Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические указания к научно-исследовательской работе студентов по курсу “Социология”. Ч. 1/ Сост.: Е. А. Сафонова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. – 45 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации для практических занятий по психологии: Метод. указ./ Сост.: С. Г. Колесов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 29 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по проведению производственной практики (первой). Специальность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Контроль качества бетона. Определение прочности бетона неразру-шающими методами. Методические указания к выполнению лабора-торных работ по курсу «Технология строительных процессов». Специ-альность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Динамика. Тема 6. ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ: Расч. прак./ Сост.: Г.Т. Баранова, Н.И. Михайленко: СибГИУ.-Новокузнецк, 2003.- с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Семенихин А.Я. С 30 Технология подземных горных работ: Учебное пособие / А.Я. Семенихин, В.И. Любогощев, Ю.А. Златицкая. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. - 91 с (19)
(Методические материалы)

Значок файла Огнев С.П., Ляховец М.В. Основы теории управления: методические указания. – Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2004. – 45 с (15)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Економічна суть, склад тафункції податків

 

Податковасистема є однією з визначальних складових економічної системи держави.Виконання державою своїх функцій та її існування можливе при відповідномуфінансовому забезпеченні, яке формується завдяки функціонуванню податковоїсистеми. Разом з тим, вона виступає знаряддям реалізації її економічноїполітики шляхом диференціації участі суб’єктів господарювання і фізичних осіб у формуванні бюджету. Такеважливе значення податкової системи в житті держави вимагає наукового вивченняїї сутності та усвідомлення значимості.

Усвітовій економічній практиці проблема податків є найбільш складною йсуперечною. Оподаткування стосується всіх соціально – економічних  сфер життя суспільства. Воно пов’язане зіснуванням держави і служить її фінансовою базою.

Податкивиникли із поділом суспільства на соціальні групи і появою держави [1, с.46].Сутність, функції і роль податків визначались завданнями держави на конкретномуетапі свого розвитку.

Ці ж чинники визначають розвитокподатків як економічної категорії, як об’єктивного суспільного явища іподаткової системи, що забезпечує їх функціонування з дотриманням певнихпринципів і вимог.

Історично податок бере свій початок ізданини, якою обкладались переможені народи, і від добровільних подарунків, щоприносилися традиційно за феодальних відносин [2, с. 48]. Переважна рольподатків знаходиться в тісному взаємозв’язку із розвитком культури [3, с. 41],з розширенням старих потреб і виникненням нових, що не обмежувались межамиіндивідуального споживання. Ці зміни проникали у відносини громадян   із  державою.

Розширення суспільних потребзумовлювала і збільшення державних витрат.

А.А. Ісаєв наприкінці ХІХ століттявідзначав, що займаючи в попередні століття другорядне значення в державномугосподарстві, уступаючи першість доходам із державного майна і мита, податкиотримують усе важливіше значення [4, с. 27].

Фінансова наука на протязі великого періоду часу вивчалаперш за все один з найголовніших елементів державного господарства - податки.Це одна з основних категорій фінансової науки. Тому важливо розуміти їхприроду, функції, значення для народного господарства. Складність розумінняприроди податків обумовлена тим, що податок - це одночасно економічний,господарчий та політичний прояв реального життя. Російський економістМ.Алексеєнко ще у XІХ ст. відмітив таку особливість податку: з одного боку,податок - один з елементів розподілу, одна із складових ціни, з аналізу якої(тобто ціни) по суті і розпочалася економічна наука. З іншого боку,встановлення, розподіл, стягнення та застосування податків є однією з функційдержави. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров