Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Управление качеством. Метод. указ. / Сост.: О.И. Нохрина, Н.В. Ознобихина: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 24 с., 36 ил., 4 табл. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Технико-экономические расчеты процесса изготовления отливок: Метод. указ. / Сост.: Г.Ф. Зайнутдинов: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. - 41 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА. Методические указания и индивидуальные задания по дисциплине «Высшая математика» для заочников (9)
(Методические материалы)

Значок файла Тексты для развития навыков чтения и говорения на французском языке: Учеб. пособие для студентов I курса технических специальностей / ГОУ ВПО "СибГИУ".– Новокузнецк,2004. – 46 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Рынок ценных бумаг: Программа, вопросы для самопроверки, экзаменационные вопросы по дисциплинам «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Операции с ценными бумагами», «Рынок ценных бумаг»: Метод. указ./ Сост.: Е.В. Иванова, Ю.В.Лунева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2001. – 49 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Рынок ценных бумаг: задания и методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплинам «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Операции с ценными бумагами», «Рынок ценных бумаг»: Метод. указ./ Сост.: Е.В. Иванова, Ю.В.Лунева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 50 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 2 семестр для студентов-заочников (9)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Сутність та значеннядебіторської заборгованості

 

 

Перехід України до ринкової економіки та створеннягосподарського механізму нового типу тісно пов’язані з пошуком засобівпідвищення ефективності діяльності підприємств й економіки країни в цілому.Вирішення цієї проблеми безпосередньо залежить від багатьох чинників, середяких одним з найвагоміших є удосконалення системи розрахунків міжпідприємствами.

Розрахунки – одне з найбільш масових явищ угосподарському житті будь-якого підприємства. У процесі господарськоїдіяльності підприємство вступає в розрахункові відносини з іншимипідприємствами, організаціями, установами, бюджетом, профспілкою, працівниками,фізичними особами. Ці взаємовідносини ґрунтуються на використанні грошей у їхфункціях – коштів обігу і платежу. При цьому підприємство водночас єпостачальником для одних і покупцем для інших [58, с. 389].

Управління дебіторською заборгованістю підприємства

Дебіторська заборгованість – цескладова оборотного капіталу, яка представляє собою вимоги до фізичних чиюридичних осіб щодо оплати товарів, продукції, послуг. За П(С)БО дебіторськазаборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отриманняпідприємством майбутніх економічних переваг та може бути достовірно визначенаїх сума. Збільшення дебіторської заборгованості означає вилучення коштів зобороту, що, в свою чергу, вимагає додаткового фінансування.

Проведений М.Д. Білик у статті „Управління дебіторською заборгованістю”[27, с. 24-36] аналіз визначень поняття „дебіторська заборгованість” свідчитьпро відсутність єдиного його розуміння науковцями. Аналіз різних підходівфахівців до визначення сутності дебіторської заборгованості дозволили авторувиділити наступне.

Перша група авторів – А.Ф.Вещунова, А.Ю. Редько та автори-розробники Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість” – до останньої відноситьтільки грошові кошти до оплати. Можна погодитися с М.Д. Білик, що такевизначення неповне, оскільки дебітори можуть заборгувати підприємству не лишекошти, а й інші активи.

Друга група авторів – Л.Е.Алексєєва, О.М. Бандурка, І.О. Бланк,      Е.П. Козлова, М.Я. Коробов, Е.М. Причепій, А.М. Черній, В.Д.Гвоздецький, Л.А. Чекаль та інші визначає дебіторську заборгованість як борги.Такий підхід є виправданим, бо слово „дебітор” походить від слова „дебет”(борг). 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров