Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Говорим по-английски: Учебно-методическая разработка. /Сост.: Та- расенко В.Е. и др. ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 28с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Семина О.А. Учебное пособие «Неличные формы глагола» для студентов 1 и 2 курсов, изучающих английский язык (2)
(Методические материалы)

Значок файла Семина О.А. Компьютеры. Часть 1. Учебное пособие для студентов 1 и 2 курсов, изучающих английский язык. /О.А. Семина./ – ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2005. – 166с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла З. В. Егорычева. Инженерная геодезия: Методические указания для студентов специальности 170200 «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» дневной и заочной формы обучения. – Красноярск, изд-во КГТУ, 2002. – 60 с. (1)
(Методические материалы)

Значок файла СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ (2)
(Статьи)

Значок файла ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ (3)
(Статьи)

Значок файла Характеристика контрольно-наглядових повноважень центральних банків романо-германської системи права (3)
(Рефераты)


Заказ научной авторской работы

Визначення ефективностіуправління фінансовими ресурсами підприємства на основі аналізу показниківприбутковості

 

 

Сучасне аналітичне забезпечення системи менеджментумістить велику кількість показників прибутковості (рентабельності)підприємства, сукупність яких всебічно відбиває ефективність операційної,інвестиційної і фінансової діяльності, дозволяє не тільки визначити рівеньокремих параметрів, але й сприяє альтернативності пошуку шляхів підвищеннярентабельності підприємства. Особливістю показників прибутковості є можливістьпредставлення вихідних  аналітичнихкоефіцієнтів у вигляді факторних систем з різною ступінню деталізації, щообумовлює межі виявлення та оцінки резервів підвищення ефективності діяльностіпідприємства. Однак, зважаючи на те, що “методологічна база аналізу знаходитьсяна стадії розробки та постійно трансформується” [201, с. 105], дискусійними, нанашу думку, є питання щодо ефективності застосування існуючих методичнихпідходів до аналізу та оцінки рівня прибутковості фінансових ресурсіввітчизняних підприємств.

Систематизувавши існуючі методичні підходи, слідвідзначити, що традиційно методологія факторного аналізу показниківрентабельності капіталу ґрунтується на застосуванні методики декомпозиційногоаналізу з використанням підходу, що був запропонований більше 100 років томуфінансовими менеджерами фірми “Дюпон” [16, 54, 55, 61, 158, 200, 207]. Прицьому розглядаються три- або п’ятифакторні моделі. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров