Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (5)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (9)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (4)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (14)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (34)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (29)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Визначення механізму взаємодії ФПС із зовнішнім середовищем

 

Сучасні економічні відносини, зумовлюють потребу у визначенні механізму взаємодії виробничої системи із зовнішнім середовищем. Актуальність проблеми зумовлена тим, що облікова політика підприємства не є засобом реагування на фактори зовнішнього середовища й не забезпечує оцінку майбутнього стану виробничої системи.

У цьому параграфі ФПС розглядається як виробнича система, оскільки, як було визначено у попередніх розділах, діяльність промислових і фінансових структур невід’ємно пов’язана із товарним виробництвом. У сучасних умовах ефективність функціонування такої системи багато в чому залежить від взаємодії з зовнішнім ринковим середовищем. Механізм цієї взаємодії недостатньо вивчений і однією із задач облікової науки є теоретичне і методичне обґрунтування напрямів вирішення проблем.

Аналіз наукових досліджень [328; 199; 53; 43 та ін.] свідчить, що зв’язки всередині систем і систем з навколишнім середовищем відбуваються під дією певних факторів впливу.

Фактори відіграють різну роль і здійснюють різний вплив на виробництво – діють різноспрямовано чи спільно, постійно чи тимчасово, що потребує чіткого визначення їх впливу на виробничу систему.

Звести до мінімуму негативні результати дії факторів невизначеності можна лише у процесі системних досліджень інформаційної моделі з багатьма критеріями [198, с. 9].

Використання системного підходу дозволяє врахувати основні види взаємодіючих факторів різного характеру, виділити з них ті, які найбільше впливають на системи або середовища з погляду наявних суспільних цілей і критеріїв, знайти шляхи й методи стимулювання позитивних факторів, нейтралізації й усунення негативних [11, с. 84-98].

Все це свідчить про необхідність вирішення теоретичних та практичних аспектів оцінки впливу зовнішнього середовища на функціонування виробничих систем, визначення характерних факторів зовнішнього середовища, у якому ринкові механізми стають ефективними, створюють умови саморозвитку, саморегулювання господарських процесів і які повинні знайти відображення при формуванні облікової політики.

Відомо, що кібернетичний підхід до управління виробничою системою передбачає наявність трьох складових ознак, а саме:

-        продуктивні сили – вхід системи;

-        виробничі відносини (система перетворення ресурсів);

-        економічний (додаткова вартість) та соціальний результати – вихід системи.

Таким чином, кожне підприємство є відкритою економічною системою, на вході якої – трудові, матеріальні, фінансові ресурси, а на виході – готова продукція, відходи виробництва, прибуток, грошові кошти. Це означає, що головною метою виробничої системи є перетворення ресурсів в умовах взаємодії із зовнішнім середовищем. Для аналізу економічної роботи підприємства слід оцінювати співвідношення ресурсів на вході та виході економічної системи.

Першою подією за такого підходу є формування продуктивних сил, другою – економічних відносин й третьою – досягнення бажаних результатів. За такого підходу система може бути закритою і не функціонувати, тобто потрібен «дозвіл» на відкриття системи. При формуванні облікової політики, принциповою основою побудови і забезпечення функціонування кращого варіанту відкритої виробничої системи є підхід, який передбачає дослідження стану зовнішнього середовища та оцінку впливу взаємодії його факторів на систему загалом. Структурно-логічну модель такої взаємодії наведено на рис. 4.1.

За такої схеми перш за все слід визначити мотивацію-спонукання до діяльності. Дозвіл на діяльність залежить передусім, від факторів зовнішнього середовища, які умовно можна поділити на фактори непрямої і прямої дії. Фактори непрямої дії впливають на формування середовища, відповідно, непрямої дії. Вони характеризують і визначають політичні свободи, соціально-економічні умови, міжнародні угоди та стосунки, рівень науково-технічного прогресу, ситуацію на ринку інвестицій, умови залучення позикових коштів, екологічну ситуацію та умови природокористування. Так, міжнародна заборона окремих видів діяльності, за наявності усіх складових виробничих відносин, робить виробничу систему закритою, тобто така система не має права на функціонування.

Фактори зовнішнього середовища прямої дії формують економічно-правове середовище прямої дії – правове поле (стан господарського, податкового, митного, бухгалтерського законодавства); характеризують безпосереднє ділове оточення (споживачів, постачальників, конкурентів, інвесторів ділових партнерів, ділові об’єднання), а також стан економіки (рівень інфляції, стабільність фінансової системи, ріст цін на виробничі ресурси, попит на українську продукцію, платоспроможність підприємств та населення). 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров