Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические рекомендации по оценке статистических характери-стик результатов эксперимента /Сост.: Т.Н. Осколкова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003.- 9 с. (10)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка дисперсии в задачах статистического контроля качества: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 11 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Определение индексов возможности процесса при статистиче-ском управлении качеством: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методы непосредственного вычисления вероятностей случайных событий: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Материаловедение: Методическое указание к изучаемому курсу: «Материаловедение. Неметаллические материалы» / Сост. И.А. Синяв-ский СибГИУ. - Новокузнецк , 2004. – 65с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование зависимости между парами случайных переменных: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей распределения выборочных средних арифметических: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (4)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Сучасні підходи докласифікації фінансових ресурсів підприємства

 

 

Основними чинниками, що впливають на формування та використання фінансовихресурсів підприємств є:

      форма власності та організаційно-правовіформи підприємництва;

      галузева приналежність;

      статус підприємства щодо терміну йогофункціонування;

      поточні завдання та стратегічні цілідіяльності;

      можливості залучення додатковихфінансових ресурсів;

      фаховий рівень працівників фінансовоїслужби;

      вартість фінансових ресурсів на ринкукапіталів;

      загальноекономічне і політичне становищеу державі.

Необхідною передумовою для проведення глибокого та всебічного аналізу рівняефективності управління фінансовими ресурсами підприємства та виробленняпрактичних рекомендацій по підвищенню ефективності використання та залученняфінансових ресурсів на підприємствах у ринкових умовах є глибше дослідження їхскладу та специфічних ознак. Для цього проведемо аналіз існуючих підходів до класифікаціїфінансових ресурсів підприємства та виявимо доцільність їх доповнення іншимиспецифічними ознаками і характеристиками, обумовленими сучасними умовамигосподарювання, здійснимо розподіл складових утворення фінансових ресурсівпідприємства та деталізуємо їх склад.

Вивчення сучасної економічної літератури дає підстави стверджувати, що увчених-економістів при виділенні класифікаційних ознак фінансових ресурсівпідприємства, існує розмаїття точок зору. Так до поділу фінансових ресурсів навласні і позикові схиляється значна частина науковців [6, 62, 112, 192].

На думку І.Т. Балабанова та О.І. Балабанова джерела фінансових ресурсівпідприємства поділяються на власні і чужі [6, с. 70]. Під власними вони розуміють статутний капітал, щосформований із внесків засновників, прибуток і амортизаційні відрахування, апід чужими – позикові та залучені.

Група авторів у складі А.М. Ковальової, М.Г. Лапусти та Л.Г. Скамайакцентують увагу на існуванні у складі основних джерел формування власнихфінансових ресурсів внутрішніх (прибуток, що залишається в розпорядженні фірми,амортизаційні відрахування) та зовнішніх (додаткові внески коштів у статутнийкапітал; додаткова емісія і реалізація акцій; одержання безоплатної фінансовоїдопомоги; інші зовнішні джерела формування фінансових ресурсів) [62, с. 39].

Відмінною є точка зору В.М. Опаріна, який вважає, що фінансові ресурси слідкласифікувати за трьома наступними ознаками [112, с. 10]:

     за кругообігом (початкові, прирощені);

     за використанням (матеріальні, в обігу);

     за правом власності (власні, надані,позичені). 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров