Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (0)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (9)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Аналіз практики бухгалтерського обліку на підприємстві

 

Зіставлення теорії, викладеної у різних літературних джерелах, та практики підприємства показало, що в цілому ведення первинного, аналітичного і синтетичного обліку витрат на виробництво на підприємстві є правильним. Однак організація бухгалтерського обліку на підприємстві має декілька недоліків.

Справа в тому, що завод входить до складу об’єднання «Укрвуглегеологія» і створений для виготовлення бурового інструмента, устаткування, запасних частин, пристосувань й оснащення для геологорозвідувальних експедицій (ГРЕ) об’єднання та для виконання централізованого капітального ремонту бурового устаткування та техніки, виробництва в повному обсязі ремонтних робіт технологічних приладів, засобів вимірів, радіо й електронної апаратури ГРЕ. Витрати заводу є накладними витратами обєднання і відображаються в його бухгалтерському обліку на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати». Оскільки «Укрвуглегеологія» – державне підприємство, яке є дотаційним, то при виділенні коштів необхідно дотримуватись певних вимог, які пред’являються методологічно, і всі накладні витрати складають 5 %. З’являється 2 моменти: РМЗ економічної самостійності не має, але існує, оскільки є фінансування; знаходиться в рамках ліміту і керівництво не прагне знижати витрати.

Тому одним з недоліків є те, що підприємство не виставляє претензії постачальникам за нестандартні поставки, хоча це обов’язково треба робити. Також необхідно при укладенні договорів з постачальниками передбачати штрафи за несвоєчасні та нестандартні поставки. Це, в свою чергу, призведе до зниження інших операційних витрат та до росту інших операційних доходів від одержання штрафів.

Із-за постійних нестандартних поставок на заводі багато відходів. Невелика їх частка використовується у виробництві, але більша частина списується на витрати. Якщо врахувати, що відходи – це метал, то можливо здавати металолом. За це підприємство отримувало б додаткові гроші і збитки не були б такими великими.

Таким чином, раціональним є призначення матеріально-відповідальних осіб, перша з яких буде здавати відходи з цеху на склад, а друга – приймати і збирати їх. Вона буде шукати найбільш вигідних покупців металолому (це може бути, наприклад, ДМЗ) та по спеціально розробленому графіку здавати його.

Матеріально-відповідальні особи повинні бути зацікавлені в збереженні відходів, тому для їх більшої зацікавленості треба сплачувати їм премії за збирання, збереження та здачу металолому, наприклад в розмірі 10 %. Джерелом фінансування премій  можуть бути кошти, отримані від покупців відходів.

Що стосується синтетичного обліку витрат на виробництво на підприємстві, то всі кореспонденції рахунків дозволені Інструкцією з використання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій. Однак бухгалтерією для групування й узагальнення інформації про витрати виробничої діяльності використовується Журнал 10, в якому узагальнюються й амортизаційні нарахування.

Це є значним порушенням, тому що Методичними рекомендаціями по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку для узагальнення інформації щодо амортизаційних нарахувань рекомендоване ведення Журналу-ордеру 4, а для узагальнення інформації про всі витрати – ведення Журналу-ордеру 5. Журнал 10 можливо застосовувати в цілях економічного аналізу, але тоді його потрібно називати якось інакше.

Також недоліком є те, що у виробничу собівартість продукції та робіт включаються адміністративні витрати, які повинні відображатися на рахунку 92 «Адміністративні витрати».

При обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості на заводі застосовується позамовний метод. Але краще використовувати нормативний метод, тому що він є найбільш прогресивним серед інших методів і дозволяє організувати оперативний контроль за собівартістю продукції та за формуванням фінансового результату діяльності підприємства за звітний період.

При застосуванні нормативного методу обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції з’являється можливість здійснювати: поточний оперативний облік витрат шляхом обліку відхилень від норм; контроль за перевитратами або економією; можливість рідше проводити інвентаризацію.

Недоліком також є те, що бухгалтерський облік на підприємстві мало автоматизований. Комп’ютер використовується частково тільки при складанні деяких відомостей із заробітної плати. Амортизаційні нарахування розраховуються у інформаційно-обчислювальному центрі. Тому необхідно вести бухгалтерський облік більш автоматизовано. Для цього найраціональнішим було б використання бухгалтерської програми 1 С: Бухгалтерія.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров