Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003 (3)
(Методические материалы)

Значок файла Салихов В.А. Основы научных исследований в экономике минерального сырья: Учеб. пособие / СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 124 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Дмитрин В.П., Маринченко В.И. Механизированные комплексы для очистных работ. Учебное посо-бие/СибГИУ - Новокузнецк, 2003. – 112 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Шпайхер Е. Д., Салихов В. А. Месторождения полезных ископаемых и их разведка: Учебное пособие. –2-е изд., перераб. и доп. / СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 239 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ Для студентов специальности "Металлургия цветных металлов" (2)
(Методические материалы)

Значок файла Учебное пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Управление производством» Специальность «Металлургия черных металлов» (110100), специализация «Электрометаллургия» (110103) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания по математике для студентов заочного факультета. 1 семестр. Контрольные работы №1, №2, №3/Сост.: С.А.Лактионов, С.Ф.Гаврикова, М.С.Волошина, М.И.Журавлева, Н.Д.Калюкина : СибГИУ. –Новокузнецк, 2004.-31с. (6)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Перевірка концепції й економічний аналіз

 

Фірма повинна мати зворотний зв’язок зі споживачами з приводу своїх ідей і продукції. Перевірити концепцію - значить представити споживачу пропонований товар і оцінити його відношення до нього і намір зробити таку покупку. Споживачу представляється письмова чи усна інформація, і його прохають відповісти на наступні питання:

§  Чи легко зрозуміти ідею?

§  Чи видні чіткі переваги даної продукції в порівнянні з наявними на ринку товарами?

§  яка оцінка ступеня вірогідності представленої інформації?

§   чи мається намір купити цей товар?

§   чи відбудеться заміна в споживача наявних виробів новим товаром?

§   чи задовольняє новий товар потреба споживача?

§  які можна запропонувати поліпшення в характеристиках товару?

§  яка передбачувана частота покупок?

§  хто конкретно буде користувачем товару?

Економічний аналіз складаються в оцінці ділової привабливості товару і дозволяє вчасно усунути комерційно малоефективні варіанти з тих, що залишилися після проходження через попередні етапи ідеї. Етап економічного аналізу набагато більш деталізований, чим етап фільтрації ідей і, як правило, ґрунтується на аналізі прогнозів попиту, витрат, передбачуваних капіталовкладення і прибутків.

Економічний аналіз повинний включати:

§     прогнози попиту (співвідношення обсягів збуту і цін, потенційний коротко- і довгостроковий збут, сезонність, показники повторних і покупок, що заміщають, інтенсивність каналів збуту),

§     прогнози витрат (загальні і відносні витрати, використання існуючих потужностей і ресурсів, співвідношення початкових і поточних витрат, оцінки витрат на сировину й інші витрати, економія на масштабі виробництва, витрати в каналах збуту, рівень досягнення окупності),

§     оцінку конкуренції (коротко- і довгострокові показники положення на ринку конкурентів і компанії, ймовірні стратегії конкурентів у відповідь на нову продукцію фірми),

§     оцінку необхідних інвестицій (у НДДКР, дослідження, просування, підготовку виробництва, розподіл і збут),

§     оцінку прибутковості (період покриття первісних витрат, коротко- і довгостроковий загальний і відносний прибуток, контроль над цінами, швидкість повернення інвестицій і доход від них, ризик).

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров