Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (9)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (8)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (6)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (12)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (19)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (17)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (17)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Економічна суть, склад тафункції податків

 

Податковасистема є однією з визначальних складових економічної системи держави.Виконання державою своїх функцій та її існування можливе при відповідномуфінансовому забезпеченні, яке формується завдяки функціонуванню податковоїсистеми. Разом з тим, вона виступає знаряддям реалізації її економічноїполітики шляхом диференціації участі суб’єктів господарювання і фізичних осіб у формуванні бюджету. Такеважливе значення податкової системи в житті держави вимагає наукового вивченняїї сутності та усвідомлення значимості.

Усвітовій економічній практиці проблема податків є найбільш складною йсуперечною. Оподаткування стосується всіх соціально – економічних  сфер життя суспільства. Воно пов’язане зіснуванням держави і служить її фінансовою базою.

Податкивиникли із поділом суспільства на соціальні групи і появою держави [1, с.46].Сутність, функції і роль податків визначались завданнями держави на конкретномуетапі свого розвитку.

Ці ж чинники визначають розвитокподатків як економічної категорії, як об’єктивного суспільного явища іподаткової системи, що забезпечує їх функціонування з дотриманням певнихпринципів і вимог.

Історично податок бере свій початок ізданини, якою обкладались переможені народи, і від добровільних подарунків, щоприносилися традиційно за феодальних відносин [2, с. 48]. Переважна рольподатків знаходиться в тісному взаємозв’язку із розвитком культури [3, с. 41],з розширенням старих потреб і виникненням нових, що не обмежувались межамиіндивідуального споживання. Ці зміни проникали у відносини громадян   із  державою.

Розширення суспільних потребзумовлювала і збільшення державних витрат.

А.А. Ісаєв наприкінці ХІХ століттявідзначав, що займаючи в попередні століття другорядне значення в державномугосподарстві, уступаючи першість доходам із державного майна і мита, податкиотримують усе важливіше значення [4, с. 27].

Фінансова наука на протязі великого періоду часу вивчалаперш за все один з найголовніших елементів державного господарства - податки.Це одна з основних категорій фінансової науки. Тому важливо розуміти їхприроду, функції, значення для народного господарства. Складність розумінняприроди податків обумовлена тим, що податок - це одночасно економічний,господарчий та політичний прояв реального життя. Російський економістМ.Алексеєнко ще у XІХ ст. відмітив таку особливість податку: з одного боку,податок - один з елементів розподілу, одна із складових ціни, з аналізу якої(тобто ціни) по суті і розпочалася економічна наука. З іншого боку,встановлення, розподіл, стягнення та застосування податків є однією з функційдержави. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров