Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (6)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (7)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (6)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Сутність та основнізасади функціонування сфери зайнятості

 

 

Сфера праці завжди була об´єктомвивчення природничих (фізіологія, психологія, ергономіка), суспільних(філософія, історія, соціологія), економічних (політекономія) наук. Важливемісце серед них посідає соціологія праці та зайнятості.

Соціологія праці та зайнятості єгалузевою соціологічною теорією, яка вивчає закономірності формування,функціонування і розвитку соціальних утворень (систем, спільнот та інститутів)у сфері праці й пов´язані з ними процеси та явища.

Праця представляє собою основуфункціонування та розвитку людського суспільства. Її соціальна сутністьзумовлена кількома чинниками.

По-перше, вона є процесом взаємодіїлюдини і природи, в якому людина своєю діяльністю опосередковує, регулює обмінречовин між собою і природою.

По-друге, людина, впливаючи на природу,використовуючи та змінюючи її для задоволення своїх матеріальних та духовнихпотреб, не тільки створює матеріальні та духовні блага, а й змінює власнуприроду, розвиває здібності й нахили, виробляє соціально необхідні якості,формує себе як особистість.

Праця є фундаментом, на якому базуютьсясоціальні процеси, формуються соціальні відносини [32]. Вона змінюєстановище, формує соціальний та професійний портрет особистості.

Праця – це не тільки економічна, а йсоціологічна категорія. Об´єктом соціології праці та зайнятості є праця яксуспільно значуще явище, предметом – структура і механізми соціально-трудовихвідносин, соціальні процеси у сфері праці. Особливості соціологічного вивченняпраці полягають насамперед у системності та комплексності дослідженнясоціальних і соціально-психологічних явищ у сфері праці (з урахуванням способужиття, інших чинників, що впливають на трудову діяльність людини).

Людський фактор є головною продуктивноюсилою суспільства. Тому у відтворенні продуктивних сил насамперед слід виділятивідтворення особистого фактора — людини праці і підприємця. Людина сама єпродуктивною силою. Продуктивна сила людини праці характеризується її робочоюсилою, тобто здатністю до праці [23]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров