Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (3)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (5)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (6)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Управліннявласним капіталом підприємства

 

 

Основним елементом власного капіталу є статутний капітал – що є показником,який характеризує розміри і фінансовий стан підприємства. Тобто це сума коштів,що внесені в майно підприємства власниками (учасниками, засновниками). Розмірстатутного капіталу визначається за домовленістю між засновниками, фіксується вустановчих документах як сукупність внесків (часток, акцій за номінальноювартістю, пайових внесків) засновників (учасників) підприємства та реєструєтьсяу відповідних органах.

Сума статутного капіталу, яка на датуреєстрації підприємства заявлена, але фактично не внесена засновникамипредставляє собою неоплачений капіталпідприємства.

Пайовийкапітал — це сукупністькоштів фізичних та юридич­них осіб, добровільно розміщених у товаристві дляздійснення його фінансово-господарсь­кої діяльності.

Додатковийкапітал складається земісійного доходу, тобто доходу одержаного від розміщення акцій власної емісіїза цінами, які перевищують номінальну вартість; іншого вкладеного капіталу;дооцінки активів; безоплатного одержання необоротних активів; іншогододаткового капіталу.

Вилученийкапітал – це фактичнасобівартість акцій власної емісії або часток, вилучених товариством у своїхакціонерів. Суми вилученого капіталу відображають вартість акцій власноїемісії, які на певний момент не розміщені серед акціонерів. Вилучений капіталне впливає на суму власного капіталу, а лише показує, що цей капітал належитьпідприємству, але не закріплений за конкретною фізичною особою (акціонером).

Резервнийкапітал представляє собоюсуму резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчихдокументів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. Кошти резервногокапіталу використовуються відповідно до напрямків, передбачених в установчихдокументах. Як правило, у випадку недостачі прибутку за рахунок резервногокапіталу покриваються непередбачені витрати, погашаються борги передкредиторами при ліквідації товариства, виплачуються дивіденди запривілейованими акціями тощо.

Нерозподіленийприбуток характеризуєчастину прибутку підприємства, що був отриманий у попередньому періоді та невикористаний на споживання власниками (акціонерами, пайовиками) та персоналом.Ця частина прибутку призначена для реінвестування на розвиток виробництва. [43,c.229]

 Управління власним капіталом пов¢язане не тільки з забезпеченням ефективного використання вже накопиченоїйого частини, але і з формуванням власних фінансових ресурсів, що забезпечуютьмайбутній розвиток підприємства. Формування власних фінансових ресурсівпідприємства може відбуватися за рахунок зовнішніх та внутрішніх джерел. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров