Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Управлінняпозиковим капіталом підприємства

 

 

Ефективна фінансова діяльністьпідприємства неможлива без постійного залучення позикових коштів. Використанняпозикового капіталу дозволяє суттєво розширити обсяг господарської діяльностіпідприємства, забезпечити більш ефективне використання власного капіталу,прискорити формування різних цільових фінансових фондів, і в кінцевому рахунку– збільшити ринкову вартість підприємства.

Основу будь-якого бізнесу складає власнийкапітал. На підприємствах ряду галузей економіки обсяг позикових засобів, щовикористовуються, значно перевищує обсяг власного капіталу. У зв¢язку з цим управління залученням і ефективним використанням позиковихзасобів є однією з важливих функцій, яка спрямована на забезпечення досягненнявисоких кінцевих результатів господарської діяльності підприємства.

Так, для державних підприємств основнимиджерелами формування капіталу є: кошти державного та місцевого бюджету; коштицільових позабюджетних фондів; кошти галузевих цільових грошових фондівміністерств та відомств; державні цільові кредити; фінансовий лізинг;короткостроковий комерційний кредит, наданий постачальниками сировини іматеріалів.

У приватних підприємствах джерелаформування капіталу досить обмежені. Так на початковому етапі діяльності такогопідприємства капітал формується виключно за рахунок коштів власникапідприємства. З розвитком діяльності приватні підприємства можуть залучати такіджерела формування капіталу: довгострокові та короткострокові кредитибанківських установ;  довгострокові такороткострокові кредити і позики небанківських фінансових інститутів;фінансовий лізинг; комерційний кредит; нормативну і прострочену кредиторськузаборгованість; чистий прибуток; амортизаційні відрахування; податкові пільги ікредити.

Більші можливості для формування капіталумають акціонерні товариства відкритого типу, які можуть скористатися практичновсіма реальними джерелами фінансових ресурсів. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров