Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (6)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Материальный и тепловой баланс ваграночной плавки. Методические указания /Составители: Н. И. Таран, Н. И. Швидков. СибГИУ – Новокузнецк, 2004. – 30с (9)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение конструкции и работы лабораторного прокатного стана дуо «200» :Метод. указ. / Сост.: В.А. Воскресенский, В.В. Почетуха: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003. - 8 с (8)
(Методические материалы)

Значок файла Дипломное проектирование: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 21 с (8)
(Методические материалы)

Значок файла Влияние времени перемешивания смеси на ее прочность в сыром состоянии и газопроницаемость: метод. указ./ Сост.: Климов В.Я. – СибГИУ: Новокузнецк, 2004. – 8 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Вероятностно-статистический анализ эксперимента: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Економічна суть, склад тафункції податків

 

Податковасистема є однією з визначальних складових економічної системи держави.Виконання державою своїх функцій та її існування можливе при відповідномуфінансовому забезпеченні, яке формується завдяки функціонуванню податковоїсистеми. Разом з тим, вона виступає знаряддям реалізації її економічноїполітики шляхом диференціації участі суб’єктів господарювання і фізичних осіб у формуванні бюджету. Такеважливе значення податкової системи в житті держави вимагає наукового вивченняїї сутності та усвідомлення значимості.

Усвітовій економічній практиці проблема податків є найбільш складною йсуперечною. Оподаткування стосується всіх соціально – економічних  сфер життя суспільства. Воно пов’язане зіснуванням держави і служить її фінансовою базою.

Податкивиникли із поділом суспільства на соціальні групи і появою держави [1, с.46].Сутність, функції і роль податків визначались завданнями держави на конкретномуетапі свого розвитку.

Ці ж чинники визначають розвитокподатків як економічної категорії, як об’єктивного суспільного явища іподаткової системи, що забезпечує їх функціонування з дотриманням певнихпринципів і вимог.

Історично податок бере свій початок ізданини, якою обкладались переможені народи, і від добровільних подарунків, щоприносилися традиційно за феодальних відносин [2, с. 48]. Переважна рольподатків знаходиться в тісному взаємозв’язку із розвитком культури [3, с. 41],з розширенням старих потреб і виникненням нових, що не обмежувались межамиіндивідуального споживання. Ці зміни проникали у відносини громадян   із  державою.

Розширення суспільних потребзумовлювала і збільшення державних витрат.

А.А. Ісаєв наприкінці ХІХ століттявідзначав, що займаючи в попередні століття другорядне значення в державномугосподарстві, уступаючи першість доходам із державного майна і мита, податкиотримують усе важливіше значення [4, с. 27].

Фінансова наука на протязі великого періоду часу вивчалаперш за все один з найголовніших елементів державного господарства - податки.Це одна з основних категорій фінансової науки. Тому важливо розуміти їхприроду, функції, значення для народного господарства. Складність розумінняприроди податків обумовлена тим, що податок - це одночасно економічний,господарчий та політичний прояв реального життя. Російський економістМ.Алексеєнко ще у XІХ ст. відмітив таку особливість податку: з одного боку,податок - один з елементів розподілу, одна із складових ціни, з аналізу якої(тобто ціни) по суті і розпочалася економічна наука. З іншого боку,встановлення, розподіл, стягнення та застосування податків є однією з функційдержави. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров