Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Грязин Д.Г. Методические указания по преддипломной практике и дипломному проектированию для студентов направления 220400 – Мехатроника и робототехника. – СПб: СПбГУИТМО, 2007.- 62 стр. (4)
(Методические материалы)

Значок файла А.П. Федоренков, В.Н. Наумов ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (для студентов машиностроительных специальностей) (3)
(Методические материалы)

Значок файла Сердюк А. И., Черноусова А. М. Дипломное проектирование [Текст]: методические указания / А. И. Сердюк, А. М. Черноусова. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005. - 35 с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Зарубина Г.М. М Е Т О Д И Ч Е С К А Я Р А З Р А Б О Т К А для проведения группового занятия с руководителями пунктов санитарной обработки НАСФ (7)
(Методические материалы)

Значок файла Мельников Г.Н. Выполнение дипломного проекта по специальности «Тех- нология машиностроения» : метод. указания / Г.Н. Мельников, А.И. Кондаков, А.Г. Холодкова : под ред. Г.Н. Мельникова – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – 44, [4] с. : ил. (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методика проведения энергетических обследований предприятий и организаций (16)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (24)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Банківська установа як центральна ланка побудови облікової політики в умовах фінансово-промислових систем

 

Досвід функціонування провідних фінансових та промислових структур в Україні свідчить, що організаційна модель ділових структур, які хаотично формувались у минулому, не відповідають потребам майбутнього. Бізнес зростає, контролювати економічні процеси різних підприємств стає складніше. Ці процеси є більшвпорядкованими та прозорими за умов реорганізації підприємств у холдинг (фінансовий для підприємств різних галузей, або операційний, якщо підприємства складають горизонтальну або вертикальну інтеграцію) чи промислово-фінансову групу. Такі структури потребують централізації грошових потоків. Для вирішення цієї проблеми структури створюють внутрішній центр cash management. В умовах фінансово-промислових систем у ролі такого центру повинна виступати банківська установа. Такої думки притримується значна кількість фахівців. Так, президент корпорації Ukrainian Business Group (UBG) Р. Демчак впевнений, що створення власного банку це не проста заміна казначейства. Банк – це саме та ланка холдингу, яка буде не тільки обслуговувати підприємства ФПС, але і дасть змогу пропонувати повний перелік фінансових послуг в умовах взаємодії з страховою та інвестиційною компанією. Професор Б. Усач узагальнив досвід країн із ринковою економікою банківського регулювання та контролю грошових потоків фінансових та промислових об’єднань [311, с. 312].

Професор Стенфордського університету та Університету Кіото М. Аокі в своїх дослідженнях пропонує використовувати банк як головний контролюючий орган [3, c.193]. Так званий головний банк компанії, як основний акціонер, виступає у ролі організатора консорціуму довгострокових кредитів компанії та відіграє стратегічну роль у процесі контролю за діяльністю керівництва кожного підприємства. Банк отримує інформацію щодо діяльності кожного підприємства як основний акціонер та кредитор. Він має право делегувати свого представника в раду директорів. Таким чином, банк має великі можливості контролювати діяльність ФПС. Система контролю базується на вихідних формах в рамках єдиної облікової політики ФПС. Облікова політика дає змогу отримувати такі форми регулярно та своєчасно включати механізм «операції порятунку», коли компанія-клієнт відчуває фінансові труднощі. Пакет заходів щодо проведення такої операції може включати зниження норми процентної ставки, відстрочку виплати процентів по кредиту. Банк може рекомендувати компанії продати частину активів та перевести окремих службовців на роботу у дочірні компанії. Приклад такої ситуації в умовах корпорації Мазда розглядається в роботі Р. Паскаля и Т. Рохлена [351].

Повернемось до розгляду досвіду корпорації UBG. Спочатку головною метою перетворень в UBG була централізація казначейських функцій що дозволяє більш гнучко управляти підприємствами холдингу, своєчасно перерозподіляти фінансові ресурси і таким чином підвищувати ефективність використання коштів. Як результат, знижується загальний ризик, а концентрація грошових потоків дозволяє ефективно вирішити низку важливих проблем.

По-перше, це обробка та використання облікової та фінансової інформації. Якщо підприємства холдингу обслуговуються в різних банківських установах існує проблема поєднання та консолідації інформації. Кожний банк має свій формат документації та строки подання інформації. Тому важко поєднувати інформацію, щоб вона стала корисною для прийняття управлінських рішень.

По-друге, це проблема управління витратами та ліквідністю. Не виняток ситуації, коли одне підприємство у складі ФПС має вільні фінансові ресурси, а інше – бере кредити. Процентні ставки за депозитами нижчі, ніж ставки за кредитами. Переказ грошових коштів з одного банку в іншій займає час та підвищує витрати за банківське обслуговування. Крім того, необхідно контролювати загальний рівень заборгованості корпорації. Якщо кошти надходять з одного банку, то їх легко контролювати, а витрати помітні до їх появи у фінансової звітності.

Вирішення зазначених вище проблем знаходиться у площині створення казначейства, але більшість крупних ФПС (група Приват, UBG та ін.) створюють банківські установи. Це дає змогу отримувати довгострокові кредити, і залучати дешеві ресурси. Тарифи та трансферні ціни дають можливість планувати зниження витрат (розрахункові, касові, трастові та інші послуги). Провідні банківські установи використовуються як «єдині вікна» для продажу продуктів корпорації (страхові послуги, продаж авто та нерухомості). Це повинно знаходити відображення в обліковій політиці.

Особливо слід зазначити, що система побудови облікової політики, вибір організаційного центру (структури), яка буде займатися розробкою та впровадженням облікової політики залежить від рівня розвитку ФПС.

У першому розділі представлено п’ять основних рівнів розвитку ФПС. Наступний етап дослідження передбачає діалектичний розвиток облікової політики за розглянутими рівнями ФПС (рис.4.8).

На першому рівні кожна структура ФПС самостійно розробляє облікову політику. Погоджуються питання щодо обліку спільно контрольованих операцій або спільно контрольованих активів.

Другий рівень розвитку ФПС – це рівень, коли виникають банківські, фінансові об’єднання та об’єднання підприємств. Цей рівень не передбачає перетину власності фінансових та промислових структур. Банківські, фінансові та промислові структури розробляють облікову політику самостійно, з урахуванням, що материнська компанія є центром облікової політики, який формує єдині правила ведення обліку та формат подання фінансової та управлінської звітності. Тут мова може йти про розробку галузевих стандартів оцінки діяльності та звітності щодо моделі забезпечення прозорості компаній.

Третій та четвертий рівень – це ФПС з перетином власності фінансових та промислових структур. Цей рівень передбачає погодження між фінансовими та іншими структурами системи облікових політик щодо обліку запасів, амортизаційної політики. Особлива роль на третьому рівні приділяється управлінському обліку, який повинен стати базою для оптимізації витрат від спільної діяльності фінансових та промислових структур.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров