Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла SQL: SELECT-ЗАПРОСЫ -АГРЕГИРОВАНИЕ И ГРУППОВЫЕ ФУНКЦИИ Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (7)
(Методические материалы)

Значок файла SQL: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ - команда SELECT Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (9)
(Методические материалы)

Значок файла Основы архитектурно-конструктивного проектирования Часть 2 «Основы архитектурного проектирования» (6)
(Методические материалы)

Значок файла Осипов Ю.К. Архитектурные конструкции. Часть I. Фундаменты. Учебное посо-бие / СибГИУ, Новокузнецк, 2003 – 130 стр. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (17)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (14)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (13)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Порядок формування і використання прибутку

 

 

Серед всіх управлінських рішень на підприємстві головна роль належить управлінню прибутком. Це пов’язано з тим, щов ньому концентрується ефект всієї господарської діяльності підприємства. Крімтого, прибуток це основне власне внутрішнє фінансове джерело, яке забезпечуєрозвиток підприємства на принципах самофінансування.

Прибуток, як економічний показник, дозволяє поєднувати економічні інтересидержави, підприємства, як господарюючого суб’єкта, робітників і власникапідприємства [15, с.76].

Об’єктом економічних інтересів держави є частина прибутку, яка виплачуєтьсяу вигляді податків та обов’язкових платежів. Економічний інтерес підприємстваяк товаровиробника знаходить своє узагальнення в обсязі прибутку, якийзалишається в розпорядженні підприємства і використовується для вирішеннявиробничих та соціальних завдань його розвитку. Економічний інтерес робітниківпов’язаний передусім з розміром прибутку, який спрямовується на матеріальнезаохочення, соціальні виплати та соціальний розвиток. Власника підприємствацікавить в першу чергу розмір фонду виплати дивідендів, а отже – та частинаприбутку, котра пов’язана з виробничим розвитком, приростом капіталу.

Об’єктивна основа існування прибутку пов’язана з необхідністю первинногорозподілу додаткового продукту. Прибуток – це форма прояву вартості додатковогопродукту.

Таким чином, прибуток є об’єктивною економічною категорією. Тому на йогоформування впливають об’єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сферівиробництва й розподілу валового внутрішнього продукту. Водночас прибуток – цепідсумковий показник, результат фінансово-господарської діяльності підприємствяк суб’єктів господарювання. Тому прибуток відбиває її результати і зазнаєвпливу багатьох чинників.

З переходом на національні стандарти бухгалтерського обліку та фінансовоїзвітності прибуток отримав новий зміст і трактується зараз як прибуток відзвичайної діяльності. Вона включає прибуток від операційної, фінансової таінвестиційної діяльності.

Отже, на формування абсолютної суми прибутку підприємства впливають:результати, тобто ефективність його фінансово-господарської діяльності; сферадіяльності; галузь господарства; встановлені законодавством умови облікуфінансових результатів. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров