реформування бухгалтерського обліку й впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) почалося саме з банківської системи й учасників фондового ринку. Відповідно до вимог МСБО було опрацьовано методологію бухгалтерського обліку, План рахунків НБУ й комерційних банків, форми звітності, істотно трансформована нормативна база.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров