Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические указания к научно-исследовательской работе студентов по курсу “Социология”. Ч. 1/ Сост.: Е. А. Сафонова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. – 45 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации для практических занятий по психологии: Метод. указ./ Сост.: С. Г. Колесов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 29 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по проведению производственной практики (первой). Специальность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Контроль качества бетона. Определение прочности бетона неразру-шающими методами. Методические указания к выполнению лабора-торных работ по курсу «Технология строительных процессов». Специ-альность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Динамика. Тема 6. ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ: Расч. прак./ Сост.: Г.Т. Баранова, Н.И. Михайленко: СибГИУ.-Новокузнецк, 2003.- с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Семенихин А.Я. С 30 Технология подземных горных работ: Учебное пособие / А.Я. Семенихин, В.И. Любогощев, Ю.А. Златицкая. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. - 91 с (19)
(Методические материалы)

Значок файла Огнев С.П., Ляховец М.В. Основы теории управления: методические указания. – Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2004. – 45 с (15)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Організація постачання комбікормів і кормових добавок

 

 

Необхідною умовоюуспішного розвитку галузі тваринництва у сільськогосподарських підприємствах єраціональна організація кормової бази, яка пов’язана з інтересами розвиткурослинницьких і тваринницьких галузей, оптимального їх поєднання, що даєможливість ефективно використовувати побічну продукцію рослинництвапродуктивними тваринами та відходи тваринництва в землеробстві.

Комбікорм– це складна однорідна суміш очищених і подрібнених до необхідної величинирізних кормових засобів і мікродобавок, виготовлених за науковообґрунтованимирецептурами, яка забезпечує повноцінну годівлю тварин. Використання комбікормів,як складової раціону сільськогосподарських тварин підприємствами-виробникамипродукції тваринництва з одного боку – дозволяє знищити витрати кормів наодиницю продукції та знижується її собівартість, а з іншого – збільшуєтьсяпродуктивність тварин та валове виробництво [106, с.14 - 15].

В основному комбікормидля сільськогосподарських товаровиробників виробляються на підприємствах різнихформ власності:

-       підприємствах державної комбікормовоїпромисловості, де виробляються комбікорми з сировини державних ресурсів, атакож із зерна, що надходить безпосередньо від державних та приватнихформувань. Тут виготовляються також білково-вітамінні добавки і премікси длябалансування комбікормів та кормосуміші, які вироблені на міжгосподарськимикомбікормовими заводами;

-       підприємствах міжгосподарської комбікормовоїпромисловості, де виробляються комбікорми з власного зернасільськогосподарських господарств і білково-вітамінних добавок, які постачаютьдержавні комбікормові заводи, міжгосподарські заводи та цехи;

-       сільськогосподарських підприємствах з власногозерна і білково-вітамінних добавок (БВД), які постачають державна іміжгосподарська комбікормова промисловість.

Державнікомбікормові підприємства представлені державними, акціонованими та оренднимизаводами. Переважна більшість з них є структурними підрозділамихлібозаготівельних підприємств, які входять до державної акціонерної компанії(ДАК) “Хліб України”. Ці підприємства орієнтовані переважно на виробництвокомбікормів для забезпечення спеціалізованих державних свинокомплексів,птахофабрик та комплексів по вирощуванню та відгодівлі великої рогатої худоби.Крім того, на них покладена функція виробництва БВД та преміксів длязабезпечення цією сировиною міжгосподарських комбікормових заводів і цехів сільськогосподарськихпідприємств [88]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров