Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (6)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Материальный и тепловой баланс ваграночной плавки. Методические указания /Составители: Н. И. Таран, Н. И. Швидков. СибГИУ – Новокузнецк, 2004. – 30с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение конструкции и работы лабораторного прокатного стана дуо «200» :Метод. указ. / Сост.: В.А. Воскресенский, В.В. Почетуха: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003. - 8 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Дипломное проектирование: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 21 с (8)
(Методические материалы)

Значок файла Влияние времени перемешивания смеси на ее прочность в сыром состоянии и газопроницаемость: метод. указ./ Сост.: Климов В.Я. – СибГИУ: Новокузнецк, 2004. – 8 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Вероятностно-статистический анализ эксперимента: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Становлення та розвитоксистеми оподаткування в сільському господарстві

 

Одним з найбільш вагомих факторіввпливу на соціально-економічну ситуацію в Україні, а саме на її неухильнепогіршення, являється неефективність національної податкової політики останніхроків.

Економічну ситуацію та стан соціальноїсфери України на сьогоднішній день можна охарактеризувати невпинним спадомвиробництва, практично повною відсутністю відтворюваних процесів, кризоюнеплатежів, зростанням заборгованостей по заробітній платі та інших соціальнихвиплат (особливо це стосується аграрного сектору), зниженням рівня життябільшої частини населення, зростанням соціальної напруги в суспільстві тощо.

“Ахіллесовою п‘ятою” існуючоїподаткової системи нашої держави залишається її нестабільність. Цей недолікпороджує у платників податків невпевненість у майбутньому та недовіру довладних структур. Оскільки їх дії щодо становлення податкової системи являютьсянепередбаченими. Одним із результатів цього є щорічне зростання кількостіпідприємств, які ухиляються від сплати податків. А це, в свою чергу призводитьдо скорочення доходної частини бюджету та підвищення заборгованості по видаткам [25, c. 240].

При існуючій податковій системі заразпідприємці практикують дуже багато способів ухилення від сплати податків, асаме: штучне підвищення витрат, неврахований готівковий і товарний обіг,взаємні проплати, не враховані бартерні операції тощо.

Податковий пресингрізко активізував виробництво і реалізацію товарів і послуг, які документальноне фіксуються в обліку. Деякі підприємства виплачують заробітну платуневрахованою товарною продукцією чи готівкою.

Виходячи з цього в бюджет країнинедотримується значних обсягів податкових надходжень, а економіка в свою чергу,позбавлена легальних джерел власного розвитку.

Загалом аналізуючи  діючу систему оподаткування, можна вказатиряд її основних недоліків:

можливість ухилення юридичних тафізичних осіб від сплати податків;

домінування фіскальної функціїнаціональних податків;

відсутність цілісної концепціїстановлення податкової систем;

податкова політика сприяє розширеннютіньового сектору економіки;

невідповідність порядку нарахуванняподатків суті об‘єктів оподаткування;

скорочення податкових надходжень;

нерозвиненість облікової бази;

відсутність традицій застосуванняподатків;

неузгодженість різних інструментівподаткової політики;

жорстоке обмеження прав та інтересівплатників податків;

низька кваліфікація податкових органівтощо.

Дуже часто в Україніфінансові проблеми вирішуються зростанням податкового тиску, що, як правило,призводить або до банкрутства платників податків, або ж до їх переходу у сферутіньової економіки.

Отже, за принципомзамкнутого кола піднімаючи ставки податків держава перш за все підриває самуподаткову базу.

Цілком очевидно, щозростання податкового тиску, та і взагалі існуюча податкова система є дляпідприємств України головним руйнівником. Докорінно змінити ситуацію, щосклалася можна лише завдяки проведенню комплексної податкової реформи, причомуобов‘язково враховуючи особливості економічного розвитку нашої країни, наслідкиреформування економіки, орієнтовану на ринкові відносини, і крім того вирішитиряд поставлених завдань щодо її виходу із кризового стану. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров