Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Організація первинного обліку витрат на виробництво

 

Організація первинного обліку матеріальних витрат. Постачання матеріалів на заводі здійснюються як по безготівкових розрахунках, так і за допомогою бартерних операцій. У матеріальному відділі бухгалтерії експедитору видають доручення Ф. № М-2, що реєструється в «Журналі реєстрації виданих доручень» Ф. №. М-3. Доручення видається на певний строк, протягом якого експедитор одержує матеріальні цінності й звітує за нього.

Підприємство-постачальник робить відпуск матеріальних цінностей, відповідно до отриманої оплати і на підставі доручення заводу виписує товаротранспортну накладну. Підприємство-постачальник повинне видавати сертифікат якості на матеріальні цінності, які відпускаються. Але тому що основними постачальниками заводу є приватні й малі підприємства, сертифіката якості звичайно немає.

Перевірка кількості та якості отриманих матеріальних цінностей здійснюється шляхом їх зважування, обмірювання і звірення зі спеціальними таблицями. Матеріали, які поставляються, звичайно є нестандартними, через що при виробництві продукції з’являється велика кількість відходів, що цілком включаються у собівартість продукції. Завод повинний виставляти претензії постачальникам за нестандартні постачання, однак на практиці цього немає. Це пов’язано з ризиком втрати контрагентів.

Експедитор, що одержав матеріали від постачальника, здає їх на склад разом з товаротранспортною накладною. На складі комірник оформляє прибутковий ордер Ф. № М-4 відповідно до товаротранспортної накладної та наявності отриманих матеріалів, реєструє його в реєстрі прибуткових ордерів і потім здає в бухгалтерію. Зданий у бухгалтерію прибутковий ордер є звітом експедитора за отримане доручення. Оприбутковані матеріальні цінності в бухгалтерії відображаються в «Книзі руху матеріалів», а на складі – у Картках складського обліку матеріалів Ф. № М-12, які відкриваються окремо на кожне найменування. Книга руху матеріалів та Картки складського обліку матеріалів є документами аналітичного обліку.

Первісною вартістю оприбуткованих матеріальних цінностей є їх собівартість, яка відповідно до П(С)БО 9 складається з: сум, які сплачують згідно договору постачальнику, за вирахуванням непрямих податків; транспортно-заготівельних витрат; інших витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони можуть бути використані в запланованих цілях.

Основними документами для оформлення відпуску матеріальних цінностей зі складу є Лімітно-забірні карти Ф. № М-9 (на цехові і транспортні витрати) і Накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів Ф. № М-11. За допомогою Лімітно-забірних карт здійснюють відпуск у виробництво матеріальних цінностей, що використовуються відповідно до технологічного процесу. Лімітно-забірні карти виписуються на кожен номенклатурний номер продукції на підставі переліку матеріалів, необхідних для виготовлення конкретного виробу, при цьому відомий плановий випуск виробу, норма витрат на одиницю виробу і ліміт відпуску.

Лімітно-забірні карти складає планово-виробничий відділ у двох примірниках: один до початку місяця передається цеху-споживачу, другий – складу. Видані Лімітно-забірні карти реєструються в реєстрі, копія якого після роздачі карт здається в бухгалтерію. Комірник робить оцінку кількості відпущеного матеріалу в обох примірниках Лімітно-забірної карти і визначає залишок невикористаного ліміту. Факт відпуску підтверджується двома підписами: завідувача складом і одержувача матеріалів. Лімітно-забірні карти діють до закінчення місяця, а потім здаються в бухгалтерію. Лімітно-забірні карти підписуються директором, економістом, головним бухгалтером і інженером-технологом.

Для відпуску матеріальних цінностей на господарські потреби використовуються Накладні-вимоги. У Накладній-вимозі вказується найменування, номенклатурний номер, одиниця виміру, кількість і ціна матеріалу, який відпускається, а також сума. Накладна-вимога підписується головним бухгалтером і матеріально-відповідальною особою.

Ліміти на відпуск матеріальних цінностей на виробництво встановлюються на підставі діючих норм витрат матеріалів і планованих виробничих завдань на звітний період з урахуванням залишків матеріалів, не витрачених на початок планового періоду. Установлені ліміти відпуску матеріальних цінностей корегуються у зв’язку зі змінами умов виробництва: уточненням обсягів незавершеного виробництва, зміною програм щодо окремих деталей, заміною матеріалів.

На підставі обліку кількості матеріалів, відпущених на робочі місця, та кількості деталей, фактично виготовлених з цих матеріалів, складається первинний документ – Виробничий акт на списання матеріалів. Він використовується як виконавчий документ для списання вартості матеріалів на продукцію, що виготовляється.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров