Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (6)
(Методические материалы)

Значок файла Механическая очистка городских сточных вод: Метод. ука¬з./ Сост.: к.т.н., доц. А.М. Благоразумова: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Ново-кузнецк, 2003. - 29 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине “Бухгалтерский управленческий учёт” / Сост.: Щеглова Л.П.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 18с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование элементов, узлов и устройств цифровой. вычислительной техники: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, А.К. Мурышкин:СибГИУ.- Новокузнецк, 2004. - 19с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил (5)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование вольт-амперных характеристик биполярных транзисторов: Метод. указ./ Сост.: О.А. Игнатенко, Е.В.Кошев: СибГИУ.- Новокузнецк, 2004.-11с., ил (4)
(Методические материалы)

Значок файла Знакомство со средой MatLab. Приемы программирования (6)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Сутність та основнізасади функціонування сфери зайнятості

 

 

Сфера праці завжди була об´єктомвивчення природничих (фізіологія, психологія, ергономіка), суспільних(філософія, історія, соціологія), економічних (політекономія) наук. Важливемісце серед них посідає соціологія праці та зайнятості.

Соціологія праці та зайнятості єгалузевою соціологічною теорією, яка вивчає закономірності формування,функціонування і розвитку соціальних утворень (систем, спільнот та інститутів)у сфері праці й пов´язані з ними процеси та явища.

Праця представляє собою основуфункціонування та розвитку людського суспільства. Її соціальна сутністьзумовлена кількома чинниками.

По-перше, вона є процесом взаємодіїлюдини і природи, в якому людина своєю діяльністю опосередковує, регулює обмінречовин між собою і природою.

По-друге, людина, впливаючи на природу,використовуючи та змінюючи її для задоволення своїх матеріальних та духовнихпотреб, не тільки створює матеріальні та духовні блага, а й змінює власнуприроду, розвиває здібності й нахили, виробляє соціально необхідні якості,формує себе як особистість.

Праця є фундаментом, на якому базуютьсясоціальні процеси, формуються соціальні відносини [32]. Вона змінюєстановище, формує соціальний та професійний портрет особистості.

Праця – це не тільки економічна, а йсоціологічна категорія. Об´єктом соціології праці та зайнятості є праця яксуспільно значуще явище, предметом – структура і механізми соціально-трудовихвідносин, соціальні процеси у сфері праці. Особливості соціологічного вивченняпраці полягають насамперед у системності та комплексності дослідженнясоціальних і соціально-психологічних явищ у сфері праці (з урахуванням способужиття, інших чинників, що впливають на трудову діяльність людини).

Людський фактор є головною продуктивноюсилою суспільства. Тому у відтворенні продуктивних сил насамперед слід виділятивідтворення особистого фактора — людини праці і підприємця. Людина сама єпродуктивною силою. Продуктивна сила людини праці характеризується її робочоюсилою, тобто здатністю до праці [23]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров