Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Управліннявласним капіталом підприємства

 

 

Основним елементом власного капіталу є статутний капітал – що є показником,який характеризує розміри і фінансовий стан підприємства. Тобто це сума коштів,що внесені в майно підприємства власниками (учасниками, засновниками). Розмірстатутного капіталу визначається за домовленістю між засновниками, фіксується вустановчих документах як сукупність внесків (часток, акцій за номінальноювартістю, пайових внесків) засновників (учасників) підприємства та реєструєтьсяу відповідних органах.

Сума статутного капіталу, яка на датуреєстрації підприємства заявлена, але фактично не внесена засновникамипредставляє собою неоплачений капіталпідприємства.

Пайовийкапітал — це сукупністькоштів фізичних та юридич­них осіб, добровільно розміщених у товаристві дляздійснення його фінансово-господарсь­кої діяльності.

Додатковийкапітал складається земісійного доходу, тобто доходу одержаного від розміщення акцій власної емісіїза цінами, які перевищують номінальну вартість; іншого вкладеного капіталу;дооцінки активів; безоплатного одержання необоротних активів; іншогододаткового капіталу.

Вилученийкапітал – це фактичнасобівартість акцій власної емісії або часток, вилучених товариством у своїхакціонерів. Суми вилученого капіталу відображають вартість акцій власноїемісії, які на певний момент не розміщені серед акціонерів. Вилучений капіталне впливає на суму власного капіталу, а лише показує, що цей капітал належитьпідприємству, але не закріплений за конкретною фізичною особою (акціонером).

Резервнийкапітал представляє собоюсуму резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчихдокументів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. Кошти резервногокапіталу використовуються відповідно до напрямків, передбачених в установчихдокументах. Як правило, у випадку недостачі прибутку за рахунок резервногокапіталу покриваються непередбачені витрати, погашаються борги передкредиторами при ліквідації товариства, виплачуються дивіденди запривілейованими акціями тощо.

Нерозподіленийприбуток характеризуєчастину прибутку підприємства, що був отриманий у попередньому періоді та невикористаний на споживання власниками (акціонерами, пайовиками) та персоналом.Ця частина прибутку призначена для реінвестування на розвиток виробництва. [43,c.229]

 Управління власним капіталом пов¢язане не тільки з забезпеченням ефективного використання вже накопиченоїйого частини, але і з формуванням власних фінансових ресурсів, що забезпечуютьмайбутній розвиток підприємства. Формування власних фінансових ресурсівпідприємства може відбуватися за рахунок зовнішніх та внутрішніх джерел. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров