Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (4)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (6)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (4)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (6)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (25)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (32)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (28)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Поняття і види доказів

 

 

 

Поняття доказів унауці кримінально-процесуального права є одним з провідних, найважливіших[1].

Таке поняття вданий час є легальним, воно закріплено в ч. 1 ст. 65 КПК, де докази визначенояк всякі фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку органдізнання, слідчий і суд встановлюють наявність або відсутність суспільнонебезпечного діяння, винність особи. яка вчинила це діяння та інші обставини,що мають значення для правильного вирішення справи.

Не дивлячись нате що законодавець, вимагаючи єдиного розуміння змісту доказів, визначив цепоняття шляхом легальної дефініції, однак дискусії з цього приводу незменшуються.

Питання просутність доказів, їх властивостей протягом досить довгого часу приверталопильну увагу науковців, які пропонували різні тлумачення цього поняття. Деякіавтори вважали що доказами в кримінальній справі є факти реальної дійсності[2].

Саме так свогочасу визначав докази відомий юрист ХVІІІ-ХІХ ст. Ієремія Бентам, як загальнуназву, яка дається кожному факту, коли він подається на розгляд судді з метоюсформувати в останнього переконання в існуванні факту, який повинен статипідставою для судового вироку. Його позиції дотримувались окремі дореволюційніюристи.

Про докази якфакти реальної дійсності писали і інші автори – М.А.Чельцов, М.Л.Якуб та інші.

У 1930-х рокахминулого століття виникла концепція подвійного розуміння доказів. Згідно з цієюконцепцією, поняття доказів включало два значення:

а)       факти, на підставі яких встановлювалисьобставини, що входять до предмета доказування;

б)      джерела доказів, які містять дані профакти.[1] Кримінально – процесуальне право України : Підручник // За загальною редакцією Ю.П.Аленіна . – Х.: ТОВ Одіссей. 2009. – 806с.

[2] Кримінальний процес України Навч. Посібник. За ред. Коваленко Є.Г. – К..Юрінком Інтер,2004. – 576с. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров