Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (6)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Материальный и тепловой баланс ваграночной плавки. Методические указания /Составители: Н. И. Таран, Н. И. Швидков. СибГИУ – Новокузнецк, 2004. – 30с (9)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение конструкции и работы лабораторного прокатного стана дуо «200» :Метод. указ. / Сост.: В.А. Воскресенский, В.В. Почетуха: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003. - 8 с (10)
(Методические материалы)

Значок файла Дипломное проектирование: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 21 с (8)
(Методические материалы)

Значок файла Влияние времени перемешивания смеси на ее прочность в сыром состоянии и газопроницаемость: метод. указ./ Сост.: Климов В.Я. – СибГИУ: Новокузнецк, 2004. – 8 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Вероятностно-статистический анализ эксперимента: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Сутність прибутку як економічної категорії

 

 

Процес здійснення господарськоїдіяльності господарюючими суб’єктами передбачає ефективне поєднання великоїкількості організаційних, трудових, матеріальних, фінансових ресурсів. Данийефект вимірюється шляхом співставлення отриманого результату з витратами живоїі уречевленої праці на його досягнення. Якість і обсяг виробленої продукції,продуктивність праці, рівень собівартості характеризують фінансові результатидіяльності.

У величині фінансових результатівбезпосередньо віддзеркалюються усі аспекти діяльності господарюючого суб’єкта:технологія і організація виробництва. Система внутрішнього та зовнішньогоуправління, особливості діяльності. Результатом господарської діяльності єекономічний її підсумок у грошовій формі, який має два «полюси» прояву:позитивний і негативний, тобто прибуток і збиток. Позитивний фінансовийрезультат – прибуток – є метою, заради якої працює або, принаймні, повиннопрацювати підприємство.

Прибуток – це абсолютний показникефективності діяльності підприємства, позитивна форма фінансових результатів увигляді перевищення суми доходів над сумою витрат, які повинні були понесенідля отримання цих доходів, що в майбутньому формує фінансові ресурсипідприємства та держави.

У сучасних умовах не слід віддавати перевагу одному тлумаченню прибутку.Розглянемо різні ситуації походження прибутку.

Прибуток – це певний гарантпрогресу економічної системи, а його відсутність – найяскравіший доказ регресуй соціального напруження.

Поняття прибутку в економічнійсистемі існує у зв’язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою ірозвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибуткузбігалися зі значенням валового доходу, який за індивідуалістичною системоюрозподілу поділявся на три категорії: доходи від капіталу, землі та доходи відпраці. Вважалося, що кожен із видів доходів є обов’язковою винагородою дляодержувача за надані ним послуги у народному господарстві [17, c.39]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров