Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (9)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (8)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (6)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (16)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (16)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (16)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Сутність медичного страхування та його роль в системі соціального захистугромадян

 

 

Реформування економіки України, в умовах становлення ринкових відносин потребуєвідповідних змін у системі соціального захисту населення. В трансформаційнийперіод, який і досі триває в Україні, загострюється питання соціального захистугромадян з боку держави і в першу чергу – збереження здоров’я нації.

Важливість забезпечення соціального захисту у сфері охорони здоров’я зрозумілище до нашої ери. Так, римський диктатор Юлій Цезарь стверджував: «Здоров’я громадян– найвища турбота держави» [1, с. 6].

Закріплення невід’ємної участі держави узабезпеченні гарантій з охорони здоров’я відбулося у період становленняринкової економіки.  В Європі в кінці XVIIIст. поширюються ідеологія і практика „національної держави”, супроводжуванапоявою державних механізмів фінансового управління і законодавства в соціальнійсфері.  Прикладом політики активногоорганізаційного впливу на сферу медичної допомоги є законодавство Бісмарка вНімеччині (ХІХ ст.), що заклало основи страхової медицини.  Німецьким рейхстагом у 1915 р. було впершепроголошено право людини на охорону здоровя. Цьомуспонукали катастрофічні наслідки для народонаселення, які потягла за собоюПерша світова війна. Велика Британія стала першою країною Заходу, яка у 1946 р. взяла охоронуздоров’я на державне утримання. З часом така практика поширилась і в іншихкраїнах [2, с. 227].

  В Україні питання охорони здоров’я набуваютьвсе більшої актуальності.  Причинами дляцього є довготриваючі ринкові перетворення, наміри щодо інтеграції доЄвропейського союзу, погіршення демографічної ситуації та інші чинники, якісклались в країні. Широке коло проблем галузі охорони здоров’я досліджено якнауковцями так і практиками, основними серед яких є  неефективне використання фінансових таматеріальних ресурсів, диспропорції у сфері медичної допомоги, відсутністьефективних методів управління, недосконалість законодавства. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров