Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (4)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (2)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Сутність медичного страхування та його роль в системі соціального захистугромадян

 

 

Реформування економіки України, в умовах становлення ринкових відносин потребуєвідповідних змін у системі соціального захисту населення. В трансформаційнийперіод, який і досі триває в Україні, загострюється питання соціального захистугромадян з боку держави і в першу чергу – збереження здоров’я нації.

Важливість забезпечення соціального захисту у сфері охорони здоров’я зрозумілище до нашої ери. Так, римський диктатор Юлій Цезарь стверджував: «Здоров’я громадян– найвища турбота держави» [1, с. 6].

Закріплення невід’ємної участі держави узабезпеченні гарантій з охорони здоров’я відбулося у період становленняринкової економіки.  В Європі в кінці XVIIIст. поширюються ідеологія і практика „національної держави”, супроводжуванапоявою державних механізмів фінансового управління і законодавства в соціальнійсфері.  Прикладом політики активногоорганізаційного впливу на сферу медичної допомоги є законодавство Бісмарка вНімеччині (ХІХ ст.), що заклало основи страхової медицини.  Німецьким рейхстагом у 1915 р. було впершепроголошено право людини на охорону здоровя. Цьомуспонукали катастрофічні наслідки для народонаселення, які потягла за собоюПерша світова війна. Велика Британія стала першою країною Заходу, яка у 1946 р. взяла охоронуздоров’я на державне утримання. З часом така практика поширилась і в іншихкраїнах [2, с. 227].

  В Україні питання охорони здоров’я набуваютьвсе більшої актуальності.  Причинами дляцього є довготриваючі ринкові перетворення, наміри щодо інтеграції доЄвропейського союзу, погіршення демографічної ситуації та інші чинники, якісклались в країні. Широке коло проблем галузі охорони здоров’я досліджено якнауковцями так і практиками, основними серед яких є  неефективне використання фінансових таматеріальних ресурсів, диспропорції у сфері медичної допомоги, відсутністьефективних методів управління, недосконалість законодавства. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров