Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Производственная специальная практика: Метод. указ. и рабочая программа / Сост.: Н.И. Швидков, В.Б. Деев, А.В. Феоктистов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по проведению преддипломной практики на металлургических предприятиях.: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 20 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по проведению производственной практики на металлургических предприятиях. : Метод. указ / Сост.: И.К. Коротких, Б.А. Кустов, А.А. Усольцев, А.И. Куценко: СибГИУ - Но-вокузнецк 2003- 22 с. (1)
(Методические материалы)

Значок файла Применение регрессионного и корреляционного анализа при проведе-нии исследований в литейном производстве: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Преддипломная практика: Метод. указ. и рабочая программа / Сост.: Н.И. Швидков, В.Б. Деев, А.В. Феоктистов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 9 с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (6)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (9)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Сутність медичного страхування та його роль в системі соціального захистугромадян

 

 

Реформування економіки України, в умовах становлення ринкових відносин потребуєвідповідних змін у системі соціального захисту населення. В трансформаційнийперіод, який і досі триває в Україні, загострюється питання соціального захистугромадян з боку держави і в першу чергу – збереження здоров’я нації.

Важливість забезпечення соціального захисту у сфері охорони здоров’я зрозумілище до нашої ери. Так, римський диктатор Юлій Цезарь стверджував: «Здоров’я громадян– найвища турбота держави» [1, с. 6].

Закріплення невід’ємної участі держави узабезпеченні гарантій з охорони здоров’я відбулося у період становленняринкової економіки.  В Європі в кінці XVIIIст. поширюються ідеологія і практика „національної держави”, супроводжуванапоявою державних механізмів фінансового управління і законодавства в соціальнійсфері.  Прикладом політики активногоорганізаційного впливу на сферу медичної допомоги є законодавство Бісмарка вНімеччині (ХІХ ст.), що заклало основи страхової медицини.  Німецьким рейхстагом у 1915 р. було впершепроголошено право людини на охорону здоровя. Цьомуспонукали катастрофічні наслідки для народонаселення, які потягла за собоюПерша світова війна. Велика Британія стала першою країною Заходу, яка у 1946 р. взяла охоронуздоров’я на державне утримання. З часом така практика поширилась і в іншихкраїнах [2, с. 227].

  В Україні питання охорони здоров’я набуваютьвсе більшої актуальності.  Причинами дляцього є довготриваючі ринкові перетворення, наміри щодо інтеграції доЄвропейського союзу, погіршення демографічної ситуації та інші чинники, якісклались в країні. Широке коло проблем галузі охорони здоров’я досліджено якнауковцями так і практиками, основними серед яких є  неефективне використання фінансових таматеріальних ресурсів, диспропорції у сфері медичної допомоги, відсутністьефективних методів управління, недосконалість законодавства. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров