Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (5)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (9)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (4)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (14)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (34)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (29)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Сучасні підходи докласифікації фінансових ресурсів підприємства

 

 

Основними чинниками, що впливають на формування та використання фінансовихресурсів підприємств є:

      форма власності та організаційно-правовіформи підприємництва;

      галузева приналежність;

      статус підприємства щодо терміну йогофункціонування;

      поточні завдання та стратегічні цілідіяльності;

      можливості залучення додатковихфінансових ресурсів;

      фаховий рівень працівників фінансовоїслужби;

      вартість фінансових ресурсів на ринкукапіталів;

      загальноекономічне і політичне становищеу державі.

Необхідною передумовою для проведення глибокого та всебічного аналізу рівняефективності управління фінансовими ресурсами підприємства та виробленняпрактичних рекомендацій по підвищенню ефективності використання та залученняфінансових ресурсів на підприємствах у ринкових умовах є глибше дослідження їхскладу та специфічних ознак. Для цього проведемо аналіз існуючих підходів до класифікаціїфінансових ресурсів підприємства та виявимо доцільність їх доповнення іншимиспецифічними ознаками і характеристиками, обумовленими сучасними умовамигосподарювання, здійснимо розподіл складових утворення фінансових ресурсівпідприємства та деталізуємо їх склад.

Вивчення сучасної економічної літератури дає підстави стверджувати, що увчених-економістів при виділенні класифікаційних ознак фінансових ресурсівпідприємства, існує розмаїття точок зору. Так до поділу фінансових ресурсів навласні і позикові схиляється значна частина науковців [6, 62, 112, 192].

На думку І.Т. Балабанова та О.І. Балабанова джерела фінансових ресурсівпідприємства поділяються на власні і чужі [6, с. 70]. Під власними вони розуміють статутний капітал, щосформований із внесків засновників, прибуток і амортизаційні відрахування, апід чужими – позикові та залучені.

Група авторів у складі А.М. Ковальової, М.Г. Лапусти та Л.Г. Скамайакцентують увагу на існуванні у складі основних джерел формування власнихфінансових ресурсів внутрішніх (прибуток, що залишається в розпорядженні фірми,амортизаційні відрахування) та зовнішніх (додаткові внески коштів у статутнийкапітал; додаткова емісія і реалізація акцій; одержання безоплатної фінансовоїдопомоги; інші зовнішні джерела формування фінансових ресурсів) [62, с. 39].

Відмінною є точка зору В.М. Опаріна, який вважає, що фінансові ресурси слідкласифікувати за трьома наступними ознаками [112, с. 10]:

     за кругообігом (початкові, прирощені);

     за використанням (матеріальні, в обігу);

     за правом власності (власні, надані,позичені). 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров