Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (6)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Материальный и тепловой баланс ваграночной плавки. Методические указания /Составители: Н. И. Таран, Н. И. Швидков. СибГИУ – Новокузнецк, 2004. – 30с (9)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение конструкции и работы лабораторного прокатного стана дуо «200» :Метод. указ. / Сост.: В.А. Воскресенский, В.В. Почетуха: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003. - 8 с (9)
(Методические материалы)

Значок файла Дипломное проектирование: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 21 с (8)
(Методические материалы)

Значок файла Влияние времени перемешивания смеси на ее прочность в сыром состоянии и газопроницаемость: метод. указ./ Сост.: Климов В.Я. – СибГИУ: Новокузнецк, 2004. – 8 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Вероятностно-статистический анализ эксперимента: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Сутність та основнізасади функціонування сфери зайнятості

 

 

Сфера праці завжди була об´єктомвивчення природничих (фізіологія, психологія, ергономіка), суспільних(філософія, історія, соціологія), економічних (політекономія) наук. Важливемісце серед них посідає соціологія праці та зайнятості.

Соціологія праці та зайнятості єгалузевою соціологічною теорією, яка вивчає закономірності формування,функціонування і розвитку соціальних утворень (систем, спільнот та інститутів)у сфері праці й пов´язані з ними процеси та явища.

Праця представляє собою основуфункціонування та розвитку людського суспільства. Її соціальна сутністьзумовлена кількома чинниками.

По-перше, вона є процесом взаємодіїлюдини і природи, в якому людина своєю діяльністю опосередковує, регулює обмінречовин між собою і природою.

По-друге, людина, впливаючи на природу,використовуючи та змінюючи її для задоволення своїх матеріальних та духовнихпотреб, не тільки створює матеріальні та духовні блага, а й змінює власнуприроду, розвиває здібності й нахили, виробляє соціально необхідні якості,формує себе як особистість.

Праця є фундаментом, на якому базуютьсясоціальні процеси, формуються соціальні відносини [32]. Вона змінюєстановище, формує соціальний та професійний портрет особистості.

Праця – це не тільки економічна, а йсоціологічна категорія. Об´єктом соціології праці та зайнятості є праця яксуспільно значуще явище, предметом – структура і механізми соціально-трудовихвідносин, соціальні процеси у сфері праці. Особливості соціологічного вивченняпраці полягають насамперед у системності та комплексності дослідженнясоціальних і соціально-психологічних явищ у сфері праці (з урахуванням способужиття, інших чинників, що впливають на трудову діяльність людини).

Людський фактор є головною продуктивноюсилою суспільства. Тому у відтворенні продуктивних сил насамперед слід виділятивідтворення особистого фактора — людини праці і підприємця. Людина сама єпродуктивною силою. Продуктивна сила людини праці характеризується її робочоюсилою, тобто здатністю до праці [23]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров