Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Говорим по-английски: Учебно-методическая разработка. /Сост.: Та- расенко В.Е. и др. ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 28с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Семина О.А. Учебное пособие «Неличные формы глагола» для студентов 1 и 2 курсов, изучающих английский язык (3)
(Методические материалы)

Значок файла Семина О.А. Компьютеры. Часть 1. Учебное пособие для студентов 1 и 2 курсов, изучающих английский язык. /О.А. Семина./ – ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2005. – 166с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла З. В. Егорычева. Инженерная геодезия: Методические указания для студентов специальности 170200 «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» дневной и заочной формы обучения. – Красноярск, изд-во КГТУ, 2002. – 60 с. (1)
(Методические материалы)

Значок файла СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ (2)
(Статьи)

Значок файла ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ (5)
(Статьи)

Значок файла Характеристика контрольно-наглядових повноважень центральних банків романо-германської системи права (5)
(Рефераты)


Заказ научной авторской работы

Поняття непрямих доказів

 

 

Однією із загальноприйнятихтрадиційних груп класифікації доказів у кримінальному судочинстві є їх поділ напрямі і непрямі (побічні). Необхідність такої класифікації сумнівів не викликає.

За допомогоюнепрямих доказів встановлюються не самі обставини передбачені в ст. ст. 23, 64,433 КПК , а тільки пов’язані з ними факти, аналіз яких в сукупності можепривести до висновку про наявність або відсутність цих обставин.

Різниця міжпрямими і непрямими доказами обумовлює необхідність існування правилкористування непрямими доказами:

1.         Вони можуть бути покладені в основувисновку про доказовість відповідних фактів тільки при умові якщо вони зібранів певній сукупності.

2.         Непрямі докази повинні знаходитисяв органічному взаємозв’язку, вони повинні являти собою певну систему.

3.         Кожен непрямий доказ повинензнаходитись не у випадковому, а у причинному зв’язку з фактом який доказується.

4.         З системи непрямих доказів повиненвитікати тільки один висновок – про доказуваність того чи іншого факту котрийвходить в предмет доказування.

Непрямі докази такожможуть бути класифіковані за специфічними для них ознаками. Така класифікація надаєширокі можливості для всебічного аналізу непрямих доказів, визначення їхньої роліта значення, вибору оптимальних тактичних прийомів та методики їх збирання і перевірки.Як зазначає А.А. Хмиров, зміст класифікації доказів не в тому, щоб виділити середних „кращі” та „гірші”, а в тому, що вона дає змогу всебічно дослідити особливостіформування, способи збирання та методи використання кожної групи доказів[1].

Протягом тривалогочасу дослідники теорії доказів і доказування у кримінальному процесі звертали увагуна проблему класифікації непрямих доказів. Досить часто при класифікації доказівзагалом та непрямих доказів зокрема, трапляється термін „уліка”. Оскільки багатовчених-процесуалістів вживали його у значенні непрямих доказів, а отже, і відповіднозачислювали до цієї класифікаційної групи, то вбачається потреба у з’ясуванні змістуцього терміна.[1] Хмыров А. А.Косвенные доказательства в уголовных делах / Хмыров А. А. – СПб. :Юридическийцентр Пресс, 2005. с.100-101 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров