Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Скляревская В.А. Управление персоналом: учебно-практическое пособие. -М.: МГУТУ, 2004 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Теория корпоративной безопасности (9)
(Методические материалы)

Значок файла Канидьев Д.Ю. Таможенные пошлины и расчеты. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И РАСЧЕТЫ Рабочая программа, темы контрольных работ и методические указания по их выполнению для студентов факультета «Экономики и предпринимательства» специальности 060400, 060500, 061100, 351000 всех форм обучения (6)
(Методические материалы)

Значок файла Стратегический менеджмент. Часть 1.Учебное пособие для сту-дентов специальности 0611.-.М. : МГТА,2001,102с (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть I Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть II Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Організація первинного обліку витрат на виробництво

 

Організація первинного обліку матеріальних витрат. Постачання матеріалів на заводі здійснюються як по безготівкових розрахунках, так і за допомогою бартерних операцій. У матеріальному відділі бухгалтерії експедитору видають доручення Ф. № М-2, що реєструється в «Журналі реєстрації виданих доручень» Ф. №. М-3. Доручення видається на певний строк, протягом якого експедитор одержує матеріальні цінності й звітує за нього.

Підприємство-постачальник робить відпуск матеріальних цінностей, відповідно до отриманої оплати і на підставі доручення заводу виписує товаротранспортну накладну. Підприємство-постачальник повинне видавати сертифікат якості на матеріальні цінності, які відпускаються. Але тому що основними постачальниками заводу є приватні й малі підприємства, сертифіката якості звичайно немає.

Перевірка кількості та якості отриманих матеріальних цінностей здійснюється шляхом їх зважування, обмірювання і звірення зі спеціальними таблицями. Матеріали, які поставляються, звичайно є нестандартними, через що при виробництві продукції з’являється велика кількість відходів, що цілком включаються у собівартість продукції. Завод повинний виставляти претензії постачальникам за нестандартні постачання, однак на практиці цього немає. Це пов’язано з ризиком втрати контрагентів.

Експедитор, що одержав матеріали від постачальника, здає їх на склад разом з товаротранспортною накладною. На складі комірник оформляє прибутковий ордер Ф. № М-4 відповідно до товаротранспортної накладної та наявності отриманих матеріалів, реєструє його в реєстрі прибуткових ордерів і потім здає в бухгалтерію. Зданий у бухгалтерію прибутковий ордер є звітом експедитора за отримане доручення. Оприбутковані матеріальні цінності в бухгалтерії відображаються в «Книзі руху матеріалів», а на складі – у Картках складського обліку матеріалів Ф. № М-12, які відкриваються окремо на кожне найменування. Книга руху матеріалів та Картки складського обліку матеріалів є документами аналітичного обліку.

Первісною вартістю оприбуткованих матеріальних цінностей є їх собівартість, яка відповідно до П(С)БО 9 складається з: сум, які сплачують згідно договору постачальнику, за вирахуванням непрямих податків; транспортно-заготівельних витрат; інших витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони можуть бути використані в запланованих цілях.

Основними документами для оформлення відпуску матеріальних цінностей зі складу є Лімітно-забірні карти Ф. № М-9 (на цехові і транспортні витрати) і Накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів Ф. № М-11. За допомогою Лімітно-забірних карт здійснюють відпуск у виробництво матеріальних цінностей, що використовуються відповідно до технологічного процесу. Лімітно-забірні карти виписуються на кожен номенклатурний номер продукції на підставі переліку матеріалів, необхідних для виготовлення конкретного виробу, при цьому відомий плановий випуск виробу, норма витрат на одиницю виробу і ліміт відпуску.

Лімітно-забірні карти складає планово-виробничий відділ у двох примірниках: один до початку місяця передається цеху-споживачу, другий – складу. Видані Лімітно-забірні карти реєструються в реєстрі, копія якого після роздачі карт здається в бухгалтерію. Комірник робить оцінку кількості відпущеного матеріалу в обох примірниках Лімітно-забірної карти і визначає залишок невикористаного ліміту. Факт відпуску підтверджується двома підписами: завідувача складом і одержувача матеріалів. Лімітно-забірні карти діють до закінчення місяця, а потім здаються в бухгалтерію. Лімітно-забірні карти підписуються директором, економістом, головним бухгалтером і інженером-технологом.

Для відпуску матеріальних цінностей на господарські потреби використовуються Накладні-вимоги. У Накладній-вимозі вказується найменування, номенклатурний номер, одиниця виміру, кількість і ціна матеріалу, який відпускається, а також сума. Накладна-вимога підписується головним бухгалтером і матеріально-відповідальною особою.

Ліміти на відпуск матеріальних цінностей на виробництво встановлюються на підставі діючих норм витрат матеріалів і планованих виробничих завдань на звітний період з урахуванням залишків матеріалів, не витрачених на початок планового періоду. Установлені ліміти відпуску матеріальних цінностей корегуються у зв’язку зі змінами умов виробництва: уточненням обсягів незавершеного виробництва, зміною програм щодо окремих деталей, заміною матеріалів.

На підставі обліку кількості матеріалів, відпущених на робочі місця, та кількості деталей, фактично виготовлених з цих матеріалів, складається первинний документ – Виробничий акт на списання матеріалів. Він використовується як виконавчий документ для списання вартості матеріалів на продукцію, що виготовляється.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров