Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (3)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (6)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (6)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Визначення ефективностіуправління фінансовими ресурсами підприємства на основі аналізу показниківприбутковості

 

 

Сучасне аналітичне забезпечення системи менеджментумістить велику кількість показників прибутковості (рентабельності)підприємства, сукупність яких всебічно відбиває ефективність операційної,інвестиційної і фінансової діяльності, дозволяє не тільки визначити рівеньокремих параметрів, але й сприяє альтернативності пошуку шляхів підвищеннярентабельності підприємства. Особливістю показників прибутковості є можливістьпредставлення вихідних  аналітичнихкоефіцієнтів у вигляді факторних систем з різною ступінню деталізації, щообумовлює межі виявлення та оцінки резервів підвищення ефективності діяльностіпідприємства. Однак, зважаючи на те, що “методологічна база аналізу знаходитьсяна стадії розробки та постійно трансформується” [201, с. 105], дискусійними, нанашу думку, є питання щодо ефективності застосування існуючих методичнихпідходів до аналізу та оцінки рівня прибутковості фінансових ресурсіввітчизняних підприємств.

Систематизувавши існуючі методичні підходи, слідвідзначити, що традиційно методологія факторного аналізу показниківрентабельності капіталу ґрунтується на застосуванні методики декомпозиційногоаналізу з використанням підходу, що був запропонований більше 100 років томуфінансовими менеджерами фірми “Дюпон” [16, 54, 55, 61, 158, 200, 207]. Прицьому розглядаються три- або п’ятифакторні моделі. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров