Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (8)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (8)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (6)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (9)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Економічнасутність, класифікація та принципи формування капіталу підприємства

 

Капітал  є однією з фундаментальних економічнихкатегорій, сутність якої  наукова думкадосліджує протягом багатьох століть.

Вихідним моментом у процесі наукового дослідженнякапіталу підприємств як економічної категорії має бути визначення поняття“капітал підприємства”. Формулювання цього поняття не розкриває цілком природий основних характеристик цієї категорії, але дає змогу відокремитикапітал від інших понять.

Що стосується теорії фінансів, то в радянськийперіод капітал у будь-якій його формі не був об’єктом її дослідження і лише зпочатком ринкової економіки почалося формування наукового розуміння економічноїприроди капіталу підприємства. При цьому більшість сучаснихекономістів-фінансистів розглядають поняття “капітал” як синонім фінансовихресурсів.

Так, І.Т. Балабанов пише: “Капітал — цечастина фінансових ресурсів. Капітал — це гроші, пущені в обіг, і доходи,що вони приносять від цього обігу”.

Н.А. Русак і В.А. Русак зазначають, щокапітал “...це кошти, вкладені в суб’єкт господарювання для початку абопродовження господарської діяльності з метою одержання прибутку (доходу)”.

В.В. Селезньов дає таке визначення капіталу:“Фінансові ресурси, що використовуються на розвиток виробничого процесу(купівля сировини, товарів та інших предметів праці, робочої сили, іншихелементів виробництва), є капітал у його грошовій формі”.

С.В. Моісеєв і В.І. Терьохін вважають,що фінансовий капітал — це фінансові кошти підприємства, відбиті в пасивійого бухгалтерського балансу. При цьому фінансовий капітал підрозділяється навласний, тобто сформований за рахунок власних джерел фінансових ресурсів, іпозиковий, формування якого здійснюється за рахунок позикових фінансовихджерел.

В.Г. Бєлоліпецький визначає капітал як“...частину фінансових ресурсів, задіяних фірмою в оборот, і доходи, що вониприносять від цього обороту. У цьому розумінні капітал виступає як перетворенаформа фінансових ресурсів”.

І.О. Бланк, розглядаючи капітал з позиціїфінансового менеджменту формулює його визначення таким чином: “Капіталпідприємства характеризує загальну вартість коштів у грошовій, матеріальній танематеріальній формах, інвестованих у формування його активів”. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров