Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Основы микропроцессорной техники: Задания и методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальности 200400 «Промышленная электроника», обучающихся по сокращенной образовательной программе: Метод. указ./ Сост. Д.С. Лемешевский. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. – 22 с: ил. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Организация подпрограмм и их применение для вычисления функций: Метод. указ./ Сост.: П.Н. Кунинин, А.К. Мурышкин, Д.С. Лемешевский: СибГИУ – Новокузнецк, 2003. – 15 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Оптоэлектронные устройства отображения информации: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, Н.И. Терехов: СибГИУ. –Новокузнецк, 2004. – 23 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение частотных спектров и необходимой полосы частот видеосигналов: Метод указ./Сост.: Ю.А. Жаров: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.-19с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение первичных и вторичных параметров кабелей связи: Метод. указ./ Сост.: Ю. А Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 18с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Перспективирегулювання грошово–кредитної та валютної сфер на користь економічного сектора

 

На тлісуперечливих тенденцій в реальному секторі економіки та сфері зовнішньоїторгівлі, становище у грошово-кредитній та валютній сферах у січні-травні 2009р. демонструвало тенденцію до поступової стабілізації.

Упродовж першогокварталу 2009 р. НБУ проводив жорстку монетарну політику, що скоротило грошовумасу в обігу на 10,1 %, грошову базу – на 6,4 %. Спадну динаміку монетарнихагрегатів підтримували:

вилученнягрошової маси з обігу через регулярне проведення валютних інтервенцій івалютних аукціонів (у січні-квітні банки продали готівкової іноземної валютимайже на 2,66 млрд. дол. США більше, ніж купили);

зменшеннязначень мультиплікатора банківських грошей в умовах падіння обсягівкредитування, яке склало за 4 місяці року 2,7 %.

З квітняспостерігалося певне пом’якшення монетарних обмежень, завдяки чому грошова масазбільшилась за квітень-травень на млрд.. грн, а загалом за 5 місяців року темпїї зменшення склав %, грошової бази – 2,7 %.

Наступнізаходи, вжиті українською владою, були доцільними та ефективними для боротьби зкризою:

· Післянастання кризи українській владі вдалося домовитися з МВФ (програма"stand-by" у розмірі $16.4 млрд.), Світовим банком та іншимиміжнародними фінансовими установами про надання термінової фінансової допомоги.Ці кредити мали надзвичайну важливість для того, щоб зміцнити довіру іноземнихінвесторів, що полегшило рефінансування короткострокового зовнішнього боргу.

· Владівдалося зберегти досить високий рівень фіскальної дисципліни: дефіцит бюджетусклав 1,5% ВВП у 2008 році та близько 3% ВВП у січні-липні 2009 року. Цьоговдалося досягти завдяки скороченню некритичних видатків. Планується, що у 2010році дефіцит бюджету не перевищуватиме 6% ВВП, що відповідає рівню фіскальногодефіциту інших країн, на які вплинула світова рецесія.

· Владапогодилася скоротити дефіцит бюджету у 2010 році до 4% ВВП (включно звідрахуваннями до Нафтогазу).

· Владівдалося зберегти виплати у соціальній сфері та уникнути при цьому значногозростання заборгованості за платежами.

· Владавжила необхідних заходів для подолання неплатоспроможності у банківськомусекторі та надання фінансової допомоги системним банкам.

· Владавнесла зміни до відповідних нормативних актів з метою пришвидшення переходу добільш гнучкої валютної політики.

· Владатакож вжила заходів для ефективного вирішення проблем неплатоспроможності внесистемних банках.

· Владівдалося задовольнити кількісні критерії МВФ щодо грошової бази. Вона зміцнилапотенціал розвитку внутрішніх джерел фінансування, у тому числі шляхом визнанняринкових ставок під час проведення аукціонів з розміщення облігацій внутрішньоїдержавної позики.

· Владівдалося приборкати інфляцію і досягти поступового зменшення дефіциту рахункупоточних операцій.

Наступнізаходи, які було вжито українською владою, виявилися недостатніми абонеефективними для подолання кризи:

· Владі невдалося досягти ефективного рівня координації зусиль на всіх рівнях державноївлади щодо розробки стратегії подолання кризи.

· В умовахрізкого скорочення обсягів зовнішнього боргового фінансування та внутрішньогоринку банківського кредитування влада не виділила достатньо коштів дляпідтримки вітчизняної економіки (особливо торгівлі та будівництва). Рісткредитування було зупинено надто різко. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров