Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (4)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (2)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Сутність прибутку як економічної категорії

 

 

Процес здійснення господарськоїдіяльності господарюючими суб’єктами передбачає ефективне поєднання великоїкількості організаційних, трудових, матеріальних, фінансових ресурсів. Данийефект вимірюється шляхом співставлення отриманого результату з витратами живоїі уречевленої праці на його досягнення. Якість і обсяг виробленої продукції,продуктивність праці, рівень собівартості характеризують фінансові результатидіяльності.

У величині фінансових результатівбезпосередньо віддзеркалюються усі аспекти діяльності господарюючого суб’єкта:технологія і організація виробництва. Система внутрішнього та зовнішньогоуправління, особливості діяльності. Результатом господарської діяльності єекономічний її підсумок у грошовій формі, який має два «полюси» прояву:позитивний і негативний, тобто прибуток і збиток. Позитивний фінансовийрезультат – прибуток – є метою, заради якої працює або, принаймні, повиннопрацювати підприємство.

Прибуток – це абсолютний показникефективності діяльності підприємства, позитивна форма фінансових результатів увигляді перевищення суми доходів над сумою витрат, які повинні були понесенідля отримання цих доходів, що в майбутньому формує фінансові ресурсипідприємства та держави.

У сучасних умовах не слід віддавати перевагу одному тлумаченню прибутку.Розглянемо різні ситуації походження прибутку.

Прибуток – це певний гарантпрогресу економічної системи, а його відсутність – найяскравіший доказ регресуй соціального напруження.

Поняття прибутку в економічнійсистемі існує у зв’язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою ірозвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибуткузбігалися зі значенням валового доходу, який за індивідуалістичною системоюрозподілу поділявся на три категорії: доходи від капіталу, землі та доходи відпраці. Вважалося, що кожен із видів доходів є обов’язковою винагородою дляодержувача за надані ним послуги у народному господарстві [17, c.39]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров