Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному проектированию к расчету оборудования кислородно-конвертерного цеха / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – 14 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей гидродинамики конвертерной ванны: Метод. указ. / Сост. Е.В. Протопопов, Н.А. Чернышева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 16 с., 4 ил (8)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение особенностей прокатки сортовых профилей. Метод. указ. / Сост.: А.Р. Фастыковский, В.Н. Кадыков, В.М. Нефедов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 18 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла ХИМИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА Методические рекомендации, программа и контрольные задания для студентов заочного факультета (8)
(Методические материалы)

Значок файла Задания для пятнадцатиминутных опросов на практических и лабораторных работах: /Сост.: Ж.М.Шулина, О.Р.Глухова: ГОУ ВПО «СибГИУ».-Новокузнецк, 2003 (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Організація постачання комбікормів і кормових добавок

 

 

Необхідною умовоюуспішного розвитку галузі тваринництва у сільськогосподарських підприємствах єраціональна організація кормової бази, яка пов’язана з інтересами розвиткурослинницьких і тваринницьких галузей, оптимального їх поєднання, що даєможливість ефективно використовувати побічну продукцію рослинництвапродуктивними тваринами та відходи тваринництва в землеробстві.

Комбікорм– це складна однорідна суміш очищених і подрібнених до необхідної величинирізних кормових засобів і мікродобавок, виготовлених за науковообґрунтованимирецептурами, яка забезпечує повноцінну годівлю тварин. Використання комбікормів,як складової раціону сільськогосподарських тварин підприємствами-виробникамипродукції тваринництва з одного боку – дозволяє знищити витрати кормів наодиницю продукції та знижується її собівартість, а з іншого – збільшуєтьсяпродуктивність тварин та валове виробництво [106, с.14 - 15].

В основному комбікормидля сільськогосподарських товаровиробників виробляються на підприємствах різнихформ власності:

-       підприємствах державної комбікормовоїпромисловості, де виробляються комбікорми з сировини державних ресурсів, атакож із зерна, що надходить безпосередньо від державних та приватнихформувань. Тут виготовляються також білково-вітамінні добавки і премікси длябалансування комбікормів та кормосуміші, які вироблені на міжгосподарськимикомбікормовими заводами;

-       підприємствах міжгосподарської комбікормовоїпромисловості, де виробляються комбікорми з власного зернасільськогосподарських господарств і білково-вітамінних добавок, які постачаютьдержавні комбікормові заводи, міжгосподарські заводи та цехи;

-       сільськогосподарських підприємствах з власногозерна і білково-вітамінних добавок (БВД), які постачають державна іміжгосподарська комбікормова промисловість.

Державнікомбікормові підприємства представлені державними, акціонованими та оренднимизаводами. Переважна більшість з них є структурними підрозділамихлібозаготівельних підприємств, які входять до державної акціонерної компанії(ДАК) “Хліб України”. Ці підприємства орієнтовані переважно на виробництвокомбікормів для забезпечення спеціалізованих державних свинокомплексів,птахофабрик та комплексів по вирощуванню та відгодівлі великої рогатої худоби.Крім того, на них покладена функція виробництва БВД та преміксів длязабезпечення цією сировиною міжгосподарських комбікормових заводів і цехів сільськогосподарськихпідприємств [88]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров