Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Производственная специальная практика: Метод. указ. и рабочая программа / Сост.: Н.И. Швидков, В.Б. Деев, А.В. Феоктистов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с (3)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по проведению преддипломной практики на металлургических предприятиях.: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 20 с (3)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по проведению производственной практики на металлургических предприятиях. : Метод. указ / Сост.: И.К. Коротких, Б.А. Кустов, А.А. Усольцев, А.И. Куценко: СибГИУ - Но-вокузнецк 2003- 22 с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Применение регрессионного и корреляционного анализа при проведе-нии исследований в литейном производстве: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Преддипломная практика: Метод. указ. и рабочая программа / Сост.: Н.И. Швидков, В.Б. Деев, А.В. Феоктистов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 9 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (7)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (11)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Поняття і зміст кримінально-процесуальногодоказування

 

 

Успішнездійснення завдань кримінального судочинства вимагає щоб у кожній розглянутійсудом справі було винесено законний й обґрунтований вирок.

Щоб у цьомувироку було дано правильну і таку, що відповідає об’єктивній дійсностівідповідь на питання про те чи було вчинено злочин і який саме, які йогонаслідки, ким він вчинений, який ступінь тяжкості злочину, а також на іншіпитання, що мають значення для правильного вирішення справи.

Кримінально-процесуальнедоказування слід розглядати в двох аспектах[1]:

1. Доказування якдослідження фактичних обставин справи, тобто діяльність відповідних державнихорганів і учасників процесу по збиранню (формуванню), перевірці і оцінцідокументів .

2. Доказування яклогічне обґрунтування певного тезису, твердження, (обвинувального чиоправдального) висновку по справі.

Кримінально-процесуальнедоказування, єдність практичних дій і думок суб’єктів кримінально-процесуальноїдіяльності, його елементами є збирання (формування) перевірка і оцінкадокументів та їх джерел.

Отже кримінально-процесуальне доказування –це діяльність суб’єктів кримінального процесу по збиранню (оформленню)перевірці і оцінці документів і їх процесуальних джерел, а також по формуваннюна цій основі певного тезису (обвинувального чи виправдального) і наведеннюаргументів для його обґрунтування.[1] Кримінально-процесуальний кодекс України Науково-практичнийкоментар За загальною редакцією В.Т. Маляренка, Ю.П. Аленіна. – Х., ТОВ «Одіссей»,2008 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров