Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла SQL: SELECT-ЗАПРОСЫ -АГРЕГИРОВАНИЕ И ГРУППОВЫЕ ФУНКЦИИ Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (7)
(Методические материалы)

Значок файла SQL: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ - команда SELECT Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (9)
(Методические материалы)

Значок файла Основы архитектурно-конструктивного проектирования Часть 2 «Основы архитектурного проектирования» (6)
(Методические материалы)

Значок файла Осипов Ю.К. Архитектурные конструкции. Часть I. Фундаменты. Учебное посо-бие / СибГИУ, Новокузнецк, 2003 – 130 стр. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (17)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (12)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (13)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Методологія та напрямки аналізу дебіторської заборгованості

 

 

Дебіторська заборгованість має значну питому вагу в складі поточних активіві впливає на фінансовий стан підприємства. Значення аналізу дебіторськоїзаборгованості особливо зростає в період інфляції, коли іммобілізація власнихоборотних активів стає дуже невигідною.

Основним джерелом аналізу дебіторської заборгованості є баланспідприємства, а для внутрішнього аналізу застосовуються також дані аналітичногообліку.

У найзагальнішому вигляді зміни в обсязі дебіторської заборгованості зазвітний період можуть бути охарактеризовані даними горизонтального тавертикального аналізу балансу .

Особливу увагу в процесі аналізу дебіторської заборгованості приділяютьстатті «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги», яка маєнайбільшу питому вагу в загальній сумі дебіторської заборгованості. Згідно знаціональними стандартами бухгалтерського обліку ця дебіторська заборгованістьвідображається в балансі за чистою реалізаційною вартістю, тобто як сумадебіторської заборгованості за мінусом сумнівних та безнадійних боргів. Загальнасума дебіторської заборгованості визначається як підсумок гр.3 + гр.5 - гр.8 =гр.9.

Заборгованість щодо окремих покупців, замовників і строків виникненнязаборгованості понад один рік, таку заборгованість за наявності виправдувальнихдокументів можна віднести до позареалізаційних витрат і списати на збитки якдебіторську заборгованість, стосовно якої минув строк позовної давності, абозаписати (з рішення інвентаризаційної комісії) до резерву сумнівних боргів. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров