Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Життєвий цикл і конкурентоспроможність продукції як складові облікової політики

 

Одним із найважливіших проявів сучасних ринкових відносин є безперервне оновлення промислової продукції, що призводить до коливання обсягів виробництва і може суттєво впливати на результати господарської діяльності. Тому для стабільного функціонування та розвитку будь-яка виробнича система повинна бути гнучкою і постійно пристосовувати виробничо-технічну базу до частої заміни одних виробів іншими.

В економічних дослідженнях доведено, що такі заміни відбуваються циклічно, з певною закономірністю. Вони залежать від циклу життя виробу і піддаються прогнозуванню.

Характерно, що в економіці капіталістичних фірм і корпорацій інформація про цикли життя виробів і динаміка показників в межах цих циклів знаходить все більше поширення. В США, наприклад, методи вивчення життєвих циклів виробів почали поширювати як на окремі підприємства, так і на промислові корпорації загалом.

Результати наукових досліджень, які розкривають сутність категорії «життєвий цикл» (ЖЦ) виробів і характеризують вплив факторів на тривалість стадій та етапів ЖЦ, висвітлено в працях багатьох вчених [117; 55; 341; 134, 129]. Втім, у цих дослідженнях недостатньо уваги приділено питанням обліку, аналізу та управління витратами протягом всього ЖЦ виробу – від зародження ідеї, організації виробництва, продажу, експлуатації до ліквідації чи утилізації.

Наукова та практична актуальність вивчення цієї проблеми обумовлена тим, що процеси створення, виробництва та використання виробів потребують значних витрат, обсяги яких залежать від взаємодії різноспрямованих факторів. На кожній стадії ЖЦ виробу можлива свобода дій щодо обрання напрямів послаблення негативних та посилення впливу позитивних факторів на досягнення поставлених цілей.

Відстеження і підтримка пріоритетних напрямів розвитку виробництва, визначення цін, джерел фінансування, вибір варіантів стратегічного розвитку виробничої системи та раціонального використання виробничих ресурсів – всі ці управлінські рішення пов’язані з поняттям «облікова політика».

Незважаючи на значні наукові напрацювання стосовно зазначеної проблеми, доводиться констатувати відсутність теоретичних та практичних розробок з питань формування та реалізації облікової політики за стадіями життєвого циклу як окремих виробів, так і підприємства, загалом.

Актуальність цієї проблеми посилюється тим, що номенклатура виробів сучасних виробничих систем досягає значної кількості найменувань і їх життєвий цикл може суттєво вплинути на життєздатність підприємства. Тому витрати повинні вивчатися сукупно за всіма виробами і стадіями ЖЦ з позиції управління життєздатністю виробничої системи. Збір, накопичення та обробка сукупної економічної інформації за стадіями ЖЦ виробів в Україні поки що не здійснюється, що негативно впливає на процеси управління витратами підприємства.

Загальний життєвий цикл, який проходить виріб, можливо поділити на три характерні періоди:

доринковий – стадія науково-дослідних робіт (НДР), конструкторська, технологічна та організаторська підготовка виробництва. Саме на стадії НДР починає формуватися рівень якості та витрат. Наступні стадії цього періоду пов’язані з конкретизацією технічних та економічних параметрів і співвідношення між ними за умов досягнення максимальних споживчих властивостей виробу за мінімального рівня витрат протягом ЖЦ;

ринковий – початок промислового виробництва виробу до вилучення його з виробництва внаслідок морального старіння або зниження попиту. Цей період для виробників характеризується прибутковістю виробу;

післяринковий – введення виробу в експлуатацію до його вилучення з експлуатації, безпечної ліквідації чи утилізації. Багато в чому ці витрати залежать від якості конструкції, яка формується на ранніх стадіях ЖЦ.

Врахування можливих зменшень витрат на цьому етапі життєвого циклу продукту (а не під час виробничого процесу) – це, наразі, одна з найважливіших проблем, з якими стикаються бухгалтери управління у сфері виробництва.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров