Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Смирнова Г.Н. Учебное пособие по дисциплине “Электронные системы управления документооборотом” / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права – М., 2003. – 168с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Вопросы по Бухгалтерскому учету к Государственной аттестации сту-дентов специальности "Бухгалтерский учет и аудит" (2002/2003) (14)
(Статьи)

Значок файла Густав Лебон. Психология народов и масс (12)
(Книги)

Значок файла Норкин С.П., Кузнецов О.Ф. Н 82 Инженерная геодезия: Учебное пособие. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003 – 111 с. (31)
(Методические материалы)

Значок файла Ситнов А.А. Международные стандарты аудита / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2003. – 53 с. (18)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение студенческого коллектива с помощью графа «дружбы» в социальной сети (15)
(Статьи)

Значок файла Соколова Е.С., Бебнева Е.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. / М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. – 81 с. (18)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Виникнення та розвиток медичного страхування

 

 

Українська держава вже мала певний досвід з організації медичногострахування в минулому – в дореволюційний період та період нової економічноїполітику (далі НЕПу). Тому, на нашу думку, дослідження історичного досвіду можебути корисним з погляду фінансових та організаційних питань.

В обов’язковій формі, в середині ХІХ ст. на ПівдніУкраїни, зародилося вітчизняне медичне страхування, що характеризувалося  такими особливостями, як поступовевпровадження протягом декількох років, територіальна обмеженість поширення(тільки на європейську частину країни); охоплення страхуванням виключнонедержавної сфери промисловості [29, с. 45-50].

В історії світової медичноїпрактики обовязкове медичне страхування сягаєперіоду початку розвитку мануфактурного виробництва. Зростання вартостімедичних послуг та розвиток дрібнотоварного виробництва в середньовічній Європіпризвели до появи групи населення – ремісників, які не могли забезпечити собі медичнудопомогу, а також не могли розраховувати на державну та благодійну допомогу,тому що офіційно не належали до бідних прошарків населення.

Період, коли в царській Росії 1866 року, в зв’язкуіз епідемією холери, було прийнято тимчасове положення, відповідно до якоговласники фабрик і заводів зобов’язувалися організовувати для своїх робітниківлікарні (із розрахунку 1 ліжко на 100 людей),  поклав початок формуванню фабрично-заводськоїмедицини, в тому числі і в Україні. Це положення виконувалося незадовільно. У80-х роках , у семи українських губерніях із дев’яти медичною допомогою булоохоплено лише 15 % робітників усіх підприємств. З метою забезпеченнясоціальної допомоги, в тому числі і медичної, робітники змушені були самостійнознаходити механізм соціального захисту через створення різноманітних страховихтовариств та кас взаємодопомоги [30, с. 76-87].

Медичне страхування і страхова медицина в Українісвоєю появою завдячують фабрично-заводській медицині, і проявом цього сталовиникнення лікарняних кас, хоча на той час медичне страхування існувало вНімеччині та інших країнах Європи.

Свій розвиток подальший медичне страхування отрималопісля прийняття урядом Російської імперії Закону «Про страхування робітників навипадок хвороби та нещасних випадків» від 23.06.1912 р. Закон уперше вРосійській імперії, а отже і на території України, надав поняттю «лікарнянікаси» нормативну базу і затвердив статут про їхню діяльність. Відтоді лікарнянікаси стали організаційними осередками надання медичної допомоги працюючомунаселенню за страховим принципом. Однією з перших лікарняних кас, що буластворена на страхових засадах для надання медичної допомоги, була лікарнянакаса у Миколаєві. Медична допомога надавалась учаснику лікарняної каси учотирьох видах: первинна допомога при раптових захворюваннях та нещаснихвипадках; амбулаторне лікування; допомога при пологах; стаціонарне лікування зповним утриманням хворого [31, с. 76-87]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров