Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному проектированию к расчету оборудования кислородно-конвертерного цеха / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – 14 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей гидродинамики конвертерной ванны: Метод. указ. / Сост. Е.В. Протопопов, Н.А. Чернышева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 16 с., 4 ил (8)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение особенностей прокатки сортовых профилей. Метод. указ. / Сост.: А.Р. Фастыковский, В.Н. Кадыков, В.М. Нефедов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 18 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла ХИМИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА Методические рекомендации, программа и контрольные задания для студентов заочного факультета (8)
(Методические материалы)

Значок файла Задания для пятнадцатиминутных опросов на практических и лабораторных работах: /Сост.: Ж.М.Шулина, О.Р.Глухова: ГОУ ВПО «СибГИУ».-Новокузнецк, 2003 (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Поняття і види доказів

 

 

 

Поняття доказів унауці кримінально-процесуального права є одним з провідних, найважливіших[1].

Таке поняття вданий час є легальним, воно закріплено в ч. 1 ст. 65 КПК, де докази визначенояк всякі фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку органдізнання, слідчий і суд встановлюють наявність або відсутність суспільнонебезпечного діяння, винність особи. яка вчинила це діяння та інші обставини,що мають значення для правильного вирішення справи.

Не дивлячись нате що законодавець, вимагаючи єдиного розуміння змісту доказів, визначив цепоняття шляхом легальної дефініції, однак дискусії з цього приводу незменшуються.

Питання просутність доказів, їх властивостей протягом досить довгого часу приверталопильну увагу науковців, які пропонували різні тлумачення цього поняття. Деякіавтори вважали що доказами в кримінальній справі є факти реальної дійсності[2].

Саме так свогочасу визначав докази відомий юрист ХVІІІ-ХІХ ст. Ієремія Бентам, як загальнуназву, яка дається кожному факту, коли він подається на розгляд судді з метоюсформувати в останнього переконання в існуванні факту, який повинен статипідставою для судового вироку. Його позиції дотримувались окремі дореволюційніюристи.

Про докази якфакти реальної дійсності писали і інші автори – М.А.Чельцов, М.Л.Якуб та інші.

У 1930-х рокахминулого століття виникла концепція подвійного розуміння доказів. Згідно з цієюконцепцією, поняття доказів включало два значення:

а)       факти, на підставі яких встановлювалисьобставини, що входять до предмета доказування;

б)      джерела доказів, які містять дані профакти.[1] Кримінально – процесуальне право України : Підручник // За загальною редакцією Ю.П.Аленіна . – Х.: ТОВ Одіссей. 2009. – 806с.

[2] Кримінальний процес України Навч. Посібник. За ред. Коваленко Є.Г. – К..Юрінком Інтер,2004. – 576с. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров