Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Расчет выбросов загрязняющих веществ автотранспорта в ат-мосферный воздух: Метод. указ./ Сост. Е.Б.Серебряная, Н.К.Коротких: ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2003 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Работа с базами данных в DELPHI. Метод. указ. /Сост. А.В. Степанов, Ю.А. Степанов: ГОУВПО СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 24 с (9)
(Методические материалы)

Значок файла Программирование циклических алгоритмов. Метод. указ. / Сост. Л.Д. Павлова – 2-е изд. испр. и перераб. : СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 20 с (8)
(Методические материалы)

Значок файла Правоведение: Рекомендации к самостоятельному изучению дисциплины «Правоведение» студентами очной и заочной форм обучения /сост.: Н.Е. Анохина: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.- 7с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Основные экологические термины: Метод. разработка / Сост.: С.А.Лежава, Е.Б. Серебряная: СибГИУ. – Новокузнецк, 2000.- 32 с (10)
(Методические материалы)

Значок файла НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА Методическая разработка для студентов очного и заочного обучения всех специальностей (16)
(Методические материалы)

Значок файла Практикум по курсу «Экология» и рекомендации к составлению раз-дела «Экологичность проекта» пояснительной записки при дипломном проектировании для студентов всех специальностей (14)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Економічнасутність, класифікація та принципи формування капіталу підприємства

 

Капітал  є однією з фундаментальних економічнихкатегорій, сутність якої  наукова думкадосліджує протягом багатьох століть.

Вихідним моментом у процесі наукового дослідженнякапіталу підприємств як економічної категорії має бути визначення поняття“капітал підприємства”. Формулювання цього поняття не розкриває цілком природий основних характеристик цієї категорії, але дає змогу відокремитикапітал від інших понять.

Що стосується теорії фінансів, то в радянськийперіод капітал у будь-якій його формі не був об’єктом її дослідження і лише зпочатком ринкової економіки почалося формування наукового розуміння економічноїприроди капіталу підприємства. При цьому більшість сучаснихекономістів-фінансистів розглядають поняття “капітал” як синонім фінансовихресурсів.

Так, І.Т. Балабанов пише: “Капітал — цечастина фінансових ресурсів. Капітал — це гроші, пущені в обіг, і доходи,що вони приносять від цього обігу”.

Н.А. Русак і В.А. Русак зазначають, щокапітал “...це кошти, вкладені в суб’єкт господарювання для початку абопродовження господарської діяльності з метою одержання прибутку (доходу)”.

В.В. Селезньов дає таке визначення капіталу:“Фінансові ресурси, що використовуються на розвиток виробничого процесу(купівля сировини, товарів та інших предметів праці, робочої сили, іншихелементів виробництва), є капітал у його грошовій формі”.

С.В. Моісеєв і В.І. Терьохін вважають,що фінансовий капітал — це фінансові кошти підприємства, відбиті в пасивійого бухгалтерського балансу. При цьому фінансовий капітал підрозділяється навласний, тобто сформований за рахунок власних джерел фінансових ресурсів, іпозиковий, формування якого здійснюється за рахунок позикових фінансовихджерел.

В.Г. Бєлоліпецький визначає капітал як“...частину фінансових ресурсів, задіяних фірмою в оборот, і доходи, що вониприносять від цього обороту. У цьому розумінні капітал виступає як перетворенаформа фінансових ресурсів”.

І.О. Бланк, розглядаючи капітал з позиціїфінансового менеджменту формулює його визначення таким чином: “Капіталпідприємства характеризує загальну вартість коштів у грошовій, матеріальній танематеріальній формах, інвестованих у формування його активів”. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров