Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические рекомендации по оценке статистических характери-стик результатов эксперимента /Сост.: Т.Н. Осколкова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003.- 9 с. (10)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка дисперсии в задачах статистического контроля качества: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 11 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Определение индексов возможности процесса при статистиче-ском управлении качеством: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методы непосредственного вычисления вероятностей случайных событий: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Материаловедение: Методическое указание к изучаемому курсу: «Материаловедение. Неметаллические материалы» / Сост. И.А. Синяв-ский СибГИУ. - Новокузнецк , 2004. – 65с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование зависимости между парами случайных переменных: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей распределения выборочных средних арифметических: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (4)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Шляхи зміцнення фінансового підґрунтя добровільного медичного  страхування в Україні

 

 

Надання медичних послуг з використанням добровільного медичного страхуванняв умовах становлення ринкової економіки характеризується дією цілої низкисоціальних, правових та економічних чинників, які негативно впливають на йогостан і стримують його розвиток. Найвагомішими серед них є невизначеністьстатусу і перспектив медичного страхування на загальнодержавному рівні, недовірабільшості населення до страхових компаній, відсутність розвиненої інфраструктури даного ринку, незбалансованістьекономічних інтересів суб’єктів ринку, брак професійно підготовленихспеціалістів, відсутність фінансування превентивних заходів тощо.

Таке становище обумовлює необхідність пошуку дієвих механізмів, які здатнісприяти вирішенню вище зазначених проблем. Одним з таких механізмів і єфінансування превентивних заходів у добровільному медичному страхуванні.

Відомо, що кожна гривня, витрачена на проведення заходів, спрямованих назниження рівня захворюваності та покращення здоров’я населення, економитьдесятки гривень, що витрачаються на лікування, реабілітацію, допомогу поінвалідності. Ще М.І. Пирогов зазначав, що майбутнє належить медицині попереджувальній[84, ст. 512].

Традиційно в нашій країні перевага надаєтьсялікувальній медицині –«медицині хвороби». Проте, як показують дослідження,лише 15-20 % осіб є хворими, 15-20 % – практично здоровими, 60-70%знаходяться в приграничному стані – балансують між здоров’ям та хворобою доти,поки компенсаторні здібності організму мають достатній запас міцності. Такілюди досить часто випадають із поля зору медиків, оскільки не звертаються замедичною допомогою [84, ст. 512].

Проведені нами дослідження доводять, що на необхідності проведенняпрофілактичних заходів, спрямованих на підтримку здоров’я людей,наголошують  науковці, які працюють усфері соціальної медицини, це Москаленко В., Голяченко А., Грузєва Т.та інші. Страховики як практики, не приділяють цьому питанню належної уваги, іце значним чином позначається на збитковості медичного страхування (рівеньвиплат у 2006 році склав майже 63 %). 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров