Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Расчет выбросов загрязняющих веществ автотранспорта в ат-мосферный воздух: Метод. указ./ Сост. Е.Б.Серебряная, Н.К.Коротких: ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2003 (14)
(Методические материалы)

Значок файла Работа с базами данных в DELPHI. Метод. указ. /Сост. А.В. Степанов, Ю.А. Степанов: ГОУВПО СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 24 с (12)
(Методические материалы)

Значок файла Программирование циклических алгоритмов. Метод. указ. / Сост. Л.Д. Павлова – 2-е изд. испр. и перераб. : СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 20 с (10)
(Методические материалы)

Значок файла Правоведение: Рекомендации к самостоятельному изучению дисциплины «Правоведение» студентами очной и заочной форм обучения /сост.: Н.Е. Анохина: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.- 7с (9)
(Методические материалы)

Значок файла Основные экологические термины: Метод. разработка / Сост.: С.А.Лежава, Е.Б. Серебряная: СибГИУ. – Новокузнецк, 2000.- 32 с (13)
(Методические материалы)

Значок файла НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА Методическая разработка для студентов очного и заочного обучения всех специальностей (20)
(Методические материалы)

Значок файла Практикум по курсу «Экология» и рекомендации к составлению раз-дела «Экологичность проекта» пояснительной записки при дипломном проектировании для студентов всех специальностей (17)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Перевірка концепції й економічний аналіз

 

Фірма повинна мати зворотний зв’язок зі споживачами з приводу своїх ідей і продукції. Перевірити концепцію - значить представити споживачу пропонований товар і оцінити його відношення до нього і намір зробити таку покупку. Споживачу представляється письмова чи усна інформація, і його прохають відповісти на наступні питання:

§  Чи легко зрозуміти ідею?

§  Чи видні чіткі переваги даної продукції в порівнянні з наявними на ринку товарами?

§  яка оцінка ступеня вірогідності представленої інформації?

§   чи мається намір купити цей товар?

§   чи відбудеться заміна в споживача наявних виробів новим товаром?

§   чи задовольняє новий товар потреба споживача?

§  які можна запропонувати поліпшення в характеристиках товару?

§  яка передбачувана частота покупок?

§  хто конкретно буде користувачем товару?

Економічний аналіз складаються в оцінці ділової привабливості товару і дозволяє вчасно усунути комерційно малоефективні варіанти з тих, що залишилися після проходження через попередні етапи ідеї. Етап економічного аналізу набагато більш деталізований, чим етап фільтрації ідей і, як правило, ґрунтується на аналізі прогнозів попиту, витрат, передбачуваних капіталовкладення і прибутків.

Економічний аналіз повинний включати:

§     прогнози попиту (співвідношення обсягів збуту і цін, потенційний коротко- і довгостроковий збут, сезонність, показники повторних і покупок, що заміщають, інтенсивність каналів збуту),

§     прогнози витрат (загальні і відносні витрати, використання існуючих потужностей і ресурсів, співвідношення початкових і поточних витрат, оцінки витрат на сировину й інші витрати, економія на масштабі виробництва, витрати в каналах збуту, рівень досягнення окупності),

§     оцінку конкуренції (коротко- і довгострокові показники положення на ринку конкурентів і компанії, ймовірні стратегії конкурентів у відповідь на нову продукцію фірми),

§     оцінку необхідних інвестицій (у НДДКР, дослідження, просування, підготовку виробництва, розподіл і збут),

§     оцінку прибутковості (період покриття первісних витрат, коротко- і довгостроковий загальний і відносний прибуток, контроль над цінами, швидкість повернення інвестицій і доход від них, ризик).

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров