Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Салихов В.А. Основы научных исследований в экономике минерального сырья: Учеб. пособие / СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 124 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Дмитрин В.П., Маринченко В.И. Механизированные комплексы для очистных работ. Учебное посо-бие/СибГИУ - Новокузнецк, 2003. – 112 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Шпайхер Е. Д., Салихов В. А. Месторождения полезных ископаемых и их разведка: Учебное пособие. –2-е изд., перераб. и доп. / СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 239 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ Для студентов специальности "Металлургия цветных металлов" (4)
(Методические материалы)

Значок файла Учебное пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Управление производством» Специальность «Металлургия черных металлов» (110100), специализация «Электрометаллургия» (110103) (5)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания по математике для студентов заочного факультета. 1 семестр. Контрольные работы №1, №2, №3/Сост.: С.А.Лактионов, С.Ф.Гаврикова, М.С.Волошина, М.И.Журавлева, Н.Д.Калюкина : СибГИУ. –Новокузнецк, 2004.-31с. (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Сучасні підходи докласифікації фінансових ресурсів підприємства

 

 

Основними чинниками, що впливають на формування та використання фінансовихресурсів підприємств є:

      форма власності та організаційно-правовіформи підприємництва;

      галузева приналежність;

      статус підприємства щодо терміну йогофункціонування;

      поточні завдання та стратегічні цілідіяльності;

      можливості залучення додатковихфінансових ресурсів;

      фаховий рівень працівників фінансовоїслужби;

      вартість фінансових ресурсів на ринкукапіталів;

      загальноекономічне і політичне становищеу державі.

Необхідною передумовою для проведення глибокого та всебічного аналізу рівняефективності управління фінансовими ресурсами підприємства та виробленняпрактичних рекомендацій по підвищенню ефективності використання та залученняфінансових ресурсів на підприємствах у ринкових умовах є глибше дослідження їхскладу та специфічних ознак. Для цього проведемо аналіз існуючих підходів до класифікаціїфінансових ресурсів підприємства та виявимо доцільність їх доповнення іншимиспецифічними ознаками і характеристиками, обумовленими сучасними умовамигосподарювання, здійснимо розподіл складових утворення фінансових ресурсівпідприємства та деталізуємо їх склад.

Вивчення сучасної економічної літератури дає підстави стверджувати, що увчених-економістів при виділенні класифікаційних ознак фінансових ресурсівпідприємства, існує розмаїття точок зору. Так до поділу фінансових ресурсів навласні і позикові схиляється значна частина науковців [6, 62, 112, 192].

На думку І.Т. Балабанова та О.І. Балабанова джерела фінансових ресурсівпідприємства поділяються на власні і чужі [6, с. 70]. Під власними вони розуміють статутний капітал, щосформований із внесків засновників, прибуток і амортизаційні відрахування, апід чужими – позикові та залучені.

Група авторів у складі А.М. Ковальової, М.Г. Лапусти та Л.Г. Скамайакцентують увагу на існуванні у складі основних джерел формування власнихфінансових ресурсів внутрішніх (прибуток, що залишається в розпорядженні фірми,амортизаційні відрахування) та зовнішніх (додаткові внески коштів у статутнийкапітал; додаткова емісія і реалізація акцій; одержання безоплатної фінансовоїдопомоги; інші зовнішні джерела формування фінансових ресурсів) [62, с. 39].

Відмінною є точка зору В.М. Опаріна, який вважає, що фінансові ресурси слідкласифікувати за трьома наступними ознаками [112, с. 10]:

     за кругообігом (початкові, прирощені);

     за використанням (матеріальні, в обігу);

     за правом власності (власні, надані,позичені). 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров