Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Расчет выбросов загрязняющих веществ автотранспорта в ат-мосферный воздух: Метод. указ./ Сост. Е.Б.Серебряная, Н.К.Коротких: ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2003 (9)
(Методические материалы)

Значок файла Работа с базами данных в DELPHI. Метод. указ. /Сост. А.В. Степанов, Ю.А. Степанов: ГОУВПО СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 24 с (9)
(Методические материалы)

Значок файла Программирование циклических алгоритмов. Метод. указ. / Сост. Л.Д. Павлова – 2-е изд. испр. и перераб. : СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 20 с (8)
(Методические материалы)

Значок файла Правоведение: Рекомендации к самостоятельному изучению дисциплины «Правоведение» студентами очной и заочной форм обучения /сост.: Н.Е. Анохина: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.- 7с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Основные экологические термины: Метод. разработка / Сост.: С.А.Лежава, Е.Б. Серебряная: СибГИУ. – Новокузнецк, 2000.- 32 с (11)
(Методические материалы)

Значок файла НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА Методическая разработка для студентов очного и заочного обучения всех специальностей (16)
(Методические материалы)

Значок файла Практикум по курсу «Экология» и рекомендации к составлению раз-дела «Экологичность проекта» пояснительной записки при дипломном проектировании для студентов всех специальностей (14)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Принцип розгляду ГЕО якеколого-соціально-економічної системи

 

 

У цей час ГЕО як штучна система вивчається тільки в соціально-економічномуаспекті.

Як указувалося в розділі 1 і главі 2.1, логістика досліджує складні штучнісистеми різних ієрархічних рівнів у взаємодії з екологічною системою. Данавзаємодія визначається потоковим розглядом процесів, що відбуваються всоціально-економічній й екологічній системах, і впливом, що вони роблять одинна одного. Таким чином, логістичний підхід диктує необхідність подати ГЕО якеколого-соціально-економічну систему.

2.4.3. Принцип неподільності єдиного господарського циклу ГЕО

Як відомо, машинобудування та інші галузі довгий час розвивалися іпродовжують розвиватися за принципом тейлоризму. Цей принцип припускаєтехнологічний поділ праці шляхом спеціалізації робіт із призначення (функцій) іідентичності виконуваних операцій. Спеціалізація робіт в остаточному підсумкупривела до спеціалізації підрозділів і служб підприємства за їхньою роллю ймісцем у господарській діяльності.

Традиційно господарська діяльність підприємства розглядається у двохсферах: виробництва й обігу. До сфери виробництва належать технічна підготовка таорганізація виробництва продукції. Сфера обігу містить у собі процесиматеріально-технічного забезпечення виробництва й реалізації готової продукції.Сфера виробництва довгий час вважалася основною сферою виробничої діяльностіпідприємства. Сьогодні ж навпаки, під впливом концепції маркетингу головнаувага приділяється проблемам сфери обігу.

Логістика вперше не розділяє єдиний господарський цикл підприємства насфери виробництва й обігу, виходячи з тимчасового фактору і їхньої ролі вгосподарській діяльності. Всі учасники господарської діяльності ГЕО повинніоцінюватися за ступенем їхнього впливу на тривалість циклу виробництва йреалізації продукції (господарського циклу), а також за величиною витрат найого здійснення. Такий підхід показує, що матеріально-технічне постачання йзбут не є супутніми виробництву, а рівними стратегічними сферами діяльності ГЕО,що визначають її ефективне функціонування. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров